Vuorovaikutuksen sietämätön vaikeus  04.10.2011


Joukko Loviisan nuorisovaltuuston jäseniä, heidän kummivaltuutettuja sekä aktiivisia yhteistyökumppaneita kokoontui torstaina puimaan nuorten keskuudesta noussutta spontaania ideaa järjestää Loviisassa laajamittainen nuorisotapahtuma. Alunperin kahden nuoren ajatus pelitapahtumasta oli kasvanut alustavaksi esitykseksi nuorisomessuista, jonka osallistujamäärä haarukoitiin 500-900 ihmiseen. Esitys oli vasta runsaan viikon vanha, karhea ja kovin keskeneräinen, mutta nuoret halusivat jo varhaisessa vaiheessa kummivaltuutettuja ja muita aktiiveja mukaan kehittämään hankettaan.

Jo ensimmäisessä palaverissa nuoret kohtasivat reaalipoliittisen todellisuuden. Monien sparraajien mielestä esitys oli liian keskeneräinen ja osin turhan suureellinenkin. Ja ennen kaikkea aikataulu oli liian kiireinen. Moni yksityiskohta, kuten missä syödään, oli vielä pohtimatta. Hankkeesta ei myöskään oltu ehditty virallisesti päättää nuorisovaltuustossa. Ja niin edelleen. Nuorten hanke pantiin sparraajien toimesta ruotuun, ja niin sanotusti palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Ratkaisu oli sinänsä täysin oikea, mutta nuorille annetun palautteen tyylilaji kaikkea muuta kuin kannustava ja rohkaiseva. Pikemminkin jarrutteleva ja vähättelevä. Joitakin kannustavia kommentteja ehkä lukuun ottamatta.

Nuorten esitys osoitti tutuksi tulleella tavalla kuinka hankalaa on usein uusien ideoiden ja hankkeiden edistäminen laajemmassa joukossa. Mikäli haluat sitouttaa ja informoida mahdollisimman monia jo hankkeen alkumetreillä, ja tuot alustavan suunnitelmaluonnoksen pohdittavaksi jo ennen kuin yksityiskohdat ovat selvillä, saat todennäköisesti moitteita asioiden keskeneräisyydestä ja huonosta ennakkovalmistelusta. Jos sen sijaan valmistelet hanketta pitkälle ja hiot sen yksityiskohtia mahdollisimman valmiiksi, saat todennäköisesti syytöksiä salassa valmistelusta ja muiden mielipiteiden väheksymisestä. Molemmissa tapauksissa joskus ihan aiheestakin, mutta monasti silkasta kritiikin esittämisen tarpeesta.

Nuorisotapahtuman ympärille syntynyt asetelma oli nuorillekin silti oiva oppitunti politiikan, demokratian ja vuorovaikuttamisen karuhkosta arjesta, joissa raameissa yhteisiä asioita yleensä hoidetaan. On syytä myös muistaa, että jokaista hyvääkin ideaa, hanketta ja niiden edistäjiä yleensä koetellaan. Elinkelpoiset hankkeet sen seulan yleensä kyllä läpäisevät. Yksimielisyys on silti harvinaista herkkua. Nuorten esitys laajasta nuorisotapahtumasta on joka tapauksessa kehityskelpoinen, ja sitä on syytä jalostaa edelleen loviisalaisnuorten ja heidän kokeneiden kummivaltuutettujen yhteistyönä.

Uudella osuuskaupalla tärkeät vaalit

Viime kesänä toteutettu itäuusmaalaisen osuusliike Oslan sekä Kirkkonummen ja Ahvenanmaan välisellä alueella toimivan ruotsinkielisen Varubodenin yhdistyminen synnytti kaksikieliselle etelärannikolle osuuskauppajätti Varuboden-Oslan, jonka myynnin arvo on yhteensä yli 400 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa sillä on noin 1.200 yli 60:ssä toimipaikassa. Eilen alkaneissa Varuboden-Oslan vaaleissa uudelle osuuskaupalle valitaan ensimmäistä kertaa 50-jäseninen edustajisto. Sen tehtävänä on lähinnä päättää osuuskaupan tuloksen käytöstä sekä valita osuuskaupalle hallintoneuvosto, joka puolestaan valitsee hallituksen. Loviisan seudun asiakasomistajilla on uuden ja suuren Varuboden-Oslan 50-jäsenisessä edustajistossa pienempi edustus kuin oli entisen Oslan 35-jäsenisessä edustajistossa. Uudessa edustajistossa Loviisalla ja Lapinjärvellä on yhteensä 5 jäsenen kiintiö, joita paikkoja tavoittelee yhteensä 15 ehdokasta.

Vanhan Oslan yrityskulttuuriin kuului, että asiakasomistajat saivat edustajiensa kautta sanansa kuuluviin Oslan päätöksenteossa ja osuuskauppa oli vahvasti läsnä alueensa arjessa. Kahden, omilla alueillaan vahvan paikallisen osuuskaupan yrityskulttuurien sulauttaminen on vasta alkuvaiheessaan ja nähtäväksi jää säilyttääkö Varuboden-Osla paikallisuutensa laajan toimialueensa äärialueilla. Edustajiston vaalit ovat myös Loviisan seudun tuhansien asiakasomistajien tärkein mahdollisuus vaikuttaa uuden osuuskaupan kehitykseen.

  e-mail  Arto HenrikssonLoviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, PL 42, 07901 Loviisa
Puh. (019) 532701, Fax (019) 532706, toimitus@lovari.fi