Sähköpyörille yllättävä tuki

Eilen julkisuuteen tullut tieto liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta maksaa 400 euron suuruista hankintatukea sähköavusteisen polkupyörän hankintaan sai monet epäilemään ennenaikaista aprillipilaa. Sitä se ei silti ollut. Ehdotuksen mukaan yksityishenkilö voisi saada tukea uuden sähköpyörän hankintaan kerran kalenterivuodessa vuosina 2018-2021.

Hallituksen pyrkimyksenä on kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn suosiota kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus pyritään nostamaan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ehdotuksen taustalla olevien tutkimusten mukaan sähköavusteinen pyöräily pidentää keskimääräisiä pyöräilymatkoja ja korvaa automatkoja.

Mikäli tukiehdotus menee läpi, se astuisi voimaan heinäkuun alussa, ja sen myöntämisestä vastaisi verkkohakemusten perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tukea voisi saada takautuvasti huhtikuun alun jälkeen hankitusta uudesta sähköpyörästä.
Sähköpyörätuki rahoitettaisiin sähköautojen hankinta- ja muuntotukeen varatuista 6 miljoonasta eurosta. Sitä on voinut hakea alle 50 000 euron sähköauton hankintaan enintään 2 000 euroa. Sähköautotukia on kuitenkin haettu niin harvakseltaan, että osa tuesta halutaan nyt ohjata pyöräilyyn. Hyvä niin.

”Jokainen uusi sähköpyöräilijä voi merkitä yhtä henkilöautoa vähemmän liikenteessä.”

Sähköpyörien kohdalla 400 euron tuki tarkoittaisi jopa useiden kymmenien prosenttien ”alennusta”. Se tekisi sähköpyöristä varsin houkuttelevia, sillä halvimmillaan niitä on tarjolla runsaan 500 euron hintaluokassakin. Kalleimmista joutuu tosin pulittamaan yli 3 000 euroa.

Sähköpyöriä testanneena on todettava, että sähköinen voimanlähde muuttaa merkittävästi pyöräilykokemusta. Ylämäistä tulee keveitä, ja pitkätkin matkat taittuvat jouhevasti hikoilematta. Myös kynnys lähteä sähköavusteiselle työmatkalle madaltuisi merkittävästi.
Ministeriön esitys sähköisten kulkupelien sponsoroinnista on mielenkiintoinen ja kannatettava. Koska iso osa suomalaisista ajaa työmatkansa henkilöautolla yksin, saattaa jokainen uusi sähköpyöräilijä merkitä yhtä henkilöautoa vähemmän liikenteessä. Vaikka esimerkiksi Loviisan seudulla työmatkaruuhkat ovat käytännössä olemattomia, on sähköpyörien yleistymisellä todennäköisesti vaikutusta erityisesti suurempien kaupunkien liikenteeseen ja ilman laatuun.

Suomessa paras pyöräilykausi ajoittuukin lähinnä lumettomiin vuodenaikoihin, mutta sitkeimmät pyöräilijät ovat liikkeellä vuoden ympäri. Toteutuessaan valtion varoin tuetun sähköpyöräilyn lisääntyminen näkyisi todennäköisesti myös Loviisan seudulla. Lisääntymisen myötä ehkä myös huoltopalveluiden ja latauspalveluiden saatavuus kasvaisi.

Toivottavasti myös kiistelty, raskaampi pyöräreitti Valkon vanhaa tietä yli Köpbackan mäen muuttuu sähköpyörien yleistymisen myötä hieman helpommaksi ja suositummaksi. Keväällä toteutettavan Valkon ja Solvikintien pyörätien pätkien lisäksi toivottavasti myös Kuggomin ja Fortumin suunnan kevyen liikenteen väylät saadaan lähivuosina toteutettua.

Ilouutinen. Loviisalainen Pauli Ahvonen on sähköpyörien ja sähköisten kulkupelien puolestapuhuja ja aktiivi. Kuva: Creative Peak.

Seudun suurimpiin työantajiin lukeutuvan Fortumin voisi kuvitella suosivan sähköisen työmatkaliikenteen kasvua myös Loviisassa, mutta nykyinen Atomitie on niin kapea, ettei siellä pyöräilyä tohtisi turvallisuussyistä kovin hevin suositella.

Myös Loviisa on panostamassa sähköiseen liikkumiseen, mikä atomivoimalakaupungin imagoon hyvin sopiikin. Sähköautojen lisäksi investointilistalla on myös lisää uusia latauspisteitä, kuten viime lehdessä kerrottiin. Sähköautojen latauspisteverkoston laajentamisen lisäksi olisi samalla syytä selvittää, miten myös paikkakuntalaisten sekä turistien sähköpyöriä olisi joustavasti ladattavissa Loviisan seudun eri osissa.