Harmaakallion asuttamista ei tule lykätä  27.04.2010


Loviisan kaupungin palvelukeskukset ovat koonneet vastuualueiltaan ehdotuksia säästökohteista sekä lisätuloista, joiden turvin kaupungin alijäämäistä taloutta yritetään tasapainottaa. Eri sektoreilta kootun säästöpaketin kokonaissummaksi arvioidaan 773.000 euroa, josta suurimman säästön eli 456.000 euroa esitetään löytyvän perusturvamenoista. Rantatonttien myynnistä arvioidaan saatavan 2,5 miljoonaa euroa sekä Lov-Lämmön osakkeiden myynnistä 210.000 euroa lisätuloja.
Investointipuolella suurimmaksi säästökohteeksi ollaan esittämässä Harmaakalliolle kaavaillun uuden asuinalueen suunnittelun siirtämistä vuoden loppupuolelle. Harmaakallion asuinalueen lykkäämisen vuoden lopulle arvioidaan tuovan 200.000 euron säästön tälle vuodelle. Käytännössä lykkääminen tarkoittaisi vain menojen siirtämistä seuraavalle tai sitä seuraavalle vuodelle. Ja samalla myös tulojen siirtämistä, sillä asuinalueen tonttien myynnin ja lisääntyvien verotulojen on laskettu kattavan kaavoituksen ja infrastruktuurin aiheuttamat kulut. Ydinvoimalahankkeen kaatumista ei pidä käyttää syynä Harmaakallion viivästämiselle.
Vaikka vanhan Loviisan alueeltakin löytyy vielä joitakin myymättömiä omakotitontteja, on Loviisassa edelleen suorastaan huutava pula laadukkaista asuintonteista. Sen ovat kokeneet monet perheet, jotka ovat täältä tonttia etsineet. Harmaakallion asuinalueen kaavoittaminen ja alueen tonttien valmistaminen myyntikuntoon on tärkeä osa Loviisan pyrkimyksiä saada kaupunkiin uusia asukkaita ja veronmaksajia. Sen jälkeen, kun Loviisanlahden itärannan ja Sahaniemen alueen kaavoittaminen ja asuttaminen ovat jämähtäneet jäihin, on Harmaakallion alue vanhan Loviisan ainoita isompia alueilta, jonne voitaisiin toteuttaa vetovoimainen uusi kaupunginosa, ja jossa ei olisi tulva- eikä vesijättöriskejä. Mitä nopeammin Harmaakallion tontit saadaan myyntiin, sitä nopeammin on mahdollista, että kaupungin verotulot saadaan kasvamaan muutenkin kuin vain pelkillä veronkorotuksilla. Uusien asuintonttien myynnin lykkääminen olisi kuin jos vuotavasta laivasta säästettäisiin ensimmäisinä uppopumput.

Yhteiskunnan kokonaisetu hämärtyi?

Ydinvoimaratkaisun jälkipyykki on Fortumin osalta jo alkanut, vaikka valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä Fennovoiman ja TVO:n hakemusten hyväksymisestä ja Fortumin hylkäämisestä. Iltakoulussa tehty linjaus pitänee eduskuntaan saakka, jossa käydään vielä tiukka kamppailu päätösten vahvistamisesta.
Yhden kolmesta eli Fortumin pudottamista on eri kannanotoissa perusteltu monin eri tavoin. Kurantteja perusteluja näyttäisi olevan muutamia. Keskeisin argumentti näyttäisi olevan, että Fortum ehtii kyllä tekemään Loviisa 1 ja 2:n korvaavat investoinnit, vaikka sille myönnettäisiin lupa vasta seuraavalla hallituskaudella. Toinen kelvollinen peruste on Fortumin osuus TVO:sta, joka tuo sille tässä ratkaisussakin Olkiluoto 3:sta ja 4:sta yhteensä noin 800 megawatin teho-osuudet.
Nyt tehty pakettiesitys sisältää maksimaalisen määrä ydinvoimaa. Sitä enempää tuskin olisi edes teoriassa mahdollista saada läpi eduskunnasta. Kun siihen lisätään vielä hallituksen ja oppositionkin suunnasta annetut lausunnot Fortumin ”oikeudesta” saada seuraavalla kierroksella lupa Loviisan nykyiset laitokset korvaavalle yksikölle, on ydinvoimaa vuoteen 2030 mennessä tulossa vähintäänkin riittävästi. Kokonaan toinen asia on, hakeeko Fortum enää Suomessa lupaa Loviisa 3:lle.
Sen sijaan oudoilta kuulostivat muutamat Fortumin pudottamista selittäneet lausunnot. HS:ssa eräs nimetönnä esiintynyt päättäjä kertoi, että Fortumin hylkäämisellä haluttiin näpäyttää valtionyhtiötä sen entisen toimitusjohtajan Mikael Liliuksen ökyosingoista. Toinen poliitikko sanoi HS:ssa, että Fortum saa syyttää ratkaisusta itseään, sillä yhtiön lobbareita ei riittävästi näkynyt eduskunnan käytävillä. Eihän se näin voi olla, eikä todennäköisesti olekaan. Mahdollisilla näpäytyksillä tai lobbaustempolla ei pitäisi olla mitään tekemistä yhteiskunnan kokonaisedun arvioinnin kanssa. Lausunnot Fortumin näpäyttämisestä tai lobbauksen vähäisyydestä kertovat korkeintaan sanojansa vääristyneestä käsityksestä siitä millaisten argumenttien perusteella yhteiskunnan kokonaisedun toteutumista tulisi arvioida.

  e-mail  Arto HenrikssonLoviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, PL 42, 07901 Loviisa
Puh. (019) 532701, Fax (019) 532706, toimitus@lovari.fi