Loviisan Sahaniemen ympäristö- ja terveysriskien arviointi on valmistumassa. Uudet kyltit varoittavat, että alueella liikkuu omalla riskillä.

LOVIISA Kaupunki on tilannut Sahaniemen vanhan saha-alueen ympäristö- ja terveysriskien kartoituksen viime syksynä. Ramboll Finland Oy teki tarjouksen lokakuun lopussa.
Kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikön Markus Lindroosin mukaan arvioinnin valmistumista vielä odotetaan.

Lindroosin mukaan riskiarviointi halutaan alueen jatkokäytön takia.

– Aluetta sentään käytetään koirien ulkoiluttamiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Siellä on myös venevalkama. Halutaan selvittää, onko alueella yleensä riskejä vai ei ja millä ehdoilla siellä voi yleensä puuhastella.

Yleisötapahtumia Sahaniemessä on vuosien varrella järjestetty harvakseltaan.

Suuri partiolaistapahtuma oli tulossa Sahaniemeen tulevana kesänä, mutta se sai Lindroosilta kielteisen päätöksen.

– Sitä ei päästetty, koska partiolaisten leirillä kaivellaan maata.

Viime syksynä Sahaniemeen laitettiin uudet varoituskyltit vanhojen ja lahonneiden kylttien tilalle. Kylteissä varoitetaan muun muassa, että oleskelu alueella tapahtuu omalla riskillä. ”Sahaniemen maaperässä on paikoitellen vaarallisia aineita. […] Aineille voi altistua suoranaisella maaperäkosketuksella tai jos vaarallisia aineita pääsee hengitys- tai ruoansulatuselimistöön. Pikkulapset voivat altistua, jos he esimerkiksi panevat suuhunsa maa-ainesta.” Varoituksen on antanut kaupungin tekninen lautakunta.

Aluetta ei ole kuitenkaan aidattu.

– Ei ainakaan tässä vaiheessa. Siksi selvitys on tilattu, että sen jälkeen katsotaan, vaatiiko alue toimenpiteitä. Mutta en usko. Voi olla, että esimerkiksi tapahtumat ohjataan tietyille alueille. En osaa varmuudella sanoa.

Riskiarvion odotetaan valmistuvan pikapuoliin. Alun perin sen oli määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Riskiarviossa tutkitaan erityisesti pintamaata 20 senttimetrin paksuudelta, sillä alueella oleskelevat ihmiset ovat kosketuksessa pääasiassa pintamaahan ja pintamaan haitta-aineisiin. Aiemmin pitoisuuksia on tutkittu kokoomanäyttein metrin syvyyteen saakka.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitti äskettäin Uusimaa-lehdessä, että kaupungin pitäisi kantaa alueesta vastuunsa ja puhdistaa se. Sahaniemestä tehtäisiin virkistysalue.

Sahaniemeen kaavailtiin vielä runsas vuosi sitten asuinaluetta. Silloin arviointiin, että maaperän puhdistus asuinalueeksi saattaisi maksaa 5–6 miljoonaa euroa.

Lindroosin mukaan pian valmistuva riskiarvio ei liity kaupunginjohtajan esiin ottamaan mahdollisuuteen Sahaniemen puhdistamisesta kaupunkilaisten virkistysalueeksi.

Arviointisuunnitelmassa lähtökohtana on kolme vaihtoehtoa: alue pysyy nykyisellään eikä mitään puhdistustoimenpiteitä tehdä, pahiten pilaantuneiden alueiden päälle laitetaan puolen metrin paksuinen eristekerros sekä se, että pahiten pilaantuneet alueet aidataan.
Riskiarvion kustannukset maaperätutkimuksineen ovat 7 800 euroa.

Vanha saha-alue
  • Sahaniemen alueella on toiminut aikanaan muun muassa kaksi sahaa. Sahatoiminta päättyi 1960-luvulla.
  • Aiemmissa maaperä- ja sedimenttitutkimuksissa maaperässä on todettu kohonneita PCDD/F-yhdisteitä (dioksiinit), jotka ovat luonnossa erittäin pysyviä ja ravintoketjussa rikastuvia.
  • Aiemmat tutkimukset on tehty 0-1 metrin maakerroksen kokoomanäytteistä. Tulokset eivät kerro aivan pintamaassa mahdollisesti olevien haitta-aineiden pitoisuustasoista.