Pohjatutkimuksilla selvitetään sataman väylän syventämisen kustannukset

Toiveissa. 11 metrin väylä Valkon satamaan on ollut toiveissa pitkään. Pohjatutkimuksilla selvitetään nyt kustannukset.
Sataman väylällä ja satamassa tehdään tulevana kesänä pohjatutkimuksia. Niiden pohjalta tehdään kustannusarvio väylän syventämisestä 11 metriin.

VALKO Loviisan sataman väylän ja sataman pohjatutkimuksille etsitään parhaillaan toteuttajaa. Tarjouksia odotetaan toukokuun puoliväliin mennessä.
Liikenneviraston ja Loviisan Satama Oy:n hankkeen hinta on 180 000 euroa.

– Nämä tutkimustulokset antavat meille sen tiedon, jolla kustannusarvio saadaan päivitettyä. Tällä hetkellä se on haarukoitu musta tuntuu -menetelmällä Liikenneviraston kanssa, Loviisan satamajohtaja Tiina Vepsäläinen kertoo.

– Nyt täytyy tehdä pohjatutkimukset, jolloin tiedämme mitä siellä on, jolloin pystymme tarkasti laskemaan väylän syventämisen kustannukset.

Loviisan satamaan johtavan väylän syventämistä nykyisestä 9,5 metristä 11 metriin on toivottu jo vuosia.
Tulevana kesänä tehtävien pohjatutkimusten tuloksien on oltava valmiina syyskuun loppuun mennessä.
Kustannusarvion päivitys on Vepsäläisen mukaan edellytys sille, että hanke pystyy ylipäänsä lähtemään eteenpäin.

Sanottua
Tässä tilanne on aika pitkälle se, että jo ruopattuja alueita levennettäisiin ja syvennettäisiin.
Tiina Vepsäläinen
satamajohtaja

– Silloin nähdään kustannukset ja voidaan laskea kannattavuuskerroin. Sitten tiedetään paljon enemmän.

– Liikennevirasto, jos siihen päädytään, lähtee viemään sitä hanketta eteenpäin.

Pitkä prosessi

– Suomessa on valitettavan vähän tullut rahaa vesiväyliin. Mutta katsotaan nyt.
Vepsäläisen mukaan tässä vaiheessa on hyvin vaikea arvioida, miten nopeasti hanke etenee, jos Liikennevirasto ottaa sen suunnitelmiinsa. Esimerkiksi vesilupavaiheet on käytävä läpi. Rahat osoitetaan valtion budjetista.

– Tässä tilanne on aika pitkälle se, että jo ruopattuja alueita levennettäisiin ja syvennettäisiin. Minun toiveeni on, että se menisi helpommin, kun ei mennä niinkään paljon neitseellisille alueille.

Vepsäläisen mukaan Loviisan väylällä on pääosin luonnostaan syvää.

– Aikataulusta on vaikea sanoa, mutta nämä ovat pitkiä prosesseja. Pakko ne on aloittaa, että jonain päivänä olisi valmista.

Syvempi väylä, täydet lastit

Väylän syventämisellä on Loviisan satamalle iso merkitys muun muassa vedenvaihtelun vuoksi.

– Milloin vesi karkaa, on aina pieni riski. Laivat saisivat täydet lastit.

Vepsäläinen huomauttaa, että nykyisen syvyisellä väylälläkin on tultu toimeen.

– Mutta kyllä me kuitenkin pärjätään. Mikä laivakoko tulevaisuudessa on, niin kristallipalloa ei ole kenelläkään.

Isot bulkkerit ottavat sahatavaraa ja viljaa kyytiinsä Loviisasta. Vepsäläisen mukaan niiden kanssa ollaan hieman äärirajoilla nykyisen syvyisellä väylällä.