Ryhmärakentaminen voisi toimia hyvin Husulanmäellä

Uuteen työhön. Johanna Hyrkäs on aloittanut Lapinjärven kunnan aluearkkitehtina. Kuva: Eija Kosonen
Ryhmärakentaminen voisi aluearkkitehti Johanna Hyrkkään mielestä toimia hyvin Lapinjärvelle kaavoitettavalla Husulanmäen puurakentamisen asuinalueella.

LAPINJÄRVI Lapinjärven aluearkkitehti Johanna Hyrkäs aloitti työnsä maanantaina. Hän kuuli avoinna olleesta tehtävästä sattumalta ja innostui.

– Kävin katsomassa kunnan sivuja ja kaikki vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Ajattelin, ettei tämä ole mikä tahansa kuntatyöpaikka. Kuntalaisia osallistava suunnittelu ja ihmislähtöisen kunnan konsepti tuntuivat minulle sopivilta.

Helsingissä omaa suunnittelutoimistoa 20 vuotta pyörittänyt Hyrkäs haki paikkaa ja sai sen.

– Minulla on talo Myrskylässä ja viihdyn maalla. Ajaminen Helsinkiin ei huvita enää yhtään.
Lohjalla syntynyt Hyrkäs opiskeli ensin Taideteollisessa Korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria ja huonekalusuunnittelua. Kandin paperit saatuaan hän jatkoi opiskeluaan ja suoritti maisterin tutkinnon ympäristötaiteen Pallas-ohjelmassa.
Arkkitehdin tutkinnon Hyrkäs suoritti Otaniemessä. Oman yrityksen hän perusti jo opiskeluaikoinaan.

– Olen tehnyt monenlaisia töitä arkkitehti- ja sisustussuunnittelussa sekä ympäristötaiteen parissa. Olen kuulunut myös moniin työryhmiin ja opettanut kaupunkisuunnittelua Aalto-yliopistossa.

– Viime vuosina olen tehnyt konsulttitöitä kuntien, lähinnä Helsingin, koordinoinnin parissa. Työ on pitänyt sisällään esimerkiksi osallistavan suunnittelun organisointia ja ympäristötaidesuunnittelua.

Isona hankkeena Husulanmäki

Hyrkäs on kuluvalla viikolla ottanut tuntumaa uuteen työmaahansa. Oma yritys menee ”jäihin” noin kahdeksi vuodeksi eli siksi aikaa, kun aluearkkitehdin määräaikainen pesti kestää.

Yksi isoista ja mielenkiintoisista eteen tulevista hankkeista on Lapinjärven Husulanmäen kaavoittaminen. Entiselle metsäntutkimuslaitoksen alueelle järven rantaan on suunnitteilla innovatiivinen modernin perinnepuurakentamisen asuinalue. Kaava pyritään saamaan valmiiksi vielä tänä vuonna.

Alueen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa ja kaavoituksen pohjana käytetään opiskelija Hanna Jahkosen diplomityötä.

– Alueelle voisi sopia ryhmärakentamismalli. Alueesta kiinnostunut porukka rakennuttaisi alueen yhdessä. Malli on toiminut hyvin esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

Ryhmärakentamisessa asukkaat voivat vaikuttaa pitkälti alueen suunnitteluun.

– Rakentaminen olisi edullisempaa, kun urakka voitaisiin kilpailuttaa isona pakettina. Se olisi myös helpompaa, kun jokaisen rakentajan ei tarvitsisi tehdä kaikkea itse.

Muistiystävällisyyttä

Hyrkäs toimii asiantuntijana ja yhdyskuntasuunnittelijana myös TÄYTYY -hankkeessa.
Siinä on kyse palveluasumisesta, jonka teemana on ”Myös ikäihmisten keskusta”. Taajamaa täydennetään Lapinjärvi-taloilla. Olennainen osa hanketta on taide yhdyskuntasuunnittelussa ja muistiystävällisyyttä haetaan taiteen keinoin. Hyrkkään työajasta 60 prosenttia menee hankkeen parissa.

– Siinä on aikamoinen suunnittelutehtävä. Tarkoitus on rakentaa Kirkonkylän keskustaan pieniä, korkeintaan 50 neliön puutaloja. Niissä palvelut ovat lähellä ja asukkaiden hoidosta voidaan huolehtia niin, että he voivat asua kodeissaan mahdollisimman pitkään, käytännössä elämänsä loppuun saakka.

Hyrkäs jatkaa, että suunnittelussa huomio kiinnittyy mm. edullisuuteen, esteettömyyteen ja ekologisuuteen.

– Talojen rakentamiseen etsitään talotehdaskumppani. Tarkoitus on tehdä joko yksittäisiä taloja tai talokokonaisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan viedä ideaa muuallekin.

Kaavat ajan tasalle

Tehtäväkenttää aluearkkitehdilla riittää myös normaalissa kaavoitustyössä, kuten kaavojen päivittämisessä. Kaikki kunnan asemakaavat on tarkoitus saattaa ajan tasalle parin vuoden sisällä.

Edessään olevia monenkirjavia tehtäviä Hyrkäs odottaa mielenkiinnolla.

– Olen yrittäjänä tottunut huolehtimaan kaikenlaisista tehtävistä. Olen nopea oppimaan. Voin luoda itse työpaikkani, koska aiemmin täällä ei ole tällaista tointa ollut.

Leipätyön vastapainoksi Hyrkäs harrastaa ratsastusta, ulkoilee koiransa kanssa, tanssii ja neuloo. Myös matkailu vuoden 1968 mallia olevalla asuntoautolla kuuluu harrastuksiin.

– Lisäksi vanha talo ottaa oman aikansa. Asun pienessä, 1940-luvulla rakennetussa hirsitalossa, joka oli aiemmin aitta.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here