Resurssiviisas Lapinjärvi-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta

Kunnanhallitus siunasi rahoituksen hakemisen Euroopan aluekehitysrahastolta. Hankkeen nimi vaihtuu, kun mukaan ympätään ihmislähtöisyys.

LAPINJÄRVI Lapinjärven kunta hakee rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeelle. Kyseessä on jatkohanke viime vuonna päättyneelle Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeelle.

Hankkeen kesto on tämän vuoden elokuun alusta vuoden 2021 loppuun. Kokonaisbudjetti on noin 425 000 euroa, josta kunnan rahoitusosuus on tukiosuuden jälkeen noin 61 000 euroa. Mikäli rahoitus saadaan ja hanke käynnistyy tänä vuonna kunnan osuus olisi noin 10 000 euroa.

Ihmislähtöistä puurakentamista

Uudessa projektissa pyritään luomaan uusi puurakentamisen ihmislähtöinen malli. Esimerkkikohteeksi on suunniteltu uutta Husulanmäen asuinaluetta. Projektin aikana kehitettäisiin myös yhteistyössä yrityksien kanssa vähähiilisiä ratkaisuja ja tuotteita ihmisten tarpeista lähtien.

Lisäksi tavoitteena on edistää kunnan elinkeinoelämää, biokiertotaloutta sekä ihmislähtöistä ja biotaloutta tukevaa strategiaa.

Kunnassa uskotaan, että hyödynsaajina ovat yritykset ja kunta. Lisäksi välillisiä hyötyjä saavat kuntalaiset, kun yritykset pystyvät paremmin vastaamaan ihmisten tarpeisiin lisäten samalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Hankehakemusta on jo valmisteltu kunnassa. Hankkeen osatoteuttajiksi on kaavailtu Aalto-yliopistoa ja Laurea-ammattikorkeakoulua.