Palvelutalo Onnelaan lisärakennus ensi vuonna

Laajennus. Palvelutalo Onnela laajenee ensi vuonna Pernajan kirkonkylässä. Asukkaat pääsevät uuteen osaan vuoden 2020 alussa. Kuva Eija Kosonen
Palvelutalo Lyckanin eli Onnelan lisärakennus on Loviisan perusturvalautakunnan suurin yksittäinen investointi ensi vuonna. Hankkeeseen varataan 2,85 miljoonaa euroa.

LOVIISA Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021 hyväksyttiin Loviisan perusturvalautakunnassa viime viikolla. Ehdotus menee edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Ensi vuoden talousarvioehdotuksen menot on arvioitu 53,7 miljoonaksi euroksi, jossa on kasvua tämänvuotiseen yli 1,7 miljoonaa. Tulopuolella ehdotus on noin 8,3 miljoonaa euroa eli noin 150 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toimintakate on 45,4 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä muutoksia kuluvaan vuoteen nähden on erikoissairaanhoidon kustannusten nousu 350 000 eurolla ja päihdepalvelujen tarpeen kasvu 277 000 eurolla. Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelujen kustannukset nousevat 195 000 euroa.

Asumispalvelujen ostopalvelut ikäihmisille nousevat 100 000 eurolla. Kansallinen arkisto ja digitaalisten palvelujen kehittäminen vievät 113 000 euroa. Lisäksi hoitotarvikkeiden kustannusten nousu on lähes 170 000 euroa.

Onnelan jälkeen Taasiakoti

Palvelutalo Onnelan lisärakennuksen teko Pernajan kirkonkylään aloitetaan ensi vuonna. Asukkaat muuttavat uuteen osaan tammikuussa 2020. Onnelaan tulee 15 uutta paikkaa.

Tesjoella toimivan Taasiakodin lisärakennuksen suunnittelu alkaa vuonna 2020. Rakennus pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2021.

Ensi vuoden lopussa lakkautetaan Tesjoella sijaitseva Emil-koti ja sen asiakkaat siirretään Loviisan muihin hoitokoteihin. Kaupunki ostaa tarvittaessa paikkoja yksityisiltä toimijoilta. Emil-kodin vakinaisille työntekijöille tarjotaan työtä Loviisan kaupungin senioripalvelujen muista yksiköistä.

Kuntoutusta kotona

Jatkossa on tavoitteena edelleen lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona. Ensi vuonna jatketaan varhaisen puuttumisen ja kuntouttavan toiminnan kehittämistä.

Kotona tehtävää kuntouttamista aiotaan lisätä ja monipuolistaa. Lisäksi satsataan esimerkiksi ryhmätoimintaan kaupungin eri alueilla sosiaalisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden lievittämiseksi.

Uutta henkilöstöä talousarviossa on kolme. Tarkoituksena on palkata yksi uusi johtava sosiaalityöntekijä ja kaksi uutta lähihoitajaa kotihoitoon.