Ympäristönsuojeluviranomaiset keskeyttivät lyhtyaikaisen haketuksen keskiviikkona muutaman tunnin toiminnan jälkeen. Syynä oli melu.
Ympäristönsuojeluviranomaiset keskeyttivät lyhtyaikaisen haketuksen keskiviikkona muutaman tunnin toiminnan jälkeen. Syynä oli melu.

PORLAMMI Helsingin Erikoishöyläyksen toimitusjohtaja Mika Sara oli tuohduksissaan keskiviikkona. Hän kokee joutuneensa naapurien ja ympäristönsuojeluviranomaisten silmätikuksi.
Entisen Käkikosken sahan teollisuusalueella aloitettiin samana aamuna pienimuotoinen haketus, joka perustui haettuun ja hyväksyttyyn ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä haketustoiminnasta.

Sanottua
Halusimme hakettaa höyläämön tuotannosta syntyvää sivutuotetta oman lämpövoimalan käyttöön. Tässä on kysymys meidän omasta kuukauden tai kahden polttoainetarpeesta.
Mika Sara
toimitusjohtaja

Työtä tehtiin kahdella haketuskoneella, jotta työ saataisiin tehtyä nopeammin.
– Neljä tuntia työn aloittamisen jälkeen haketus keskeytettiin toisella paikalla, Sara kertoo. Toiminnan keskeyttivät Loviisan ympäristönsuojeluviranomaiset, jotka tulivat paikalle naapurin tekemän valituksen vuoksi.

Naapurustossa oli kiinnitetty huomiota kahteen koneeseen ja tukkien hakettamiseen. Meluilmoituksen ehtojen mukaan haketusta ei kuitenkaan voinut tehdä kuin yhdellä laitteella. Ympäristöviranomaisten mittauksien jälkeen havaittiin, että toinen koneista tuotti myös liian paljon melua. Kyseessä oli Saran mukaan ns. puhallinhaketin, joka oli pienitehoisempi.

– Todettiin, että se häiritsee naapurustoa enemmän kuin toinen paikka, Sara kertoo.
Kyseinen laite oli paikalla, jossa sen lupaehtojen mukaan pitikin olla.
Sen sijaan haketin, joka oli toisella puolella teollisuusaluetta sai luvan jatkaa haketusta.
– Havaittiin, että tästä tulee pienempi ääni.
Tällä paikalla toimi mattovetoinen ns. terminaalihaketin. Hukkapuun joukossa olevien tukkien haketuksen ympäristösuojeluviranomaiset sallivat, koska sen ei katsottu lisäävän melua. Saraa ihmetyttää kuitenkin se, että yritys haki tilapäisellä melu ja tärinäilmoituksella 52 päivän haketusaikaa ensi vuoden joulukuun loppuun, mutta sille myönnettiin ainoastaan kolme päivää tälle vuodelle.
– Siitä syystä otimme kaksi haketinta, kun toiminta-aika oli niin lyhyt. Kun alueella oli kaksi hakkuria, niin me olemme ilmeisesti huijanneet ympäristöviranomaisia.
Yritys haluaisi hakettaa oman jätepuunsa, jottei lämmityshaketta tarvitsisi ajattaa ja hankkia kalliimmalla hinnalla.
– Eikö näissä asioissa voisi käyttää maalaisjärkeä, Sara kysyy.

Kritiikkiä viranomaisille

Toimitusjohtaja Mika Sara kritisoi Loviisan ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa rajusti. Yrittäjää hiertää vieläkin kesken oleva ympäristölupaprosessi.
Byrokratian rattaat ovat jauhaneet alueelle suunnitellun isomman kokoluokan puunmurskaus- ja haketustoiminnan vuoksi jo 3,5 vuotta, eikä loppua näy.
Viimeisin käänne asiassa tapahtui viime kesänä.
– Vaasan hallinto-oikeus palautti suuremmalle haketustoiminnalle haetun ympäristöluvan kunnan päätettäväksi.
Hallinto-oikeus kumosi ja poisti aluehallintoviranomaisen kielteisen päätöksen ympäristöluvasta ja siirsi asian takaisin Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi eli Loviisan ympäristönsuojeluun.

Neuvottelut nihkeitä

Sara on käynyt syksyn mittaan uusia neuvotteluja Loviisan ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, jotta ympäristölupahakemus saataisiin vihdoin etenemään ja maaliinsa.
– Käynnistimme hyvähenkiset neuvottelut. Saimme kaupungin viranomaiset tänne paikalle.
Saran mukaan keskusteluja käytiin siitä, millä edellytyksillä haketus- ja puunmurskaustoiminta alueella olisi mahdollista tehdä.
– He sanoivat minulle, että pitää tehdä merkittäviä muutoksia alkuperäiseen hakemukseen, koska aluehallintoviraston päätös oli kielteinen, vaikka aluehallintovirasto ei ollut edes oikea instanssi päättämään asiasta, Sara sanoo.
Mitä merkittävät muutokset olisivat?
– Murskaukseen ja haketukseen tulevien puiden käsittelymääriä supistettaisiin olennaisesti.
Saran mukaan viranomaiset eivät kuitenkaan ole kertoneet täsmällisesti mitä määrien pitäisi olla.
– Meidän haetun ympäristöluvan määrät ovat muutenkin pienempiä kuin mitä ympärillä olevissa vastaavissa paikoissa. Suunnitelmissa on ollut hakettaa ja murskata vuodessa 150 000 kuutiota pyöreätä puuta ja toimittaa sitä lämpövoimaloihin.
– Määrä vastaisi suunnilleen tämän sahalaitoksen käyttämää määrää puuta, siis sitä, joka on aiemmin virrannut täällä läpi. Saran mukaan pysyvä haketustoiminta toisi alueelle 10 uutta työpaikkaa.
Hän kertoo, että lisäksi yritykseltä on vaadittu ratkaisevia toimenpiteitä melu- ja pölyhaittojen estämiseen.

– Nämä toimenpiteet ovat jotain muuta mitä meillä hakemuksessa on. Olemme kysyneet neuvoa, että mitä niiden pitäisi olla, niin ympäristönsuojeluviranomaiset sanovat, että esittäkää jotain, niin he joko hylkäävät tai hyväksyvät sen. Sara pysyy edelleen kannassaan siitä, että yhtiön Rambollilla teettämien tutkimusten mukaan alueelle suunniteltu haketustoiminta ei ylitä pölyn ja melun suhteen raja-arvoja.
– Nyt nämäkään mallinnukset eivät ole minkään arvoisia.

Asianajaja häiritsee

Sara väittää, että närää on aiheuttanut myös se, että neuvotteluissa on ollut mukana asianajaja.
– Ympäristötoimi kertoi minulle, että minun kanssa on erittäin hankala asioida, kun mukana on asianajaja. Se vaikeuttaa asian käsittelyä.
Sara sanoo, että asianajaja on syytä olla mukana.
– Minä en enää yksin pysty tätä asiaa hoitamaan. Taidot, kokemus ja aika ei riitä.
Hän kertoo, että uusi ympäristölupa-anomus on jätetty. Asia ei näytä edelleenkään lohdulliselta.
– On annettu ymmärtää, että se ei tule menemään läpi.
Yrittäjä laskee noin 3,5 vuoden pyörityksen silkaksi kiusaamiseksi, niin ympäristöviranomaisten kuin naapurien puolelta.
– Haluan korostaa, että tämä on kaavoitettu teollisuusalue, missä ei saa harjoittaa teollista toimintaa, Sara sanoo.
Tätä hän on ihmetellyt koko prosessin ajan.
Sara toteaa, että hänelle on tullut vuosien saatossa sellainen käsitys, että toiminta halutaan saada ajettua alas alueella tavalla tai toisella.
– Tämä toiminta tuntuu mielivaltaiselta.
Periksi hän ei kuitenkaan aio vielä antaa.
– Katson tämän asian loppuun asti.

Mika Mykkänen

1 KOMMENTTI

Vastaa käyttäjälle admin Peruuta vastaus

Please enter your comment!
Please enter your name here