Panimonmäen metsää aiotaan rauhoittaa

Suojeluun. Selvityksen mukaan yhtä luonnontilaiset harjumetsät ovat hyvin harvinaisia ja samalla harjujonolla ei vastaavia kohteita löydy. Arkistokuva Marita Itävuori
Panimonmäeltä aiotaan rauhoittaa noin 1,3 hehtaarin suuruinen metsäalue. Luonnonsuojelualue on osa Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

LOVIISA Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli Panimonmäen metsän rauhoittamista viime kokouksessaan. Asia menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö avasivat alkuvuonna Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan. Siinä maanomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta perustamalla luonnonsuojelulain mukainen yksityinen luonnonsuojelualue.
Kuntaliitto on kannustanut myös kuntia osallistumaan kampanjaan ja suojelemaan omia maitaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.

Ympäristöministeriön vuonna 2010 vahvistamassa Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavassa kaupungin omistama Panimonmäen metsä varattiin luonnonsuojelualueeksi SL-merkinnällä. Luonnonsuojelualuetta ei kuitenkaan tuolloin perustettu.

Vanhaa harjumetsää

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö teetti viime vuonna selvityksen Panimonmäen suojeluarvoista.

Selvityksen mukaan Panimonmäki on osittain hyvinkin edustavaa vanhaa luonnontilaisen kaltaista harjumetsää. Mänty-ylispuu on vaikuttavan järeää ja kilpikaarnaista ja männyissä kasvaa yleisesti korkeaa ikää ilmentävää männynkääpää.

Panimonmäellä esiintyy myös harjujen paahdeympäristölle tyypillistä lajistoa. Selvityksen mukaan yhtä luonnontilaiset harjumetsät ovat hyvin harvinaisia ja samalla harjujonolla ei vastaavia kohteita löydy.

Isotuomipihlaja kuriin

Kaavamääräysten mukaan Panimonmäen SL-alueella saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.
Panimonmäen alueella esiintyy paikallisesti runsaana haitallisiin vieraslajeihin luettavaa isotuomipihlajaa. Alueen suojeluarvon säilyttämiseksi sitä onkin poistettava säännöllisesti.
Edelleen suojeluarvon säilymiseksi myös alueen pienialaiset paahdeympäristöt olisi pidettävä avoimina.

Muutamia ls-alueita ennestään

Loviisan kaupungin omistamilla mailla on jo ennestään muutamia luonnonsuojelualueita.
Yksi niistä on Haruddenin vanha metsä Loviisanlahden itärannalla Tullisiltaa vastapäätä. Sen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Alue rauhoitettiin vuonna 1995.

Boulognen metsä, joka on lehto Myllyharjun eteläpäässä leirintäalueen lähellä, rauhoitettiin vuonna 1995. Se on noin kahden hehtaarin suuruinen.

Ulkosaaristossa sijaitseva pieni saari, Yttre Täktarn, rauhoitettiin vuonna 2009. Saari kuuluu Pernajan ulkosaariston luonnonsuojelualueeseen, jolla on useita maanomistajia.
Lisäksi kaksi luontotyyppiä on rajattu luonnonsuojelulain nojalla, joten nekin ovat käytännössä luonnonsuojelualueita.

Luontotyypit ovat jalopuumetsiköitä. Ne sijaitsevat Hagalundin lehdossa ja Bastion Rosenilla. Hagalundin lehto on hehtaarin suuruinen ja Bastion Rosen jalopuumetsikkö 0,19 hehtaaria.

Molemmat rajauspäätöksen tehtiin vuonna 2004 ja ne sijaitsevat Ehrensvärdin historiallisen luontopolun varrella.