Suojeltu. Panimonmäen metsä on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Kuva Marita Itävuori
Uudenmaan ELY-keskus on 26.10. perustanut Panimonmäen metsän luonnonsuojelualueen.

LOVIISA Alue rauhoitetaan Loviisan kaupungin hakemuksesta osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa ”Luontolahjani satavuotiaalle”.

Panimonmäen metsäinen kukkula sijaitsee Loviisan keskustan tuntumassa, alle kilometrin päässä Loviisan kirkosta. Alueella on säilynyt pieni pala vanhaa luonnontilaisen kaltaista harjumetsää ja vastaavia kohteita samalta harjujonolta ei enää löydy.

Järeää puustoa

Panimonmäen metsän mänty-ylispuusto on vaikuttavan järeää ja kilpikaarnaista ja männyissä kasvaa yleisesti korkeaa ikää ilmentävää männynkääpää. Panimonmäellä esiintyy myös harjujen paahdeympäristöille tyypillistä lajistoa.
Rauhoitusmääräysten mukaan alueella saa jatkossa liikkua vain jalan. Marjojen ja ruokasienien poimiminen on sallittua. Rauhoituspäätöksessä sallitaan myös isotuomipihlajan poistaminen alueelta ja pienialaisten paahdeympäristöjen avoinna pitäminen.