Seurahuoneen hankesuunnitelma valmis, kustannusarvio 694 000 euroa

Maksaa. Seurahuoneen katolta poistettiin lunta alkuvuonna. Rakennus aiheuttaa tyhjillään noin 30 000 euron vuosikustannukset. Kuva Marita Itävuori
Valmista rakennuksessa pitäisi olla tämän vuoden marraskuussa. Kaupunki suunnittelee vuokraavansa tiloja ja se on ollut yhteydessä seudun yrityksiin, muun muassa Fortumiin.

LOVIISA Kaupunginhallitus käsittelee Seurahuoneen hankesuunnitelmaa ensi maanantaina.

Seurahuoneen kunnostaminen erilaisten tapahtumien ja yritysten käyttöön on edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunginhallitus käsittelee hankesuunnitelmaa ensi maanantaina. Hankesuunnitelma on tarkoitus saada päätöksentekoon tämän kuukauden aikana, suunnitelmat valmistuvat huhtikuussa, toukokuussa lähetetään tarjouspyynnöt ja valitaan urakoitsijat.

Rakennustyöt ajoittuvat suunnitelman mukaan kesä- ja lokakuun väliseen aikaan ja valmista pitäisi olla marraskuussa.

Kustannusarvio on 694 000 euroa. Kaupungin budjetissa hankkeelle on varattu 700 000 euroa.

Rakennus on tarkoitus kunnostaa sellaiselle tasolle, että se voidaan ottaa käyttöön. Jatkokunnostamiseen on tavoitteena varata lisää rahaa vuosille 2020–2022.

Tässä vaiheessa tarkoituksena on kunnostaa rakennuksen ensimmäinen kerros niin, että sitä voitaisiin käyttää erilaisissa tapahtumissa, yritystoimintaan ja vuokratiloihin.
Esityslistan mukaan ainakin yksi yritys on osoittanut suurta mielenkiintoa vuokrata tietyt tilat kokonaan ja muita tiloja tapahtumia ja lyhyempiä tarpeita varten.

Myös keittiötoiminnan hoitamisesta ja talon toiminnoista huolehtimisesta kiinnostuneita yrittäjiä on esitystekstin mukaan ilmaantunut.

Vuokratuloja tiloista

Juhlasali on tarkoitus saada alkuperäiseen ja uudenlaiseen käyttöön, eli konsertteihin, seminaareihin, päivällisiin ja kokouksiin.

Rakennukseen tulisi joko catering-keittiö tai valmistuskeittiö, josta käsin yrittäjä voisi hoitaa ruokapalveluita.

Suurin osa muista tiloista vuokrattaisiin yrityksille joko pitkillä tai lyhyillä vuokrasopimuksilla. Yritykset voisivat käyttää tiloja esimerkiksi kokouksiin, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja näyttelyihin. Osa tiloista sopii työtiloiksi.

Kaupunki on ollut tiettävästi yhteydessä useampaankin yritykseen, joista yksi on Fortum. Yhtiön hankintojen parissa työskentelevä senior purchaser Miikka Ritala myöntää, että kaupungin kanssa on käyty keskusteluja Seurahuoneeseen liittyen.
– Olemme kartoittaneet sisäisesti tilojen kehityssuunnitelmia ja Loviisan kaupungin kanssa on Seurahuoneesta hieman keskusteltu ja tutkittu, olisiko se sellainen, joka voisi kehityssuunnitelmiimme vastata.

Hän huomauttaa, että Fortumin tapana ei ole käydä hankintaprosesseja julkisesti läpi.
– Mielenkiinnolla katsomme, millaisia suunnitelmia on. Mitään sitoumuksia ei ole tehty puolin eikä toisin.

Ritala huomauttaa, että hänellä ei ole tiedossa, millainen tarkka vaiheistus kaupungilla on Seurahuoneen kunnostamisessa.
– Kaupungin päässä on omat prosessit. Mietimme sitten omalla tahollamme, löytyykö yhteisiä intressejä.

Neljä salia ja kabinetteja

Arkkitehtikuvio Oy:n muutosluonnoksessa ensimmäiseen kerrokseen on piirretty erikokoisia kabinetteja ja työhuoneita, sekä pienempiä saleja. Juhlasalin lisäksi pienempiä saleja on kolme.

Vuokratuloja kaupunki laskee saavansa vuosittain 50 000 – 100 000 euroa.
Rakennus on ollut tyhjillään siitä saakka, kun pääkirjasto muutti sieltä väistötiloihin viime kesänä. Kaupungin vuotuiset kustannukset tilojen ollessa tyhjillään ovat noin 30 000 euroa ja talon ollessa täydessä toiminnassa noin 20 000 euroa korkeammat.

Kellari eristetään

Kellaria ei ole tarkoitus ottaa käyttöön lukuun ottamatta lähellä pääsisäänkäyntiä sijaitsevia vessoja.

Jotta kellarista saataisiin poistettua kaikki sisäilmaongelmat, lisää rahaa tarvittaisiin vähintään 300 000 euroa. Niinpä kellarin remontointi ei ole mukana tässä hankkeessa, vaan tarkoituksena on estää sisäilman kulkeutuminen ensimmäiseen kerrokseen muun muassa alipaineistamalla.

Korjauksissa noin 50 neliötä läntisen pään aluslattiasta uusitaan ja pihanpuoleista viemäröintiä parannetaan. Pääsisäänkäynnin portaikon yläpuolinen kattorakenne korjataan. Sisäilmaongelmien riskien arvellaan näillä toimilla olevan poistettavissa.

Keittiö on tarkoitus rakentaa pihanpuoleisen vanhan sisäänkäynnin viereen. Yrittäjän kontolle jää joko täydellisen keittiön tai jakelukeittiön asentaminen. Yrittäjä hankkii myös tarvittavat ruokapalvelun tiskit.

Kahvilatiloista pääsee siirtymään pihapuolelle rakennettavalle terassille.
Myös juhlasalia on tarkoitus kunnostaa sen parketti kunnostamalla. Muissa huoneissa uusitaan pinkopahveja ja tapetteja.

Tässä vaiheessa juhlasalin ilmanvaihtoa ei ole tarkoitus parantaa. Ison salin nykyinen ilmamäärä riittää noin 70 henkilölle. Mitoitus 150 henkilölle lisäisi kustannuksia noin 42 000 eurolla.

Kunnostuksen yhteydessä on tarkoitus uusia vesijohdot ja sähköasennukset.
Huonekaluhankintojen kustannukset eivät ole mukana laskelmassa. Huonekaluja arvioidaan tarvittavan vähintään 100 000 eurolla. Esitystekstin mukaan voidaan harkita huonekalujen ja esimerkiksi AV-laitteiston liisausta.