Kaikki konstit käytössä. Loviisan K-Supermarketissa on rajoitettu sekä valikoimia että myyntiä. Kuvassa Marko Kindstedt.
Joukko lapinjärveläisiä vanhempia, opettajia ja urheiluseura-aktiiveja on vedonnut paikallisiin yrittäjiin energiajuomien myynnin kieltämiseksi alle 15-vuotiaille. Asiaan ei ole löytynyt yhtenäistä ratkaisua, eikä lainsäädäntö helpota tilannetta.

LAPINJÄRVI, LOVIISA. Energiajuomien myynti lapsille ja nuorille on puhuttanut pitkään.
– Kaupunki pyysi kaikki alueen kauppiaat palaveriin viitisen vuotta sitten, kun kouluissa huolestuttiin oppilaiden energiajuomien kulutuksesta. Vaikka asia on ensisijaisesti lainsäätäjän asia, niin halusimme lähteä mukaan, Loviisan K-Supermarketin kauppias Marko Kindstedt sanoo.
Kindstedt sanoo, että päätöksestä on saatu pelkästään kiitosta.
– Kukaan ei ole valittanut, kiitosta on tullut niin vanhemmilta kuin kouluistakin.
K-marketiussa asiaan on pyritty vaikuttamaan myös valikoimilla.
– Meillä on pääasiassa aikuisille suunnattuja ns. premiumjuomia, ja kaiken kaikkiaan valikoima on aika pieni.
K-market on Kindstedtin mukaan Loviisan ainoa myyntiä rajoittanut kauppa.
– Näen joka aamu kun nuoret kävelevät S-marketiin ostamaan energiajuomia. Rahaakin heillä näyttää riittävän.

Valistusta kiellon sijasta

Lapinjärvellä M-market otti vanhempien vetoomuksen tosissaan, ja lopetti energiajuomien myymisen alle 15-vuotiaille 12.7. alkaen. Sen sijaan S-ketjuun kuuluva Lapinjärven Sale ei aio jatkossakaan rajoittaa myyntiä, kuten eivät muutkaan S-ketjun kaupat. Osuuskauppa Varuboden Oslan toimialajohtaja Bengt Vinbergin mukaan energiajuomien myynnissä noudatetaan asiasta säädettyä lakia. Vinbergin mukaan myyjät pyrkivät kuitenkin mahdollisuuksien mukaan keskustelemaan asiasta lasten ja nuorten kanssa, ja näin pyrkivät tukemaan vanhempien kasvatustyötä asiassa.

Elinkeinovapaus kuuluu perustuslakiin

Elintarvikelainsäädännössä ei ole energiajuomien myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Näin kauppa ei voi vedota lakiin halutessaan rajoittaa energiajuomien myyntiä. Toisaalta kauppa voi asettaa rajoituksia elinkeinovapauden perusteella. Muun muassa elintarvikkeiden turvallisuutta valvovan Eviran mukaan myöskään elintarvikkeiden varoitusmerkinnät eivät anna kauppiaille oikeutta tai velvollisuutta päättää, kenelle elintarvikkeita myydään. Yksittäisten kauppiaiden asettamat myyntirajoitukset voivat Eviran mukaan nostaa esiin esimerkiksi syrjinnän kieltoa koskevat säännökset.
– Elintarvikelainsäädännön perusteella energiajuomien myyntiä ei voi rajoittaa, mutta perustuslakiin perustuvan elinkeinovapauden nojalla voi edellyttäen, että asiakkaita ei syrjitä. Perustuslaki menee aina muun lainsäädännön edelle, sanoo lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kenen on vastuu?

Energiajuomien myynti jakaa mielipiteitä paitsi kauppiaiden, myös vanhempien keskuudessa. Toisaalta nuorten käyttäytymistä on mahdotonta jatkuvasti valvoa, mutta moni myös peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta asiassa. Myynnin kieltämisen lisäksi tai sen sijasta kauppa voi vaikuttaa myös tuotteiden sijoittelulla ja markkinoinnilla.
– Meille energiajuomat eivät ole mikään suuri bisnes, päätuotteemme on ruoka. Voimme hyvin vaikuttaa nuorten ostointoon myös energiajuomien valikoimaa rajoittamalla, Marko Kindstedt sanoo.
Suomessa elintarvikelainsäädännön valmistelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
– Energiajuomien osalta ei ole tällä hetkellä lainsäädäntöhankkeita vireillä sen paremmin EU-tasolla kuin kansallisestikaan, Anne Haikonen sanoo.