”Rakennusoikeutta ei oteta toiselta pois ja anneta toiselle”

Kiistatontti. Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelin lisäksi puisto, yleisten rakennusten korttelialue sekä autopaikkojen tai -katosten alue. Kuva: Loviisan kaupunki
Chiewitzinkadulle suunnitellun kerrostalorakentamisen sallimisen käsittely jatkuu tontinomistajien ja kaupungin välisin neuvotteluin.

LOVIISA Loviisan tekninen lautakunta päätti äänin 5-3 sallia kolmikerroksisen kerrostalon rakentamisen Chiewitzinkadulle. Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom käytti otto-oikeuttaan ja toi asian maanantain kaupunginhallituksen kokoukseen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää asian palauttamista uudelleen valmisteluun tekniselle puolelle.

Loviisan kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari kertoo, että neuvotteluja kaavamuutosalueen maanomistajien kesken jatketaan tässä kuussa. Hän arvioi, että aikaisintaan maaliskuussa asia voitaisiin saada uudelleen käsittelyyn tekniseen lautakuntaan.

Moneenko kerrokseen?. Neuvottelut kaavamuutosalueen maanomistajien kesken jatkuvat tässä kuussa. Kuva Arto Henriksson

Omakotitontin omistajat vastustavat korkeamman kuin kaksikerroksisen rakennuksen rakentamista. Rakennusliike katsoo, että kokonaistaloudellisesti ei ole järkevää rakentaa alle kolmikerroksista. Yli kaksikerroksista rakennusta on vastustanut 220 allekirjoittajaa, yksityisten ihmisten lisäksi useita yrityksiä keskustasta ja sen liepeiltä.

”Tärkeä ratkaista”

Mäntysaari huomauttaa, että kaupunki ei ole kiinteistön omistaja eikä saattanut asiaa vireille, mutta koska kyseessä on rakentamaton rakennuspaikka keskeisellä sijainnilla, on se siksi kaupungin kannalta tärkeä ratkaista.

– Asemakaavan ajantasaistaminen on joka tapauksessa tarpeen. Tonttien omistajien toiveet ovat vastakohtaisia ja tilanne on ristiriitainen. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa yhdistetty liike- ja asuinrakentamisen alue, joka ulottuu kahden eri kiinteistön ylitse.

Tontti ei ole koskaan ollut vain yhden omistajan omistuksessa. Mäntysaari kertoo neuvoneensa rakennusliikettä hankkimaan tontin 10 omistukseensa sen tultua myyntiin, mutta se ei ole sitä hankkinut.
Autopaikat ok-talon kohdalla

Nykyiset omistajat omakotitonttikiinteistölle tulivat vuonna 2011. Loviisalaisten ns. Epsteinin talona tuntema rakennus on ollut siinä jo ennen 1970-luvulla tehtyä asemakaavaa. Voimassa oleva asemakaava sallii rakennuksen purkamisen. Siinä osa kerrostalon rakennusoikeutta sijaitsisi omakotitalon kohdalla ja kerrostalon autopaikat on kokonaisuudessaan osoitettu tähän kerrostalotontin luoteiskulmaan.

Yhtenä perusteena kolmikerroksista vastaan on esitetty se, että omakotitontin omistajilta siirrettäisiin rakennusoikeutta korvauksetta rakennusliikkeelle.

– Olen yrittänyt tätä selittää monin tavoin. Tuntuu helposti, että tässä otetaan toiselta pois, mutta siitä ei ole kyse. Omakotitontin omistajat eivät tähän asti ole toivoneet suurempaa lisärakennusoikeutta, ja se voidaan heille osoittaa takaisin. Jakaminen on asemakaavaratkaisu. Jos osoitetaan kerrostalotontiksi, sen pitää olla realistisesti toteutettava.

Kaupunginhallituksen antamaa signaalia maankäytön sopimusneuvotteluista hän pitää hyvänä.
– Neuvottelut jatkuvat.