Rosatom tarjoaa uudistettua polttoainetta VVER-440 -ydinvoimaloille

Rosaton on saanut päätökseen Loviisan ydinvoimalaitokselle ja muille VVER-440-tyypin reaktoreille tarjottavat ydinpolttoaineen elinkaaritestit.
Venäläinen ydinvoima-alan yhtiö Rosatom on kehittänyt VVER-440 -tyyppisille ydinvoimalaitoksille tarkoitettua uudenlaista ydinpolttoainetta, jollaista tarjotaan myös Loviisan voimalaitokselle. Rosatomin mukaan se mahdollistaa ydinvoimalan entistä taloudellisemman käytön.

HÄSTHOLMEN Rosatomin keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan venäläisyhtiö on saanut päätökseen ”Unkarin ja Suomen VVER-440-reaktoreihin tarkoitetun uudistetun polttoaineen elinkaaritestit”.

Tiedotteen mukaan Rosatomin insinööriosasto Atomenergomashiin kuuluvan OKB Gidropress -yhtiön tutkimus- ja koestustiloissa saatiin valmiiksi uudistettua ydinpolttoainetta sisältävien polttoainenippumallien elinkaaritestaus. Rosatomin mukaan ”uusi polttoaine sisältää optimoidun veden ja uraanin suhteen ja on tarkoitettu käytettäväksi unkarilaisen Paksin ja suomalaisen Loviisan ydinvoimalaitosten VVER-440-reaktoreissa”. Polttoaineen kehityshanke perustuu Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL:n ja vastaavien tilausyhtiöiden aiemmin tekemiin sopimuksiin.

Rosatomin tiedotteen mukaan elinkaaritestit ovat yksi tilaajan osalta tärkeimmistä kehitysvaiheista, sillä niiden tulokset osoittavat polttoainemateriaalin käytöksen olosuhteissa, jotka ovat lähellä reaktorisydämen varsinaisia käyttöarvoja. Testimallien käytöstä tutkittiin 1500 tunnin ajan virtaavassa jäähdytysnesteessä, mahdollisimman tarkkojen reaktoriparametrien alaisena. Tiedotteen mukaan näitä parametrejä ovat muun muassa kulutus, lämpötila, paine ja painepulssit jäähdytysnestevirrassa.

Testitulokset arvioitiin, kun mallit tarkastettiin kokoonpanolinjalla, ja ne toimitettiin edelleen tilaajayhtiöiden edustajille (Fortum, Paks ja Unkarin sääntelyviranomainen) heidän vierailunsa aikana. Vierailun aikana nostettiin esille vielä kerran päätös testimallien valmistamisesta niin, että niiden rakenteen suorituskyky kyetään tarkistamaan ja vahvistamaan kaikkien ydinpolttoaineen käyttövaiheiden osalta (mm. ne jäljittelevät palanutta ydinpolttoainetta).

Uusi toisen sukupolven VVER-440-polttoaine mahdollistaa korotetun jäähdytysnestemäärän reaktorisydämessä sekä optimoidun veden ja uraanin suhteen polttoaineen koostumuksessa. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus ydinvoimalayksikön teknisiin ja taloudellisiin käyttöarvoihin.

– Uusi polttoaine Unkarin ja Suomen ydinvoimaloille perustuu yhtenäiseen ratkaisuun, josta TVEL voi silti luoda yksilöidyn tuotteen, joka ottaa huomioon molempien tilaajien omat vaatimukset, kuten strategian polttoainekierron toteuttamisessa. Tekniset ratkaisumme mahdollistavat ydinvoimaloiden taloudellisemman käytön vähentämällä joko käytössä tarvittujen polttoainenippujen määrää tai niissä käytetyn uraanin rikastusastetta, totesi TVEL:n tutkimus- ja tekniikkaosaston johtaja Aleksandr Ugrjumov Rosatomin tiedotteessa.

Uutinen perustuu pääosin Rosatomin lehdistötiedotteeseen, jonka välitti viestintätoimisto Kreab, joka auttaa venäläistä Mikhailov & Partners -viestintätoimistoa joissakin Rosatomin Suomea koskevissa viestinnällisissä asioissa.

Linkki: LS:n uutinen 5.4.2018 ”Rosatom kehittää Fortumille modernisoituja polttoainenippuja.”