Porvoon sairaalaan avataan uusi silmätautien yksikkö

Uutta. Porvoon sairaalan silmätautien yksikkö aloittaa syyskuun alussa. Kuva: Kristoffer Åberg

Porvoon sairaalan uusi silmätautien yksikkö aloittaa ensi kuun alussa.

PORVOO Porvoon sairaanhoitoalueen väestö saa syyskuusta alkaen silmäsairauksien erikoissairaanhoitoa omassa lähisairaalassaan. Uusi silmätautien yksikkö aloittaa toimintansa syyskuun alussa.

Porvoon sairaalan silmätautien yksikössä hoidetaan yleisimpiä silmäsairauksia, muun muassa verkkokalvon kosteaa ikärappeumaa, glaukoomaa, diabeettista retinopatiaa, kaihia ja lasten silmäsairauksia kuten karsastus ja amblyopia. Silmäyksikön toiminta toteutetaan yhteistyössä Hyksin silmäklinikan kanssa.

Päivystys Helsingissä

Poliklinikalla työskentelee lääkärien lisäksi sairaanhoitajia, optikoita ja osastonsihteereitä. Silmätautien yksikkö sijaitsee sairaalan Tarkkistentien sisäänkäynnin ensimmäisessä kerroksessa. Silmätautien päivystystoiminta jatkuu Helsingissä, mutta arkisin päiväaikaan Porvoon yksikössä voidaan hoitaa myös akuuttipotilaita.

Ikääntyvä väestö

Kasvava vanhusväestö lisää silmätautien palvelujen kysyntää. Porvoon sairaalan silmätautien yksikkö vastaa tähän tarpeeseen antamalla silmäsairauksien hoitoa lähipalveluna. Lähipalvelu helpottaa myös lapsiperheiden asiointia. Asiakkaiden ajankäyttö ja matkakustannukset vähenevät. Porvoon sairaala tekee tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa myös silmätautien osalta.

Uudessa yksikössä tavoitellaan nopeaa hoitoon pääsyä, potilaalle pyritään antamaan aika kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Ja mikäli potilaalla todetaan pistoshoitoa vaativa sairaus, annetaan tämä hoito potilaalle samalla vastaanottokäynnillä, luvataan HUS:n tiedotteessa.

Itäiseen silmäsairaalaan odotetaan poliklinikkakäyntejä noin 5000-7000 vuodessa, lasiaisinjektioita noin 800-1600 vuodessa sekä kaihileikkauksia noin 1000-1500 vuodessa. Lisäksi muita leikkauksia arvioidaan tehtävän 150-300 vuosittain.
Porvoon sairaanhoitoalueen väkiluku on reilu 97 000 sisältäen Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten ja Sipoon.