Pienestä palosta paljon savua ja nokea

Uhkaava palo. Koskenkylän kartanossa syttyneen palon syytä tutkitaan ja aiheutuneita vahinkoja kartoitetaan parhaillaan. Arkistokuva
Koskenkylän kartanossa varhain perjantaina sattuneen palonalun vahinkojen arviointi on meneillään, samoin palon syyn tekninen tutkinta.

KOSKENKYLÄ Koskenkylän kartanossa eli Askolinin linnassa sattui perjantaina kello 5.30 aikaan uhkaava palo.

Pelastuslaitoksen hälytti paikalle Forsby Gårdin hallituksen ja johtoryhmän jäsen Jan-Anders Winqvist, saatuaan tiedon vaaratilanteesta. Hän kertoo, että palon syy ei ole vielä varmistunut, sillä tekninen tutkinta on vielä meneillään.
Vahvimmin epäilykset kohdistuvat apukeittiön sähkölaitteeseen.
– Se on arvelu. Sähkölaitteet ovat yleisin syy, joista palot vanhoissa rakennuksissa alkavat.

Winqvist jatkaa, että sähkölaitteen muoviosien palaminen sai aikaan suuret määrät savua, joka levisi melko laajalle.
– Pienestä palosta syntyi paljon nokea ja savua.

Apukeittiötä lähinnä sijaitsevat huoneet kärsivät eniten savuvahinkoja. Winqvistin arvion mukaan tekstiilit ovat kärsineet eniten, joten niiden puhdistus kestää.

Linnassa on muun muassa tekstiilitapetteja, mutta kaikeksi onneksi ei aivan palopaikan vieressä sijaitsevissa huoneissa.
– Onneksi mitään ei menetetty, vaan kaikki vahingoittunut on entisöitävissä ja puhdistettavissa.
Esimerkiksi rakennuksessa olevat maalaukset eivät vahingoittuneet.

Onni onnettomuudessa oli Winqvistin mukaan myös se, että vesivahinkoja ei sammutuksen yhteydessä syntynyt. Hän kiittääkin sekä palokuntaa että poliisia erinomaisesta työstä.

Ruukinkartanon jugendtyylisen päärakennuksen on suunnitellut ruotsalainen arkkitehti John Settergren vuonna 1907. Se on arkkitehtuuriltaan merkittävimpiä jugendkauden kartanorakennuksia Suomessa. Rakennuksen kaksikerroksinen runko on kuutiomainen, johon liittyy matala siipiosa ja kaarevahuippuinen torni.

Forsbyn ruukki perustettiin 1682. Porvoolainen kauppaliikkeen harjoittaja Johan Askolin (1846-1912) hankki vuonna 1880 Forsbyn eli Koskenkylän entisen ruukinkartanon ja sahan.