Seurahuoneen pääpiirustukset lautakuntakäsittelyssä torstaina

Lautakunnassa. Loviisan Seurahuoneen remontin pääpiirustukset ovat elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan käsittelyssä torstaina. Kuva Marita Itävuori
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa, että Seurahuone muutetaan juhla- ja kokoustilaksi. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee hankesuunnitelman pääpiirustuksia ja kustannusarviota torstaina.

LOVIISA Arkkitehtikuvio Oy on laatinut hankesuunnitelman mukaiset lopulliset suunnitelmat. Pelastuslaitos ja Museovirasto ovat tutustuneet suunnitelmiin, eikä niillä ole suuria muutosvaatimuksia, todetaan lautakunnan esityslistan tekstissä.

Hankkeen tämän vuoden kokonaiskustannusarvio on 700 000 euroa. Tarjouspyynnöt lähetetään toukokuussa, urakoitsijat valitaan kesäkuussa ja rakennustyöt ajoittuvat kesä-lokakuuhun. Valmista on määrä olla marraskuussa.

Suunnitelman mukaan korjauksia tehdään pääasiassa ensimmäisessä kerroksessa, eikä kellariin juuri kosketa. Uusi keittiö rakennetaan pihanpuoleiseen lisärakennukseen. Seurahuoneen tiloihin ei tehdä suuria muutoksia.

Kellari on tarkoitus alipaineistaa niin, ettei sieltä kulkeudu sisäilmaa ensimmäiseen kerrokseen.

Kustannusarvio jakautuu seuraavasti: suunnittelu ja valvonta 50 000 euroa, rakennustekniset työt 217 000 euroa, LVI-työt 168 000 euroa, sähkötyöt 155 000 euroa. Ennakoimattomiin töihin on varattu 50 000 euroa.

Kustannuksissa eivät ole mukana esimerkiksi huonekalujen hankinta, joihin arvioidaan kuluvan vähintään 100 000 euroa. Kustannuksiin eivät sisälly myöskään salien ilmastoinnin parantaminen, muiden kuin juhlasalin ikkunoiden korjaus eikä kellarin kunnostaminen.

Loviisan Seurahuone on valmistunut 1863 ja sen laajennus 1907. Arkkitehdit G. Th. P. Chiewitz ja Selim A. Lindqvist. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla. Se on Suomen vanhin säilynyt puinen Seurahuone.