Paloriskejä ja savuhaittoja

Kevään helteet ovat saaneet omakotiasujat ja mökkiläiset liikkeelle puutarhatöihin sekä raivaamaan risukkoja. Lukuisista varoituksista huolimatta Loviisan seudulla ja Pyhtäällä poltettiin risuja ja ruohikkoa monilla pihoilla. Viikonlopun aikana jo muutamia kertoja tuli karkasi maastoon ja uhkasi pahimmillaan myös rakennuksia. Varomattomat kulottajat ja risujen polttajat juoksuttivat myös seudun palokuntia, jotka saivat maastopalon alut ajoissa rajattua ja sammutettua.

Maasto kuivuu kuitenkin talven jäljiltä edelleen ja maastopalojen riski kasvaa ainakin seuraaviin sateisiin saakka. Pelastuslain mukaan nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. Viime päivien rutikuivassa maastossa vaara todellakin on vähintäänkin ilmeinen. Viikonloppuna ja vielä eilen metsäpalovaroitus oli voimassa lähes koko maassa. Viikonlopun uutiset kertoivat kuitenkin kymmenien kulotusten ja risujen polttojen karanneen käsistä maastoon tai metsään. Riski pienenee todennäköisesti jo tästä päivästä lähtien, mikäli sade-ennusteet pitävät paikkaansa.

”Savu ja jo pelkkä savun haju saattaa häiritä naapurustoa ja koetella naapurisopua.”

Talousjätteiden hävittäminen polttamalla on Loviisan seudulla kokonaan kiellettyä, mutta haja-asutusalueella kuivia risuja ja oksia saa kyllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä, mutta siitäkään ei saa aiheutua haittaa sivullisille eikä leviämisen vaaraa. Maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä saa myös polttaa ulkona. Myös pieniä määriä käsittelemätöntä puutavaraa saa polttaa avotulessa, mutta vain haja-asutusalueella. Taajamissa avotulen teko on tyystin kiellettyä. Monissa tapauksissa polttamisen sijaan risut ja kasvijätteet kannattaisi kompostoida tai viedä jäteasemalle.

Siitä huolimatta menneenä viikonloppuna yksi jos toinen asukas Loviisassa, Lapinjärvellä sekä Pyhtäällä joutui naapurinsa savustamaksi, kun savupilvet eivät hajonneetkaan taivaalle. Vaikka palon leviämisriskin pystyisikin itse jotenkin käytännössä eliminoimaan, on savun leviämisen ennustaminen saati hallitseminen usein mahdotonta. Tuuli saattaa kääntyä nopeastikin. Savuhaitta ärsyttää melkoisella varmuudella kaikkia sille altistuneita sivullisia.

Esimerkiksi saaristossa harmittomalta tuntuva kaislojen poltto yhdellä rannalla saattaa pilata muiden mökkiläisten päivän jopa kilometrien matkalla. Savu ja jo pelkkä savun haju saattaa häiritä naapurustoa ja koetella naapurisopua.

Lemmikkien rujo leposija

Loviisan Sanomien Facebook-ryhmässä keskustellaan Loviisan pieneläinhautausmaasta ja sen rapistuneesta kunnosta. Loviisan seudun koirat ry luopui sisääntulotien vierustalla sijaitsevan hautausmaan ylläpidosta 2012 ja alue jäi Loviisan kaupungin hoidettavaksi, mutta talkootyön loppuessa hautausmaa jäi käytännössä hoitamatta. Vielä vuoteen 2012 saakka alueella järjestettiin talkoita, joilla paikat pidettiin kunnossa.

Nykyinen hautausmaa on ahdas ja melko huonolla paikalla. Monet tuhkaavatkin tai hautaavat lemmikkinsä muualle, kuten – monasti ilman maanomistajan lupaa – lähialueen metsiin. Vaikkei pieneläinhautausmaa olisikaan kaupungin prioriteettilistan kärkipäässä, on muutaman sadan metrin päässä torilta sijaitseva lemmikkien ränsistynyt viimeinen leposija kiusallinen maamerkki sisääntulotien varrella. Loviisan pieneläinhautausmaa alkaa myös olla jo melko täynnä, ja uusia hautoja kaivettaessa riski aiemmin haudattujen lemmikkien jäämistöihin kajoamisesta on yhä suurempi.

Loviisan lemmikeille olisi ilmeisesti tarpeen etsiä uusi hautausmaan sijoituspaikka ja uurnalehto. Kaupunki voisi olla hankkeessa aloitteellinen. Vaikka imagosyistä.

Sisääntulotien kupeessa, vain muutaman sadan metrin päässä torista sijaitseva pieneläinhautausmaa on päässyt rapistumaan. Kuva: Arto Henriksson.