Paremmat yhteydet toiveissa

Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat saaneet valmiiksi Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan henkilöliikenneselvitykset ja linja-autoliikenteen palvelutasomäärittelyt vuosille 2017 – 2020. Itä-Uudenmaan palvelutason määrittely kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kuntien alueet.
Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa liikenteestä syntyisi markkinaehtoisena liikenteenä. Erityisesti pitempimatkaisessa ja kaupunkien välisessä liikenteessä palvelutaso on se, minkä yritykset pystyvät markkinaehtoisesti tuottamaan. Muu palvelutason turvaamiseksi välttämätön liikenne hankitaan ensisijaisesti kuntien ja ELY-keskuksen yhteisostoina.

Loviisassa ei odoteta väestönkasvua vuoteen 2020 mennessä ja Lapinjärven väestömäärän ennustetaan jonkin verran laskevan. Väestön ikääntymisestä johtuen on tarve lisätä palveluliikennettä tai kutsuliikennettä. Ikääntyvän väestön kuljetustarpeet tulee myös huomioida aktiivisemmin joukkoliikenteen tarjontaa ja kalustoa suunniteltaessa. Myös tarve sosiaalitoimen kuljetuspalveluille tulee kasvamaan. Kuljetusten lisääntyessä korostuu entistä enemmän kustannustehokkuus kuljetusten hoitamisessa.

Joukkoliikenteen merkitys kasvoi kun moottoritie saatiin valmiiksi. Yhä useammalle avautui mahdollisuus kulkea inhimillisin aikatauluin töihin oman kaupungin ulkopuolelle. Loviisasta kuljetaan töihin useimmin Porvooseen ja Helsinkiin, Lapinjärveltä taas ensisijaisesti Loviisaan ja Porvooseen. Itä-Uudellamaalla noin joka toinen asukas asuu 250 metrin etäisyydellä linja-autopysäkistä ja lähes yhdeksän asukasta kymmenestä yhden kilometrin etäisyydellä pysäkistä. Parhaiten joukkoliikenne on saavutettavissa Porvoossa, heikoimmin Lapinjärvellä.

Sanottua
”Ikääntyvän väestön kuljetustarpeet tulee myös huomioida aktiivisemmin joukkoliikenteen tarjontaa ja kalustoa suunniteltaessa.”
Auli Henriksson

Lapinjärven asukaskyselyssä kaivattiin valtatielle nykyistä useampia bussivuoroja. Yksittäisenä kohteena kyselyssä nousi esille työssäkäyntiyhteydet Ingermannin kylän tienhaarasta Porvooseen. Loviisassa joukkoliikenteen kehittämistarpeet painottuvat ympärivuotisen arkiliikkumisen turvaamiseen kylistä Loviisan kaupunkiin. Kylistä kulkevat vuorot palvelevat pääosin koululaisliikennettä ja rajaavat kouluaikojen ulkopuolella ja loma-aikoina muiden käyttäjien joukkoliikennemahdollisuudet kokonaan pois. Pernajan kirkonkylän kautta ajaviin vuoroihin on toisaalta tehty aikataulumuutoksia, jotka ovat hankaloittaneet koulukuljetuksia.

Moottoritien avauduttua palvelutaso Tesjoelta on heikentynyt. Toiveena kunnassa olisikin saada viikonloppuvuoroja kunnan sisälle, muun muassa. Tesjoki-keskusta-Valko -välille ja nopeita työmatkavuoroja Helsinkiin asti. Asukkaiden kommenteissa nousi esille yleinen huoli Loviisan joukkoliikenteen palvelutasosta. Henkilöliikenneselvityksessä asiakaspalautetta kohdistui eniten juuri Loviisan liikennepalveluihin. Parempia yhteyksiä toivottiin Loviisa-Lahti, Kouvola-Loviisa, Lapinjärvi-Loviisa ja Loviisa-Kotka yhteysväleille. Kunnan sisäisessä liikenteessä toiveet kohdistuivat mm. Kabbölen (kesällä), Hopomin, ja Tesjoen (illalla) yhteyksiin Loviisaan sekä asiointiyhteyteen Pernajalta Loviisaan. Lisää julkisen liikenteen vuoroja kaivattiin ylipäätään koko Loviisan alueella.

Loviisan paikallisliikenteessä Rauhala/ympyrälinjan ehdotettiin lähtevän iltapäivällä voimalaitokselta. Loviisan sisäisen liikenteen aikatauluja ja lipun hintoja koskevaa tietoa on vaikea löytää. Tiedottamista toivottiin lisättävän erityisesti Loviisan kaupungin nettisivuilla. Lisäksi asukkaat kommentoivat mm. pysäkkialueiden puhtaanapitoa ja pikavuorojen myöhästelyä.

Parempien yhteyksien saamisessa haasteena on pieni matkustajavirta. Selvityksessä todetaan, että ensisijaisena tavoitteena on säilyttää reittiliikenne ja siirtymäajan sopimuksella nyt olevien vuorojen jatkuminen reittiliikenteenä. Kesätarjontaa voisi selvityksen mukaan olla perusteltua hankkia kyliltä Loviisaan, koska kesäajan tarjonta osaltaan tukee kysyntää myös talvella.

Paikallisliikenne ja koulukuljetuksia on Loviisassa juuri kilpailutettu. Selvityksessä kysytään, onko kuljetusten järjestämiseen liittyvien tehtävien hoitoa mahdollista tehostaa lisäämällä yhteistyötä avoimen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten järjestämisessä? Lisäksi toivotaan, että Loviisan kaupunki ja liikennöitsijät tekevät selkeän aikataulun uudesta paikallisliikenteestä sekä kaupungin että liikennöitsijän nettisivuille. LS

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here