Radon on kavala terveysriski

Säteilyturvakeskus ilmoitti tiistaina toteuttavansa jälleen tehostettua radonvalvontaa työpaikoilla, jotka sijaitsevat runsaasti radonia puhkuvan maaperän alueella tällä kertaa Itä-Suomessa. Viime vuonna vastaava tehovalvontakampanja toteutettiin muun muassa Loviisan seudulla, joka on yksi Suomen suurimpien radonpitoisuuksien aluetta. STUK:n ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteisessä nettikartassa Loviisan harjualueella, Liljendalissa ja Pernajassa on laajoja hiekka- ja soravaltaisia maa-alueita, jotka läpäisevät hyvin ilmaa sekä siirtävät tehokkaasti maaperän radonia rakennuksiin.

Viime joulukuussa STUK:lla oli mittaustiedot Loviisan yhteensä 2299 rakennuksen radonmittauksista, joissa radonkeskiarvo oli 508 bequerelliä kuutiossa hengitysilmaa. Loviisan vuoden 2018 radonkeskiarvo oli suurempi kuin missään muussa Suomen kunnassa.
Uusimman 300 bequerellin suositusrajan ylittäviä rakennuksia oli Loviisassa peräti 46,3 prosenttia. Se oli Suomen toiseksi suurin määrä. Vain Taipalsaaressa suositusrajan ylittäneitä oli enemmän, 48,4 prosenttia. Eli lähes puolet Loviisan radonmitatuista rakennuksista piti sisällään suositusrajat ylittävät määrät radioaktiivista radon-kaasua. Suurimmillaan radon-pitoisuudet olivat tuhansia bequerellejä.

Huojentava tieto oli, että kaikissa neljässä Loviisan radontarkistetuissa päiväkodeissa Villekullassa, ryhmäperhepäiväkodeissa Bambi ja Duvan sekä Ruukin päiväkodissa radonlukemat olivat selvästi suositusrajoja alhaisemmat.

STUK:n mukaan yli puolet suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista, jolle altistuminen aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpätapausta vuodessa. Heistä keskimäärin yksi on loviisalainen. Selkeistä radon-riskeistä huolimatta STUK arvioi, että vain noin yksi kymmenestä työnantajasta, joita radonmittausvelvoite koskee, on radonin mitannut.

Todennäköisesti myös monet kotitaloudet eivät ole mitanneet radonpitoisuuksiaan, vaikka Loviisan seudun radonriskeistä on kampanjoitu vuosikymmeniä. Radonaltistuksesta johtuvia keuhkosyöpätapauksia olisi helppo estää, sillä sisäilman radonmittaukset ovat helppoja tehdä. Sisäilman korkea radonpitoisuus saadaan laskettua tehokkailla korjaustoimilla.
Etenkin Loviisassa radonin riskit on syytä ottaa vakavasti sekä tehdä mittaukset ja tarvittaessa radonkorjaukset.

Talvilomaporrastus toimii

Koulujen hiihtolomaviikko on Loviisan seudulla ja muualla Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla päättymässä, ja Pyhtäällä sekä muualla Kymenlaaksossa ja Väli-Suomessa ensi viikolla alkamassa. Viikolla 10 vuorossa ovat Itä- ja Pohjois-Suomen talvilomaviikot.

Koulujen talvilomien porrastaminen kolmelle viikolle oli aikanaan järkevä päätös, joka jyvitti etenkin hiihtokeskusten, kylpylöiden sekä ulkomaan matkojen kysyntäpiikkiä ja hillitsi myös lomalaisten kustannuksia. Siitä huolimatta kolmen talvilomaviikon sesonkihinnat ovat useammissa kotimaan lomakohteissa sekä ulkomaan matkoilla edelleenkin normaalikautta selvästi korkeammat. Osa lapsiperheistä pyrkiikin pitämään talvilomansa joko ennen viikkoja 8-10 tai niiden jälkeen. Etenkin monilapsisessa perheessä säästöt ovat monasti satoja, joskus jopa tuhansia euroja verrattuna sesonkiviikkojen hintoihin.

Jos oli Suomen talvilomien porrastaminen kolmelle viikolle aikanaan erinomainen ratkaisu sekä koulujen talvilomalaisille sekä lomakohteille, niin vielä sitäkin parempi olisi lomien jyvittäminen vaikka kuudelle viikolle. Esimerkiksi viikot 6 – 12 tasaisivat kysyntää entisestään ja hillitsisivät hintojen nousua sekä parantaisivat edelleen lomakeskusten käyttöastetta.