Rantarata, nyt jos koskaan

Lopulliseen hallitusohjelmaan sisältyy kaksi Loviisan kannalta lupaavaa kirjausta, joista kaupunginjohtaja viereisen Valvomo-palstan mukaan twiittasi heti tuoreeltaan.

Ensinnäkin ohjelmaan hyväksyttiin kaikkien hallituspuolueiden, myös vihreitten kannattamana, mahdollisuus myöntää pidennetyt käyttöluvat Loviisan voimalaitokselle. Edellyttäen, että Fortum niitä hakee, ja Säteilyturvakeskus hakemusta puoltaa. Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkaminen on Loviisan kannalta tärkeä, ja säilyttää elintärkeän verotulovirran vielä pitkälle tulevaisuuteen. Sinänsä mitään uutta elinvoimaa se ei silti nykyisen lisäksi seudulle tuo.

Ehkä merkittävämpi hallitusohjelmakirjaus liittyy uusiin ja vahvistettaviin rautatieyhteyksiin, joiden joukkoon Helsingistä itään suuntautuva raideyhteys ehkä hieman yllättäen nostettiin. Spekulaatioissa itäinen raideyhteys on nostettu jopa kakkossijalle heti pääradan jälkeen.

Hallitusohjelman ratakirjaus herätti nopeasti toiveikkuutta erityisesti itäisen rantaradan kaupunkien ja kuntien alueella. Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto kokoontui heti tiistai-iltana Kotkassa valmistelemaan yhteistä edunvalvontaa rantaradan saamiseksi.

Kuntien johtajat näyttävät olevan yksimielisiä siitä, että viiden puolueen hallitusohjelmaan sisältyvät kirjaukset Helsingistä itään kaavailluista linjauksista tarjoavat hyvät mahdollisuudet saada itäinen rantarata mukaan selvityksiin ja valmisteluun.

 ”Kokonaan ”neitseellisille” seutukunnille kaavailtu rantarata on selkeästi muutamien minuuttien säästöjä hakevaa ”koillisrataa” paremmin hallituksen ympäristötavoitteiden mukainen.”

Palaverin tuloksena kunkin kunnan edustajat päättivät viedä suunnitelman ratahankeyhtiön perustamisesta kunnanhallitustensa käsiteltäväksi vielä ennen juhannusta. Pyrkimys on kunnallisille organisaatioille varsin haasteellinen, sillä juhannus on jo parin viikon päästä. Visioiduissa radanvarsikunnissa vallitsee kuitenkin niin vahva kannatus itäisen rantaradan puolesta, ettei ainakaan periaatepäätökselle hankeyhtiön perustamisen käynnistämisestä löytyne merkittävää vastustusta. Lopulliset sopimukset ja rahoitukset voidaan jättää sovittavaksi vaikka myöhemmin syksyllä.

Hankeyhtiö onkin syytä perustaa viivytyksettä, jotta rannikkoseutu pysyy valmisteluissa mukana ja kilpailee uskottavasti Porvoosta Kouvolaan suuntautuvan ”koillisen oikoradan” kanssa.

Hallitusohjelman kirjauksissa korostettiin erityisesti hallituksen ilmastotavoitteita ja päästöttömyyttä. Jos siinä vertailussa vastakkain asetetaan kokonaan uusille rannikon seutukunnille ja sen asukkaille suunniteltu uusi junayhteya ja vastaavasti Kouvolan takana idässä oleville, rautatieyhteyksien jo tavoittamille seutukunnille tarjottavat noin 10 minuuttia lyhyemmät junamatkat, on ”neitseellinen” rantarata selkeästi paremmin hallituksen ympäristötavoitteiden mukainen.

Kouvolan Sanomat kertoi 16.3.2019 pääministeri Antti Rinteen paljastaneen, että hänellä on henkilökohtainen kanta itäiseen rataan, mutta hän ei sitä kerro. Kouvolan Sanomat kertoi sanatarkasti: ”Itäratahankkeen linjaus Helsingistä itään on asia, josta Rinne puhuu kieli keskellä suuta. Vastausta kysymykseen radan linjaamisvaihtoehdosta Kotkan tai Kouvolan kautta hän ei paljasta.”

Vaikka Loviisa on pääministeri Antti Rinteen lapsuuden kaupunki, sillä tuskin on silti painoarvoa rantalinjauksia valittaessa ja faktoja vertailtaessa. Voidaan kuitenkin uskoa ja toivoa, että Rinne ainakin tuntee Loviisan sekä rannikkoalueen erityispiirteet ja on tietoinen alueen kuntien ja asukkaiden näkemyksistä. Siitä Rinne sai parisen viikkoa sitten muistutuksen SDP:n EU-vaalikiertueella – sattumalta juuri itäisen rantaradan reitin kunnissa Loviisasta itään.

Itäistä rantarataa on lobattu yli neljännesvuosisadan ajan, alkuvuosina Heli-rata -nimisenä. Vuonna 1993 Kotkassa perustettiin rantaratatoimikunta patistamaan kuntajohtajia mukaan radan edunvalvontaan.

Rantaratatoimikunnan toiminta oli muutamien tulisielujen ansiosta aktiivista, vaikka haaveen toteutuminen on näyttänyt hyvin kaukaiselta eikä kovin todennäköiseltäkään.

Hallitusohjelma muutti hetkessä asetelman. Nyt itäisen Suomenlahden rannikkokunnat ovat ”nyt, jos koskaan” .-tilanteessa, jossa optio on avautunut ja rantarata on tullut epätodennäköisestä mahdolliseksi.