Pieteettiä tilaratkaisuihin

Loviisan kahden kansalaisopiston, ruotsinkielisen Medborgarinstitutin (MI) ja Valkon kansalaisopiston yhdistämistä on valmisteltu lähes kymmenen vuoden ajan. Loviisan kaupunginvaltuusto päätti viimein 17.4.2019 yksimielisesti, että molempien kieliryhmien omat opistot yhdistetään yhdeksi opistoksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös oli järkevä ja sitä kannattivat molempien opistojen henkilökunnat sekä johtokunnat sekä Loviisan kaupungin lisäksi myös opistojen sopimuskunnat Lapinjärvi ja Pyhtää. Opistojen yhdistämisellä halutaan vähentää päällekkäisiä toimintoja sekä vapauttaa näin resursseja opistojen päätehtävään eli opetustarjontaan.

”Erikseen päättämättäkin on päivän selvää, että kumpaakin kieliryhmää pitää kohdella tasa-arvoisesti, eikä yhtä ryhmää tasa-arvoisemmin kuin toista.”

Yhdistämispäätöstä edelsi keskustelu kieliryhmien tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta sekä kielitaitovaatimuksista. Molemmissa kieliryhmissä oli havaittavissa hienoista herkkyyttä ja jopa epäluuloja tasapuolisen kohtelun toteutumisesta. Valtuuston kokouksessa hyväksyttiinkin Rkp:n ehdotuksesta jopa erillinen lisäys, jonka mukaan ”tuntijaossa pitää kohdella eri kieliryhmiä tasa-arvoisesti ja ottaa huomioon väestön kielisuhteet”. Sinänsä tervetullut lisäys, vaikka erikseen päättämättäkin on päivän selvää, että kumpaakin kieliryhmää pitää kohdella tasa-arvoisesti, eikä yhtä ryhmää tasa-arvoisemmin kuin toista.

Kahden vahvan toimijan yhdistämisissä samanlaista kyräilyä on ilmassa vastaavanlaisissa tapauksissa muissakin kuin kieliasiassa. Olipa kyseessä yritysten, kuntien, seurakuntien tai urheiluseurojen yhdistymisestä on normaalia, että eri ryhmät seuraavat herkästi toistensa kohtelua. Tätä taustaa vasten oli varsin harmillista, että kansalaisopiston rehtori, henkilökunta, opistolaiset ja kaupunkilaiset saivat yllättäen tietää, että Valkon kansalaisopistolle Harjurinteen koulukeskuksesta aiemmin varatut tilat on viime viikolla elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa pyyhkäisty kokonaan pois. Päätöksen esittelytekstissä todettiin, että ”Valkon kansalaisopiston hallinnon tilat ovat opistojen yhdistymisen myötä siirtymässä toisiin tiloihin.”

Valkon kansalaisopiston tilakysymyksellä ja ”kodittomuudella” on pitkä ja kivinen historia. Vakoa pomputeltiin pari vuosikymmentä kuin heittopussia sinne tänne, kunnes viimein vuonna 2010 kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät, että Harjurinteeksi myöhemmin nimetyn koulukeskuksen 1. kerrokseen varataan Vakolle viimein omat luokkatilat, kielistudio, varastot ja taukotilat. Vakon pitkä evakkotaival näytti viimein päättyneen kunnes Harjurinne noin neljän vuoden käytön jälkeen jouduttiin sisäilmaongelmien takia tyhjentämään ja Vakon siirtymään väistötiloihin MI:n hyyryläiseksi. Nyt tullut tieto, että Vako ei enää pääsekään takaisin Harjurinteen koululle, on otettu opistolaisten ja taustaryhmien piirissä pettyneenä vastaan. Kuulemani kommentti, että ”näinkö se opistojen yhdistäminen sitten alkaa”, kertoo paljon epäluulojen ilmapiiristä.

Loviisa kaupunki näyttää kiusallisella tavalla kompuroineen opiston herkän tilakysymyksen valmistelussa ja viestinnässä asianosaisille. Kömmähtely ei tietenkään ole tahallista, vaan jälleen sattumien summa. Herkissä toimitilakysymyksissä on silti syytä olla tarkkana. On tietenkin järkevää, että opistojen yhdistämisen yhteydessä tarkastellaan organisaatioiden ja toimintojen lisäksi myös tilakysymyksiä, joiden osalta voidaan joutua tekemään perusteltuja muutoksia. Suomenkielisen opiston tilojen pyyhkäiseminen pois ennalta tiedottamatta synnyttää turhaa kitkaa ja epäluuloa opistojen yhdistämisen alkumetreillä.

Elinkeino- ja infrastrukruurilautakunnan jäsenen Kari Hagforsin (kesk) lautakunnassa tekemä esitys neuvotteluiden pikaisesta aloittamisesta opistojen edustajien kanssa, ja asianmukaisten tilojen osoittamisesta Loviisan kansalaisopiston suomenkieliselle osastolle on hyvin perusteltu. Esityksen kutsuminen ”nipottamiseksi” on ikävää ylimielisyyttä.

Rkp-johtoisessa kaupungissa on erityisen tärkeää huolehtia ylempänä viitatusta Rkp:n opistopäätökseen esittämästä valtuustolisäyksestä koskien kieliryhmien tasa-arvoista kohtelua. Tuntijaon ja resurssien lisäksi myös kummankin kieliryhmän toimitilojen osalta. Vako-siipikin tarvitsee uudessa opistossa asialliset tilat.