Sinilevätilanne rauhallinen

Sinilevän määrä on edelleen vähäinen, mikä on alkukesälle tyypillistä.

Sisävesillä on havaittu hieman sinilevää kuudella havaintopaikalla. Merialueilla sinilevää on vähän itäisen Suomenlahden rannikolla.

Pintavedet ovat tavanomaista viileämpiä.
– Sinilevää on havaittu järvillä hyvin vähän, mikä on tyypillinen alkukesän tilanne. Hieman sinilevää on havaittu vain kuudella valtakunnallisella havaintopaikalla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei ole todettu, sanoo erikoistutkija Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.
Pintavesi on edelleen pääosassa havaintopaikkoja tavanomaista viileämpää. Maan etelä- ja keskiosassa pintaveden lämpötila on 11-17 astetta.

Sinileviä ei ole havaittu suurimmalla osalla Suomen merialueita. Ainoastaan itäisen Suomenlahden rannikkoalueella on esiintynyt vähäisessä määrin sinilevää. Tilanne on alkukesälle tyypillinen, sillä sinileviä alkaa esiintyä yleensä vasta veden lämpötilan noustessa yli 15 asteen.

Meriveden pintalämpötila on Perämerellä muutamia asteita ja muualla Suomen merialueilla vajaat 10 astetta. Rannikolla vesi on lämpimämpää, Perämerellä jopa 10 astetta.
Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta syyskuun alkuun saakka.
Järvi- ja merialueiden sinilevähavaintoja voi ilmoittaa Ympäristöhallinnon ylläpitämään Järvi-meriwikiin käyttäen Havaintolähettiä. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla. Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle.