Sähkönsiirtolasku nousee kahdeksalla prosentilla

Korotus. Sähkönsiirtomaksu nousee omakotitalossa jossa on suora sähkölämmitys 6,4 eurolla kuukaudessa. Kuva Marita Itävuori
Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta nousee 1.1.2018 alkaen.

LOVIISA Hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden verolliseen siirtohintaan eli siirtolaskun loppusummaan on keskimäärin 8 prosenttia.

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkönsiirtolaskuun on noin 2,1–6,4 euroa kuukaudessa asumismuodosta riippuen. Kerrostaloasunnossa, jossa vuosikulutus on 2 000 kWh, korotus on 2,1 euroa kuukaudesa. Rivi- tai omakotitalossa, jossa ei ole sähkölämmitystä ja vuosikulutus on 5 000 kWh, tekee korotus 3,7 euroa kuukaudessa. Omakotitalossa jossa on suora sähkölämmitys ja vuosikulutus 18 000 kWh, korotus on 6,4 euroa kuukaudessa.

– Tavoitteemme on jatkossakin pitää hintataso maltillisena. Uusia korotuspaineita ei lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä, mikäli lainsäätäjä ei aseta lisää vaateita ja kantaverkkoyhtiö Fingridin hinnoittelu pysyy tämän päivän tasolla, arvioi toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Investointeihin

Siirtohinnan korotus perustuu lain edellyttämien verkostoinvestointien rahoitukseen. Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki määritteli sähkön toimitusvarmuustavoitteet ja käynnisti samalla lähes kaikissa 80 verkkoyhtiöissä huomattavat ja pitkään jatkuvat investoinnit.

– Meillä on ylläpidettävää ja kehitettävää verkkoa yli 13 000 kilometriä. Viimeisten viiden vuoden aikana verkostoon on investoitu noin 100 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa, Härmä kertoo.