Tiimalasi kääntyi Loviisalle
  11.06.2004


Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona viime vuoden tilinpäätöksen, joka oli peräti 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kirjattiin edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille, joka ennen kirjausta oli O,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja muuttui tappiokirjauksen jälkeen 2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Alijäämä oli kiusallisen suuri, mutta ei vielä dramaattinen. Perinteiseen tapaan sille löytyi myös ymmärrettäviä kaupungin ulkopuolisia selityksiä - Loviisakaan ei elä suljetussa pullossa. Kielteisiä yllätyksiä on kuitenkin tullut lähes joka vuosi, joten kovin yllättäviä ne tuskin olivat. On totta, että erityisterveydenhoidon menot olivat budjetoitua korkeammat, mutta melkoisella varmuudella voidaan ennustaa, että lähes 7500 asukkaasta muutama on kovasti ja kalliisti kipeä myös tänä vuonna ja ensivuonnakin.

Alijäämän seurauksena yksi merkillepantava tiimalasi kääntyi ja huolestuttava aikalaskuri alkoi keskiviikkona raksuttaa. Kuntalain mukaan kaupungin alijäämä on katettava ja talous tasapainotettava kolmen vuoden kuluessa eli vuoteen 2007 mennessä. Kolmen vuoden aikana Loviisan kaupungilla on mahdollisuus omin voimin sekä omilla valinnoilla ja päätöksillä pyrkiä saamaan tilinpäätökset ylijäämäisiksi. Jos se ei määräaikaan mennessä onnistu eikä kuntalain vaatimus ei täyty, on vaarana, että kaupungin talouden tasapainottamiseen tarttuvat ulkopuoliset tahot. Näin kävi muutamia vuosia sitten Karkkilan kaupungissa, jonka velkaantuminen ja alijäämäkierre olivat sitä luokkaa, että sisäasiainministeriön kuntaosaston "suosittelemat" asiantuntijat ottivat käytännössä kuntatalouden ohjaukseensa. Karkkilan talouskuuri oli ankara. Ankarampi kuin mihin kaupungin omat päättäjät olisivat tohtineet, mutta tilannekin oli vakava. Kansainvälisiin rahoittajapiireihin oli levinnyt näkemys, että Suomen kuntien luottoluokitusta olisi ehkä aihetta laskea. Se olisi merkinnyt kaikkien Suomen kuntien lainakorkojen kasvua.

Loviisan taloudellinen tilanne on tietenkin vielä kaukana Karkkilasta. Yhteistä on sensijaan se, että Karkkilassakin puhuttiin jo hyvissä ajoin ennen selvitysmiesten tuloa, että kriisi on näköpiirissä ja ministeriön noutajat tulossa ellei käännettä talouskehitykseen saada itse aikaiseksi. Erään kuntatalouden asiantuntijan mukaan talouskriisiin ei yleensä riittävästi havahduta ennen kuin kalmanhaju kantautuu käytäville. Loviisan talouden tasapainottamisohjelma on tehokas ja inhimillinen. Se on loviisalaisittain sopiva kompromissi. Sen ongelmana on vain sen haavoittuvuus. Se ei kestä juurikaan "yllätyksiä", jotka kuuluvan valitettavan väistämättä kuntatalouteen. Tämän vuoden talousarviolle on asetettu peräti noin kahden miljoonan markan ylijäämäodote. Jo nyt näyttää siltä, että ylipäänsä ylijäämäisen tilinpäätöksen tekeminen tältä vuodelta on työn ja tuskan takana. Luottamus- ja virkamiehet tarvitsevat sekä kaupunkilaisten että henkilöstön tuen pitääkseen ministeriön pakkoluotsien näpit irti Loviisa-purren ruorista. Tiimalasi on kääntynyt.

Säkkijärveläiset tervetulleita Loviisaan

Loviisan seudulla vietetään ensi viikonloppuna Säkkijärvi-juhlia, joiden odotetaan kokoavan satoja säkkijärveläisiä ja heidän jälkeläisiään paikkakunnalle. Juhla on järjestyksessään kuudeskymmenes luovutetusta Karjalasta lähteneiden evakkojen tapaaminen. Edellisen kerran säkkijärveläiset juhlivat Loviisassa vuonna 1945, joten ilmassa on myös historian siipien havinaa.
Karjalan miehityksen jälkeen Loviisan seudulla muutti ja jäi pysyvästi satakunta Säkkijärveltä, Suomenlahden saarilta sekä muualta tullutta evakkoa. Vastaanotto oli silloin vaihtelevaa. Osa kantaväestöstä karsasti tulijoita, mutta suurin osa paikkakuntalaisista oli mukana auttamassa kotinsa menettäneitä uuden elämän alkuun.
Karjalaiset muuttivat merkittävästi myös Loviisan seutua. Esimerkiksi Valkon kylässä evakkoväen ja heidän mukanaan tuomien tapojen ja kulttuurin vaikutus oli vahva. Säkkijärveläiset ja muut karjalaiset ovat tuoneet väriä ja myös geenien rikkautta seutukunnalle. Myös monet merkittävät Loviisan seudun yrityksistä ovat karjalaisten perustamia. Säkkijärveläiset ovat tervetulleita Loviisaan.

  e-mail  Arto HenrikssonLoviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, PL 42, 07901 Loviisa
Puh. (019) 532701, Fax (019) 532706, toimitus@lovari.fi