Perumattomia lääkärin ja hoitajan aikoja vuodessa noin tuhat

Mittausta. Lääkäri Natalia Yläjääski työskenteli terveyskeskuksen ensiavussa keskiviikkona. Kuva Auli Henriksson
Terveyskeskuksen lääkäreille ja hoitajille varattuja aikoja jätetään perumatta noin tuhat vuodessa. Hammaslääkärille ja suuhygienistille varattuja aikoja jää lisäksi käyttämättä noin viisisataa vuodessa.

LOVIISA Viime vuonna perumattomia aikoja Loviisan terveyskeskuksen lääkäreille ja hoitajille oli yhteensä 957, edellisvuonna 1028.

Eniten jätetään tulematta terveydenhoitajan vastaanotolle. Viime vuonna peruuttamattomia aikoja terveydenhoitajalle oli 511, edellisvuonna 489. Sairaanhoitajan vastaanotolle jätti tulematta 119 ja lääkärin vastaanotolle 205 ajan varannutta. Sosiaalityöntekijän luokse jätti tulematta 21 ajan varannutta, edellisvuonna 107. Tämän luvun laskuun vaikuttaa todennäköisesti eniten toimeentulotuen maksamisen siirtyminen Kelalle.

Psykologin vastaanotolle jätti tulematta 49, fysioterapeutin 51 ja kuntohoitajan luokse yksi ajan varannut.

Suunta jatkuu

Tänä vuonna suunta näyttää samanlaiselta. Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana sairaanhoitajan vastaanotolle jätti varatulle ajalle tulematta 44, samoin lääkärille 44, terveydenhoitajalle 101, psykologille viisi ja fysioterapeutille 17 ajan varannutta. Yhteensä peruuttamattomia aikoja on vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana ollut jo 211.

Satoja vuodessa. Hammashoitoon lääkärille ja suuhygienistille on tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana jättänyt tulematta varatulle ajalle 114 asiakasta. Vuositasolla hammashoidossa on perumattomia aikoja noin 500-600. Arkistokuva Charlotta Forsberg

Hammashoidon puolella luvut ovat myös korkeita. Potilastietojärjestelmän muutoksen vuoksi viime vuoden tarkkaa lukua ei ollut saatavilla, mutta hammaslääkärille ja suuhygienistille jätti tulematta arviolta jopa 500-600 ajan varannutta. Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana hammashoitoon jätti tulematta varatulle ajalleen 114 henkilöä.

Kustannuksia ei ole suoraan laskettu, mutta summa perumattomista ajoista noussee ainakin noin sataantuhanteen euroon. Lääkärikäynnin hinta kunnalle oli viime vuonna 156 euroa ja asiakasmaksun kanssa 176 euroa. Hoitajalla käyntimaksu oli viime vuonna 52 euroa.

– Jos jättää käymättä päihdelääkärin vastaanotolla, sen hinta on 350 euroa, huomauttaa johtava hoitaja Senja Kangas.
”Edullisinta” on käynti ensiavun lääkärillä, 63 euroa kerta.

Sakkomaksu jos ei peru

Jos asiakas jättää perumatta lääkärin ajan, joutuu hän maksamaan siitä 50,84 euron sakkomaksun. Hoitajan luona käymättä jättämisestä varatulla ajalla ei voida sakkomaksua periä, koska hoitajakäynnistä ei peritä käyntimaksuakaan. Hammaslääkärillä käynnin kustannus kunnalle on 95 euroa ja suuhygienistillä 50 euroa.

Palveluvastaava, terveydenhoitaja Kirsi Buddas sanoo suurimman haitan perumattomista ajoista koituvan muille asiakkaille, jotka olisivat ajan voineet hyödyntää.

– Kirjallisia töitä on aina, sekä hoitajilla että lääkäreillä, joten tyhjän panttina ei olla vaikka asiakas jättää tulematta, Buddas ja Kangas toteavat.

Buddas miettii, että arvostavatko asiakkaat hoitajan työtä, kun eivät peru varattua aikaa, joka voi olla puolentoista tunninkin mittainen jos on kyse hoitosuunnitelman tai muun pidemmän ajan vaativasta toimenpiteestä. Se, ettei ihminen tule varatulle ajalleen, selviää yleensä vasta kun huutelee häntä ja odottelee turhaan. Jos asiakas olisi perunut aikansa edellisenä päivänä, kuten toive viimeistään on, ajan olisi saanut annettua toiselle.

– Parhaiten ajan voi perua ottamalla yhteyttä omahoitajaan arkisin kello 12-13 tai sitten yläkerran vastaanoton numeroon tai triagenumeroon, Buddas toteaa.

Kangas kertoo triagenumeroon usein soitettavan ja varmistettavan, että ”milloinkahan sen mun aika oli”. Kangas sanoo, että aika tarkistetaan nopeasti koneelta ja asiakasta kiitetään ajan varmistamisesta.
– Samoin pitää muistaa kiittää niitä, jotka peruvat ajan ja kertoa, että nyt varatun ajan voi saada toinen.

Sähköisiä palveluja lisää

Loviisan terveyskeskuksessa kehitetään edelleen erilaisia sähköisiä palveluja, joilla pyritään myös helpottamaan varatun ajan perumista.

Puhelinpalveluun lisätään yksi osio, jonka valitsemalla voi perua ajan helposti. Kangas kertoo itse peruneensa hammashoitoajan uudella palvelulla ja miettineensä että menikö se tosiaan näin helposti.

Hammashoidossa ajan peruminen näin on ollut jo käytössä, mutta silti näin suuri määrä aikoja jää perumatta. Kangas huomauttaa, että jokaisen pitäisi muistaa pitää itse huolta asioistaan ja tuntea vastuuta myös varattujen aikojen perumisesta jos ei pääse. Toki aina voi sattua jotain äkillistä, asiakas on

joutunut sairaalaan tai muuta yllättävää, mutta näppituntuma on, että aikoja unohtavat perua työssäkäyvät, eivät esimerkiksi iäkkäät.

Buddas toteaa, että asiakkaan omahoidon tukemiseksi ei välttämättä vuosittain tavata hoitajaa tai lääkäriä. Tarkastus voidaan hoitaa kevennetysti niin, että henkilö käy laboratoriokokeissa ja toimittaa seurantamittaukset esimerkiksi verenpaineesta omalle hoitajalle.

– Asiakkaalle on määritelty mittauksista hoitosuunnitelmaan tavoitearvot ja ohjattu omahoito. Jos kaikki on suunnitelman mukaisissa rajoissa, hoitaja keskustelee asiakkaan kanssa puhelimitse ja sopii jatkotoimista, yleensä seuraavana vuonna on käynti hoitajalla tai lääkärillä tai molemmilla.