Päiväkotien tilat ja hygienia pääosin kunnossa

Porvoon ympäristöterveydenhuolto tarkasti maalis-lokakuussa 2017 päiväkotien tiloja Porvoon, Sipoon, Askolan, Pornaisten, Loviisan ja Lapinjärven kuntien alueilla.

LOVIISA, LAPINJÄRVI Kaikista alueen päiväkodeista tarkastettiin yli puolet. Tarkastukset tehtiin osana Porvoon ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallista valvontaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä terveyshaittoja.

Tarkastuksilla arvioitiin lasten ja henkilökunnan käytössä olevien tilojen kuntoa ja olosuhteita sekä hygienia- ja siivousjärjestelyjä. Tarkastuksiin sisältyi mm. henkilökuntahaastatteluja, tilojen aistinvarainen tarkastus sekä rutiinimittauksia, kuten sisäilman lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittauksia, jotka antavat tietoa ilmanvaihdon toimivuudesta kiinteistössä. Lisäksi mitattiin mm. verkostoveden lämpötiloja ja tarkastettiin kiinteistössä tehtyjen radonmittausten tuloksia.

Riittämätöntä ilmanvaihtoa

Sisäilman lämpötila (°C) sekä suhteellinen kosteus (RH %) olivat kaikissa tarkastetuissa päiväkodeissa ohjearvojen mukaiset. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus (CO2) oli sen sijaan liian korkea viidessätoista prosentissa päiväkodeista.  Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tiloissa olevaan henkilömäärään nähden. Korkea hiilidioksidipitoisuus voi aiheuttaa väsymystä sekä päänsärkyä.

Kuuman vesijohtoveden lämpötila oli liian matala tai kylmän vesijohtoveden lämpötila oli liian korkea 17 prosentissa päiväkodeista.Muun muassa keuhkokuumetta aiheuttava Legionella-bakteeri pystyy lisääntymään +20–50 asteen lämpötilassa.

Yleisessä siisteydessä, puhtaudessa ja järjestyksessä oli huomautettavaa kolmessatoista prosentissa kohteista, joissa puutteet koskivat pääasiassa yläpölyjen esiintymistä tiloissa.

Huomautuksia kuluneisuudesta

Päiväkotien rakenteiden kunnon ja puhtaana pidettävyyden osalta huomautettavaa oli 28 prosentissa päiväkodeista. Yleisimmin huomautuksia annettiin pintojen, kuten seinämateriaalien, lattiakynnysten ja ovien sekä ikkunankarmien kuluneisuudesta ja rikkoutuneisuudesta.

Sisäilmaongelmiin viittaavia havaintoja tehtiin noin kymmenesosassa tarkastetuista päiväkodeista. Noin viidesosassa tarkastetuista päiväkodeista henkilökunta arvioi päiväkodissa esiintyvän sisäilmaongelmiin viittaavia oireita lapsilla ja/tai aikuisilla.

Radon tulisi mitata

Radonriskialueilla tulisi kaikkien työpaikkojen sisäilman radonpitoisuus mitata vähintään kertaalleen. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka lisää keuhkosyövän riskiä. Radonia voi esiintyä sisäilmassa ja se voi kulkeutua sisätiloihin maaperästä talon perustuksessa olevien rakojen kautta. Ainoa tapa saada radonpitoisuus selville on mittaaminen, sillä radonia ei voi aistia. Radonmittauksia oli tehty vain puolessa tarkastetuista päiväkodeista.

Niille päiväkodeille, joissa havaittiin edellä mainittuja puutteita, terveystarkastaja antoi kehotuksen korjata puute määräaikaan mennessä. Osa havaituista puutteista on jo korjattu. Ympäristöterveydenhuolto valvoo kehotusten noudattamista.