Kuudetta reaktoria valmistellaan jo
  03.05.2005


Keskustelu Suomen kuudennen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta on kiihtymässä samaan aikaan, kun viidennen ydinvoimalaitoksen perustuksia valetaan Eurajoen Olkiluodossa. Suomen teollisuus haluaisi aloittaa kuudennen ydinvoimalaitoksen rakentamisen niin, että se otettaisiin käyttöön kymmenen vuoden kuluttua eli noin vuonna 2015. Uudella ydinvoimalaitoksella haluttaisiin korvata lähinnä pian käytöstä poistettavia vanhoja hiilivoimalaitoksia, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Nyt julkituotu aikataulu tarkoittaisi, että rakennustöihin tulisi ryhtyä jo vuonna 2008 eli kolmen vuoden kuluttua. Sitä edeltäisi pitkä lupaprosessi julkisinen kuulemistilaisuuksineen sekä lausuntoineen ja periaatepäätös käsiteltäisiin vielä eduskunnassa. Jo nyt voi sanoa, että aikataulu on kireä.

Kansanedustaja Klaus Hellberg esitti vappupuheessaan Ruotsinpyhtäällä, että kuudetta ydinvoimalaa ryhdyttäisiin hankkimaan Loviisaan koko maakunnan voimin. Viime kerralla Loviisa joutui kamppailemaan viidennen ydinvoimalan saamisesta lähes yksin ilman muun maakunnan tukea. Kaupunki ja elinkeinoelämä tekivät kovasti töitä hankkeen eteen ja vesiperä oli pettymys monille. Monia ihmetytti erityisesti se, että ydinvoimalobbauksen ollessa kiivaimmillaan hanketta ei silloin kelpuutettu maakuntaliiton kärkihankkeiden listalle.

Loviisan mahdollisuuksia saada kuudes ydinvoimala on vaikea arvioida. Asetelma on erilainen kuin viidennen yksikön paikkaa valittaessa. Olkiluodossa on nyt ahtaampaa, mutta sielläkin olisi tilaa vielä lisäyksiköille. Tosiasia on myös se, että kuudennen reaktorin rakentaminen heti viidennen perään säästäisi kustannuksia erityisesti, jos se tehtäisiin samalla sijoituspaikalle. Työmaan perustaminen olisi helpompaa ja monet tarvittavat palvelut olisivat jo valmiina paikan päällä.

Oman lusikkansa ydinsoppaan on ehkä hieman yllättävällä tavalla työntänyt ydinvoimaloiden turvallisuutta valvova ylin viranomainen Säteilyturvakeskus, jonka pääjohtaja Jukka Laaksonen sanoi lehtihaastattelussa pitävänsä Loviisaa parhaana paikkana kuudennelle ydinvoimalalle. Lausunto oli loviisalaisittain tervetullut, mutta viranomaisen suusta kuultuna hieman erikoinen. Olkiluotoon nyt rakennettava ydinvoimalaitos on lajissaan maailman suurin. Jos kuudeskin ydinvoimala rakennettaisiin Olkiluotoon, syntyisi länsirannikolle Suomen oloihin varsin suuri lauhdevoimakeskittymä, jossa olisi omat muun muassa sähköverkon tasapainoon ja hukkalämpöön liittyvät riskinsä. Viidennen reaktorin käynnistyttyä Eurajoki tuottaa jo 3288 megawattia sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Kuudes reaktori nostaisi Olkiluodon nettotehon peräti 4888 megawattiin eli kymmenen kertaa Loviisan yhtä 488 megawatin reaktoria suuremmaksi. Sijoituspaikkakysymyksen tekee mielenkiintoiseksi myös Fortumin muuttuminen tänä keväänä takaisin sähkö- ja lämpöyhtiöksi. Fortum tuskin silti lähtisi yksin toteuttamaan kuudetta ydinvoimalaa, vaan taustalle koottaisiin todennäköisesti samanlainen osakaskonsortio, joka on Teollisuuden Voiman nykyisenkin hankkeen takana. Virallisissa kannanotoissa Loviisa ja Eurajoki ovat ilmeisesti jälleen sillä samalla viivalla. Parin vuosikymmenen debattien sekä ydinjätehaudan ja viidennen ydinvoimalataiston tappioiden jälkeen loviisalaisia voi olla vaikea innostaa enää vastaan ja puolesta liikkeiden barrikaadeille. Aiempina vuosina ydinvoimalan odottelu ja lobbaus sitoivat kohtuuttomasti kaupungin vähäisiä aineellisia ja henkisiä resursseja. Vaikka Loviisa sekä koko maakunta panostaisivatkin tällä kertaa yhdessä kuudennen ydinvoimalan saamiseksi alueelle, ei sitä silti tulisi tehdä muun kehittämisen kustannuksella.

Esimerkillinen Sahaniemi-tempaus

Jostain kumman syystä perinteinen koirankakkakeskustelu ei ole aiempien vuosien tapaan ryöpsähtänytkään tänä keväänä lehtien palstoille. Joko koirakanta on selvästi vähentynyt, koiranomistajat ovat oppineet siivoamaan jätökset tai alkukevään sateet huuhtelivat kikkarat mennessään tavallista aikaisemmin.

Koirankikkaroiden sijaan muuta roinaa on runsaasti seudun teidenvarsilla. Loviisan uimarannalle johtavan tienvarsilta löytyy ainakin televisio, useita akkuja, pulloja sekä runsaasti muuta roskaa. Osa häviää silmistä, kun aluskasvillisuus nostaa taas päätään, mutta roinat jäävät silti luontoon. Joukko loviisalaisia aktiiveja kutsuu paikkakuntalaisia ensi viikon lauantaiksi siivoamaan Sahaniemeä. Ajalle ominaiseen surkutteluun käytetyn energian voi käyttää hyödyllisemminkin osallistumalla talkoisiin. Sahaniemen tempaus on hyvä osoitus oma-aloitteisuudesta, josta on hyvä ottaa esimerkkiä muillakin alueilla.

  e-mail  Arto HenrikssonLoviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, PL 42, 07901 Loviisa
Puh. (019) 532701, Fax (019) 532706, toimitus@lovari.fi