Pakolaiset pakenivat Lapinjärveltä

Tervetuloa. Järjestöt ottivat pakolaiset sydämenasiakseen Lapinjärvellä vuonna 2016. Kuva järjestötapaamisesta ennen pakolaisperheiden saapumista. Kotouttamiseen haluttiin osallistua. Arkistokuva
Loviisassa määrä on pysynyt tasaisena vuosina 2017 ja 2018. Suurin määrä saapui vuonna 2016.

LOVIISA/LAPINJÄRVI Lapinjärven kuntaan muutti syksyllä 2016 yhteensä 12 kiintiöpakolaista. Kesällä 2017 kunnan maahanmuuttajille tarkoitettujen palvelujen piirissä oli enää seitsemän henkilöä, joista viisi oli uusia asiakkaita.

Saman vuoden syyskuussa kunta oli valmis lisäämään kiintiöpakolaisten määrää vielä yhdellä viisihenkisellä perheellä. Vastaanotto olisi tapahtunut vuonna 2018.
Syyskuussa 2018 kunnassa ei kuitenkaan enää asunut yhtään pakolaista ja samana syksynä pakolaiskoordinaattori irtisanottiin, koska töitä ei ollut.

Kunnanjohtaja Tiina Heikan mukaan ongelmaksi muodostuivat muun muassa huonot julkisen liikenteen yhteydet.
– Se hankaloitti liikkumista opiskelemaan Porvooseen.

Porvoossa järjestettiin kotoutumiskoulutusta oppivelvollisuuden ylittäneille maahanmuuttajille.

Myös moskeijan läheisyys koettiin tärkeäksi. Se oli Lapinjärven suunnasta liian kaukana.
– Jotkut viihtyivät hyvin, mutta käytännön elämä oli hankalaa.

Suomessa vuoden 2018 kiintiöpakolaisten vastaanottomääräksi vahvistettiin 750. Heikka sanoo, ettei kokonaismäärästä riittänyt enää tulijoita Lapinjärvelle, vaikka kunta olisi ollut valmis ottamaan lisää.

Kiintiöpakolaisten kuntiin ohjaamisesta vastaavat paikalliset ELY-keskukset.

Heikka ihmettelee sitä, että ensin etsittiin kuntapaikkoja ja kun kunnat lähtivät mukaan, niin kiintiöpakolaisia ei enää ollutkaan, kun vuosittainen vastaanottomäärä oli täyttynyt.
Se, jäätiinkö Lapinjärvellä plussalle vai miinukselle pakolaisten suhteen, ei ole vielä selvillä.
– Emme ole viimeisiä lukuja katsoneet, mutta se arvioidaan varmasti tilinpäätöksen yhteydessä. Suurin kustannus oli pakolaiskoordinaattorin palkka.

Jatkossa vastaanotto mietitään todennäköisesti uudelleen edellisten kokemusten valossa.
Heikka on erityisen iloinen siitä, että kuntalaiset ottivat kiintiöpakolaiset hyvin vastaan ja lukuisat kolmannen sektorin tahot tekivät työtä kotouttamisen eteen.

Lapinjärvellä suomen- ja ruotsinkieliset Marttayhdistykset sekä Lions Ladies lahjoittivat siivous- ja hygieniatarvikkeita maahanmuuttajien koteihin. Paikalliset Punaisen Ristin osastot avustivat aktiivisesti pakolaisten kotien kalustamisessa ja esimerkiksi verhojen ompelussa. Rotary-yhdistys lahjoitti televisioita. Monet lapinjärveläiset ovat lisäksi osallistuneet vaatteiden ja urheilutarvikkeiden keräykseen.

Loviisassa määrät lähes ennallaan

Loviisassa asuvien pakolaisten määrä on pysynyt tasaisena. Maahanmuuttajapalveluissa oli asiakkaita yhteensä 38, joista kaikki kuuluivat kansainvälisen suojelun piiriin.

Loviisassa maahanmuuttajapalveluiden suurin ryntäys oli vuonna 2016. Tuolloin uusia asiakkaita tuli peräti 41. Tämän jälkeen määrä laski. Vuonna 2017 maahanmuuttajapalveluiden asiakkaana oli 37 henkilöä. Samana vuonna asiakkaaksi tuli ainoastaan yksi uusi. Vuonna 2018 uusia maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita tuli viisi. Luku on viime toukokuulta.

Loviisa kaipaisi yhtä sosiaaliohjaajaa lisää, sillä työmäärä on yhdelle liikaa. Koordinaattorin tehtävät ovat nykytilanteessa liian laajat ja asiakastyö vie suuremman osan työajasta.
Uudenmaan ELY-keskuksella on sopimukset pakolaisten vastaanotosta 24 Uudenmaan kunnan kanssa. Kuntia Uudellamaalla on 26.

Tiedot käyvät ilmi Uudenmaan kuntien resurssikyselystä, jonka on teettänyt Uudenmaan ELY-keskus. Kysely on päivitetty 28.12.2018.

Suoraan kuntaan

Kiintiössä valitut pakolaiset eivät asu vastaanottokeskuksessa, vaan he muuttavat suoraan kuntaan asumaan. Pakolainen voi tulla Suomeen vasta, kun kuntapaikka ja asunto ovat löytyneet.

Suomessa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa.

Tänä vuonna Suomi vastaanottaa jälleen 750 kiintiöpakolaista. Vastaanoton kohteena ovat syyrialaiset pakolaiset Turkissa (430), Libyasta Nigeriin hätäevakuoidut pakolaiset (120) ja kongolaiset pakolaiset Sambiassa (100)