Valitus. Pukkila ei ole hyväksynyt IUKK:n perussopimuksen muutosta ja hakee toimeenpanokieltoa Helsingin hallinto-oikeudelta. Kuva Marita Itävuori
Pukkilan kunta on tehnyt Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja täytäntöönpanosta.

PUKKILA Valituksella Pukkila hakee välitöntä toimenpidekieltoa asiassa, joka koskee Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ja täytäntöönpanoa. Pukkilan kunta on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta.

Kunta perustelee vaatimustaan sillä, ettei kunnanvaltuustolla ole ollut käytettävissä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän taloudellista loppuselvitystä, kuntayhtymän purkuselvitystä, tietoa eläkevastuiden kunnalle siirtyvää osuutta eikä uuden kuntalain mukaista hallintosääntöä päätöksenteon pohjaksi.
Lisäksi todetaan, että Pukkilan kunnalla on huoli kuntayhtymän uuden hallinnon mahdollisuudesta realisoida tai luovuttaa kuntayhtymän omaisuutta Pukkilan kunnan etujen vastaisesti.

Ensisijaisesti kunta valittaa päätöksistä ja toissijaisesti hallintoriita-asiasta, joka Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän asiassa on syntynyt. Kunta toteaa perusteluissaan kyseessä olevan kolme erilaista perussopimusta ja uusien perussopimusten olevan sisällöiltään merkittävästi toisistaan poikkeavia.

Pukkila toteaa, että kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet samaa uutta perussopimusta.
– Pakkokuntayhtymiä perustettaessa tai vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen kohdistuvan perussopimuksen muutos tulee kuntien tehdä yhtäpitävien päätöksin. Sopimuksessa on pykäliä, joissa on x, joten sopimuksessa ei ole sisältöä ja tämän lisäksi sopimukset eivät ole yhtäpitäviä pykälän kohdalta, jossa on sovittu kuntayhtymän ylijäämän käsittelystä. Osassa hyväksyttyjä perussopimuksia tämän pykälän sisältö on ammatillisen koulutuksen lainsäädännön vastainen. Nykyinen voimassaoleva hallintosääntö on ristiriitainen uuden perussopimuksen kanssa. Kuntayhtymällä ei ole hallintosääntöä, joka olisi laadittu uuden kuntalain ja perussopimuksen mukaisesti, listaa kunta perusteluita.

Käännös valtuustossa

Pukkilan kunnanvaltuuston oli määrä ensin hyväksyä IUKK:n perussopimuksen muutos. Kunnanvaltuuston kokous kuitenkin keskeytettiin 18.9. ja kunnanhallitus kutsuttiin koolle kesken kokouksen tekemään uusi päätösehdotus, jonka mukaan valtuusto ei hyväksy perussopimuksen muutosta. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pukkilan kunnanjohtaja ei halunnut eilen tarkemmin kommentoida tehtyä valitusta vaan totesi, että vastaajaksi on sovittu kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi. Hän ei ollut eilen tavoitettavissa.

Toisen asteen koulutusuudistuksen muutosjohtaja, Sipoon kunnan sivistysjohtaja Kurt Torsell ei tunnista perustetta, jolla Pukkila hakee toimenpidekieltoa.
– Perussopimuksessa määritellään ainoastaan miten kuntayhtymää hallinnoidaan sekä työnjaosta ja vastuista kuntien ja kuntayhtymän välillä. Siihen ei liity muutoksia koskien taloutta, henkilöstöä tai eläkkeitä. Sellaiset muutokset tulevat kuntien päätettäviksi vasta siinä vaiheessa kun päätetään koulutuksen siirtämisestä osakeyhtiölle, kuten on hankkeen edetessä suunniteltu tehtävän.
Hän arvioi, ettei uusi sopimus tuo muutoksia valta- tai voimasuhteisiin.
– Vanhankin perussopimuksen myötä kuntayhtymällä on ollut oikeus realisoida tai luovuttaa omaisuutta, eli valta- tai voimasuhteisiin ei ole tullut muutoksia, hän toteaa.

IUKK:n vanha yhtymähallitus kokoontui viime torstaina. Loviisan Sanomien tietojen mukaan kokous päättyi alkumetreillä, kun tultiin laillisuuskohtaan, jolloin todettiin että juodaan kahvit. Ilmeisesti kaikille vanhan hallituksen jäsenille ei ollut tullut tietoa, etteivät he ole enää toimivaltaisia, kun uusi hallitus on jo valittu.

Taustaa
  • Itäisen Uudenmaan alueen kunnat päättivät syksyn 2016 aikana käynnistää muutosohjelman ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämiseksi.
  • Muutostyön tarkoituksena on järjestää ammatillinen koulutus siten, että Itä-Uudenmaan alueella toimii jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä nykyisen neljän sijaan.
  • Hankkeen ohjausryhmässä on edustettuna kaikki yhdeksän omistajakuntaa (Porvoo, Sipoo, Loviisa, Lapinjärvi, Pukkila, Askola, Orimattila, Pornainen, Myrskylä, Lapinjärvi) ja neljä koulutuksen järjestäjää (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto/Edupoli), Oy Porvoo International College Ab (Point College), Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (INVEON) ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum). Ohjausryhmässä ovat myös koulutuksen järjestäjien henkilöstön edustajat.