Sijaisruletti pyörii Harjurinteen koulussa – vanhemmat huolissaan

Väistötiloissa opetusta. Almintalossa opettamassa Kalevi Salminen, jolla on sijainen koulussa. Hän ei pysty työskentelemään koulussa lainkaan. Englantia opiskelee 5. luokkalainen Yousif Ellazeem. Kuva: Marita Itävuori
Pieniä väliaikaisratkaisuja on saatu pihapiirissä sijaitsevasta Almintalosta.

LOVIISA Harjurinteen koulun vanhempien joukossa on ollut huolta koulun sijaisopettajien suuresta määrästä ja sen vaikutuksista opetuksen laatuun. Huoli on nostettu esille muun muassa Harjurinteen vanhempainyhdistyksen Länkkärit ry:n Facebook-sivuilla.
Rehtori Laura Tenhusen mukaan sijaisten suureen määrään ovat syynä enimmäkseen koulun sisäilmaongelmista johtuvat poissaolot.

– Tänään (maanantaina) sisäilman takia poissa on uudella puolella kolme opettajaa ja vanhalla puolella kolme. Koulunkäynnin ohjaajia on sisäilman takia poissa viisi, Tenhunen kertoo ja sanoo lukujen vaihtelevan päivittäin.

Kuormaa tuo lisää tällä hetkellä se, että tähän aikaan vuodesta sairauspoissaoloja on muutenkin paljon.
Tammikuun lopussa järjestetyssä sisäilmainfossa todettiin, että koulun henkilökunnasta vajaat kymmenen ei työskentele enää lainkaan rakennuksessa.
Lisäksi noin 30 henkilöä on säännöllisin väliajoin sairauslomalla.

Tenhunen toteaa, että opetussuunnitelmaa pystytään noudattamaan myös sijaisten kanssa.
– Lähdemme siitä, että meillä on koulutetut opettajat. Tässä tilanteessa yritämme saada toimintamme niin lähelle normaalia kuin mahdollista.

Ongelmia voi aiheuttaa se, jos sijainen ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Se toki vaikuttaa Tenhusen mukaan väistämättä opetuksen laatuun.

Vanhemmat olleet huolissaan myös koulun ja kodin välisestä yhteydenpidosta. Tenhusen mukaan tiedonkulun vanhempien suuntaan pitäisi sujua pidemmän aikaan sijaistavien kanssa normaalisti.
– He saavat normaalin opettajastatuksen ja sen myötä Wilma-tunnukset.

Lyhyemmissä sijaisuuksissa oma vakituinen opettaja on hoitanut yhteydenpidon. Hänen mukaansa siinä on ollut haasteita.
– Jos tulee sijaiseksi esimerkiksi pariksi päiväksi, niin on vaikeaa hoitaa yhteydenpitoa huoltajien kanssa, kun ei tunne edes kaikkia oppilaita.

Haasteita on

Rehtori Laura Tenhunen on huomannut, että jos sijainen vaihtuu samassa ryhmässä, niin edellisen sijaisen tekemisistä on vaikea saada kiinni.
– Se on tässä tilanteessa haastavaa.

Koulussa on tiettyjä ryhmiä, joissa on pystytty pitämään sama sijainen pidempään ja niitä, joissa opettaja vaihtuu usein.
– Siellä on muun muassa yksi erityisluokka, jossa sijaista on jouduttu vaihtamaan monta kertaa. Yleisopetuksen ryhmissä olemme saaneet pidettyä sijaiset vähän paremmin.

Suurin osa sijaisista on löytynyt lähikunnista. Lisäksi kaupungin internet-sivuilla on käynnissä jatkuva haku koulujen keikkatöistä.

– Sijaisten löytäminen on ollut haastavaa, Tenhunen myöntää.

Hänen mukaansa koulu etsii mahdollisia väistötiloja. Harjurinteellä on yksi pieni väistötila jo käytössä Almintalossa.
– Olemme perustaneet sinne sivuyksikön.

Almintalossa opettavat ne opettajat, jotka eivät voi työskennellä varsinaisessa koulurakennuksessa. Sinne ohjataan pieniä ryhmiä opiskelemaan.
Tenhusen mukaan parakki omassa pihassa olisi opetuksen kannalta paras ratkaisu.

Almintaloon järjestetyissä väistötiloissa opettava alakoulun opettaja Kalevi Salminen kertoo, että hän ei voi työskennellä koulussa lainkaan. Hänellä on sijainen varsinaisessa koulurakennuksessa.

Hän on ollut sairauslomalla huonon sisäilman aiheuttamien nivelsärkyjen vuoksi. Hänen mukaansa seitsemäntoista minuutin vierailu koulun ruokailussa aiheutti jo oireita.

Rehtoria kuultu

Loviisan kaupungin sivistysjohtaja Thomas Grönholm kertoo, että sairauspoissaoloista ja sijaisista on käyty jatkuvaa keskustelua.

– Rehtori Laura Tenhunen oli mukana, kun keskustelimme asiasta kaupungin johtoryhmässä. Keskustelua käydään koko ajan.

Myös Loviisan sivistyslautakunnassa aiheesta on keskustelut ja oltu huolissaan sijaisuuksista.
Tässä vaiheessa ei vielä ole valmisteltu mitään laajempia varosuunnitelmia koulutyön suhteen, vaan katsotaan mitä nyt työn alla oleva toimenpiteet tuovat mukanaan koulukompleksissa.

– Toivoisimme, että saamme koulun sellaiseen kuntoon, että siellä mahdollisimman moni pystyisi olemaan töissä.

Kaupunki tiedotti aiemmin, että Harjurinteen koulun uuden osan ilmanvaihtoa on korjattu ja säädetty sisäilmaongelmien takia. Koulua vaivaavien sisäilmaongelmien syiden selvittäminen jatkuu.
Tulevan hiihtoloman aikana yksi luokka otetaan pilottikohteeksi ja käydään sen rakenteita läpi.

– Tässä pohdintaan myös sitä, että saadaanko jotain tiloja joillekin opettajille ja joillekin luokille.
Mikäli tilanne muuttuu pahemmaksi, niin sen jälkeen on vuorossa isompien muutoksien valmistelu.

– En usko, että löydämme isoille ryhmille riittävän isoja tiloja ympäri kaupunkia, Grönholm toteaa.

Hän ei halua kuitenkaan tässä vaiheessa arvioida esimerkiksi parakkimahdollisuutta väistötiloina.

– Sekin tiedetään, että siihen menee oma aikansa ennen kuin parakit olisivat siellä. Olisimme helposti jo kesässä ennen kuin ne saataisiin käyttökelpoisiksi.

Hän sanoo, että tähän mennessä ei ole vielä uskallettu laittaa mitään hintalappua sille, mitä esimerkiksi sijaisuudet ja muut koulun sisäilmaongelmat maksavat sivistystoimelle ja tekniselle toimelle.

Teksti: Mika Mykkänen/Marita Itävuori