Poliisin rahapula vähentämässä palveluita

Vierailulla. Poliisilaitoksen terävin kärki vieraili tammikuussa Loviisan poliisiasemalla. Edessä poliisilaitoksen päällikkö Kari Rantala ja vasemmalla takana apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantala arvioi, ettei Loviisan poliisiasemalla nähdä isoja muutoksia tänä vuonna. Niitä on kuitenkin todennäköisesti luvassa myöhemmin.

LOVIISA Loviisan poliisiasemalta ei jatkossa saisi yhtä kattavia palveluja, jos Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tulevaisuustyöryhmän ajatukset toteutuisivat sellaisenaan. Sisäiseen käyttöön tarkoitettu raportti vuoti julkisuuteen viime viikolla.
Sen mukaan Loviisan, Järvenpään ja Nurmijärven poliisiasemista tulisi pelkkiä toimipisteitä, joissa palveluja saisi rajoitetusti.

– Kansalaisille sanon sen, että tänä vuonna Loviisan osalta ei ole odotettavissa mitään suurempia muutoksia. Pystymme säilyttämään poliisien määrän ja toiminnan tason viimevuotisella tasolla, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantala toppuuttelee.

On kuitenkin todennäköistä, että kolmen vuoden kuluessa poliisilaitoksen alueella olisi poliisiasemia, jonne on keskitetty enemmän toimintoja.
Hänen mukaansa sisäiseen käyttöön tarkoitetussa tulevaisuustyöryhmän raportissa on pohdittu erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan järjestämiseksi, kun määrärahat vähenevät.Rantala muistuttaa, että nykyisellään esimerkiksi laajat rikostutkinnat tehdään keskitetysti.

– Jos Loviisassa tapahtuu iso huumausainerikos, niin sitä ei tutkita siellä johtuen siitä, että Vantaalla on enemmän tutkijoita.

Tulevaisuusraportin mukaan rikosilmoitusten vastaanotto ja kansalaisten lupapalvelut toimisivat päivittäin vain täyden palvelun poliisiasemilla, toimipisteissä sen sijaan rajoitetusti.
Rantala ei ota vielä tässä vaiheessa kantaa siihen miten lupapalveluja Loviisassa tulevaisuudessa järjestettäisiin.

– Se voisi tarkoittaa sitä (rajoitettuja palveluja), mutta en uskalla ennakoida sitä vielä.
Voi olla, että esille nousee jokin muukin ratkaisu ennen lopullisia päätöksiä.

Poissuljettua ei ole vielä myöskään se, että lupapalvelut jatkuisivat kaikesta huolimatta ennallaan.
Poliisiaseman lakkauttamisesta vastaa sisäministeriö. Poliisipäällikkö Rantala voi kuitenkin järjestellä toimintoja uudelleen.

Työ jatkuu

Rantala kertoo, että tulevaisuustyöryhmän raportin pohjalta on ryhdytty jatkotyöhön.
– Olemme perustaneet työryhmiä, jotka lähtevät pureskelemaan ja katsomaan miten asioiden kanssa edetään.

Työryhmiä on jo perustettu kolme ja lisää perustettaneen kevään aikana. Ne pohtivat esimerkiksi lupapalvelujen organisointia.

Rantala sanoo, että Loviisan poliisilaitos on paremmassa asemassa verrattuna muiden pienten paikkakuntien poliisiasemiin. Syynä siihen on, että paikkakunnalla on ydinvoimalaitos.

Sanottua
Tänä vuonna Loviisan osalta ei ole odotettavissa mitään suurempia muutoksia.
Kari Rantala
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päällikkö

– Pidämme sitä yhtenä strategisena kohteena alueellamme. Vastaavan kokoiseen poliisiasemaan verrattuna ydinvoimala tuo Loviisan asemalle painoarvoa enemmän.
Rantala nostaa esille myös sen, että poliisilaitos haluaa palvella kansalaisia omalla äidinkielellään. Sekin tukee Loviisan poliisiasemaa.

Poliisiaseman kohtalosta huolissaan olevat paikallispoliitikot ovat myös jo olleet yhteydessä Rantalaan. Myös tapaamisia on jo sovittu.

Keinoja mietittävä

Rantala sanoo, että poliisin on yksinkertaisesti sopeutettava toimintaansa ja löydettävä tehokkaampia toimintamalleja.

– Meidän on pakko sopeutua niihin tiukkoihin reunaehtoihin, joita meille asetetaan.
– Kyse on suoraan sanottuna rahasta.

Jos määrärahojen supistuminen jatkuu, niin rajuja henkilöstövähennyksiä voi olla edessä.

– Se tarkoittaisi sitä, että Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueelta vähennettäisiin vuoteen 2020 mennessä 70 – 80 henkilöä ja koko Suomesta 800.
– Jos henkilöstöä vähennetään, niin meillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta jättää jokaiselle poliisiasemalle lupapalveluja.

Jo tammikuisella Loviisan vierailulla Rantala totesi, että poliisilaitoksen alueella täytyy koko ajan katsoa painopistealueita, joissa henkilöstöä tarvitaan.

Hän kuvailee, että Vantaa on kasvava paikka, jossa henkilökuntaa tarvitaan jatkossa enemmän. Myös maahanmuuton ja ulkomaalaisten määrän kasvun ennakoidaan tuovan mukanaan ongelmia sillä suunnalla.