Rantaradan vaikutus olisi suurin

Kamppailu pääkaupunkiseudulta itään kaavailtujen ratayhteyksien kesken tiivistyy, ja aihe on noussut yhdeksi keskeisimmäksi alueen ehdokkaiden vaaliteemaksi Itä-Uudenmaan sekä Kymenlaakson alueilla. Molempien ratojen vaikutusalueella toimivat ehdokkaat vaativat, että itäiset ratayhteydet otetaan mukaan jo seuraavaan hallitusohjelmaan.
Etenkin kuihtuvalle Loviisan seudulle sekä eteläiselle Kymenlaaksolle itäinen rantarata olisi lähes Loviisan kolmosreaktoriin rinnastettava oljenkorsi, joka toteutuessaan saattaisi kääntää alati alenevan väestökehityksen jälleen kasvu-uralle.

Tällä viikolla julkistettiin Väyläviraston tuorein selvitys, jossa tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen junayhteyksien nopeuttamiseksi. Väyläviraston uusin selvitys oli pohjana myös liikenne- ja viestintäministeriön Itärata-raportille, joka julkistettiin viime viikolla. Väyläviraston selvityksen kolmesta vaihtoehdosta kaksi kulkisi Loviisan kautta. Yksi Koskenkylästä edelleen Loviisan keskustan pohjoispuolitse Kotkaan ja Luumäelle kulkeva 170 kilometrin pituinen ja 2,8 miljardin euron hintainen raideyhteys, ja toinen Koskenkylästä kuutostien kupeessa Lapinjärven kautta Kouvolaan kaavailtu 106 kilometrin pituinen ja noin 1,7 miljardin euron hintainen linjaus.
Itäradan ja rantaradan välinen hintaero olisi runsaat miljardi euroa.

Itärata lyhentäisi Kouvolan ja Helsingin välistä matkaa 27 kilometrillä ja 220km/h:n nopeusrajoituksella matka-aikaa 13 minuuttia eli noin 130 miljoonalla eurolla per minuutti. Vastaavasti rantarata lyhentäisi Luumäen ja Helsingin välistä matkaa 27 kilometriä ja matka-aikaa 220km/h:n nopeusrajoituksella 18 minuuttia eli 155 miljoonaa euroa per minuutti. Pietarin ja Helsingin välistä matka-aikaa itärata lyhentäisi 9 minuuttia ja rantarata 15 minuuttia. Kolmas 126 kilometrin pituinen ja 1,5 miljardin euron hintainen vaihtoehto kulkisi Lahdesta Heinolan kautta Mikkeliin, ja sekin lyhentäisi Lahden ja Mikkelin välistä matka-aikaa 42-46 minuuttia.

”Etelä-Suomen uudet raideyhteydet on syytä rakentaa niille seutukunnille, joilla ei jo ole toimivia rautatieyhteyksiä pääkaupunkiseudulle.”

Matka-aikojen lyhenemisten ja minuuttien vertailu ei itäuusmaalaisia eikä eteläkymenlaaksolaisia juuri hetkauta. Joka tapauksessa kalliita näyttäisivät olevan savolaisten kiireet veronmaksajille. Kouvolasta, Lahdesta, Mikkelistä, Kuopiosta, Joensuusta ja koko Itä-Suomesta pääsee jo nyt junalla sujuvasti pääkaupunkiseudulle. Matka-ajan lyhentäminen muutamalla minuutilla ei ehkä sinänsä ole riittävä peruste miljardi-investoinnille.

Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Kymenlaaksossa kyse on kuitenkin minuutteja huomattavasti paljon suuremmista vaikutuksista. Haminasta, Kotkasta, Pyhtäältä, Loviisasta ja Porvoosta kuljetaan jo nyt päivittäin sadoilla henkilöautoilla ja kymmenillä linja-autoilla pääkaupunkiseudulle töihin, ostoksille, sairaaloihin tai muille asioille. Uusi moottoritie on helpottanut merkittävästi liikkumista ja lyhentänyt matka-aikoja, mutta sähköjunaa huomattavasti suuremmilla päästöillä ja kulutuksella.

Raidelinjausten kannattavuuksien vertailussa ovatkin vastakkain muutamat minuutit ja kokonaan uusien kaupunkien ja seutukuntien Porvoon seudun, Loviisan seudun sekä Kotkan ja Haminan seudun liittäminen rataverkoston piiriin. Aiempien kokemusten perusteella väestökehitys on ollut positiivinen pääkaupunkiseudulta lähtevien ratojen radanvarsikuntien alueilla.

Loviisan ja Kotkan seudun kannalta Väyläviraston selvitys matka-ajoista on sikäli erikoinen, että kustannuslaskelmissa oli huomioitu aseman rakentaminen vain Porvoon Kuninkaanporttiin ja matka-aikalaskelmissa juna ei pysähtyisi lainkaan Kotkassa eikä Loviisassa. Tosin tekstissä todetaan, että uudet asemat olisivat mahdollisia myös Kotkan ja Loviisan seudulla. Koskenkylän tai Lapinjärven seisakkeista ei ole mainintaa, mutta tuskin nekään mahdottomia olisivat.

Etelä-Suomen uudet raideyhteydet on syytä rakentaa niille seutukunnille, joilla ei jo ole toimivia rautatieyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Nyt esillä olleista kolmesta vaihtoehdosta rantaradan myönteiset vaikutukset olisivat kaikkein suurimmat. Niitä ei laskettaisi vähempinä minuutteina, vaan kokonaan uusina mahdollisuuksina.