Päiväkodissa aukeaa pienelle uusi maailma

Leikki opettaa lasta. Onni tulee päiväkotiin mielellään. Pallot ja mailat ovat lempileluja. Kuva Auli Henriksson
Kun lapsi aloittaa päivähoidon, on se jännittävä paikka etenkin vanhemmille. Pehmeä lasku, kotikäynti ja omahoitajuus helpottavat päikkäritien alkua.

GARNISON Pieni pellavapää tervehtii salibandymailan kanssa. Askel on jo vakaa, vaikka ikää vasta pikkuisen päälle vuoden. Kello on puoli kahdeksan ja pikku hiljaa Onni Rinteellä on aika lähteä päivähoitoon.

Onnin vanhemmat, Tanja ja Antti Rinne touhuavat astiat koneeseen, läppärit laukkuun ja Onnille toppavaatteet päälle. Määrlahden päiväkoti on perheen kotia lähin, ja se valittiin vaikka Villekullakin oli vaihtoehtona. Onni aloitti Määrlahden päiväkodissa vuoden ja kuukauden ikäisenä tammikuun alussa.

Onnilla on yhteensä kuusi sisarusta, ja päivähoitokuviot ovat vanhemmille tuttuja. Pienen Onnin vieminen päiväkotiin jännitti kuitenkin kumpaakin. Tanja nauraa, että joskus hän on lähtenyt päiväkodista siniset kenkäsuojat jalassa, kun on ajatellut, että nyt pitää vain nopsaan lähteä.

Päivä käyntiin. Tanja, Antti ja Onni Rinne kotona valmistautumassa uuteen päivään. Kuva Auli Henriksson

Loviisa tarjoaa perheille mahdollisuutta kotikäyntiin, jossa päiväkodista tulee omahoitaja käymään ja tutustumaan lapseen sekä vanhempiin ennen päivähoidon aloittamista. Rinteet käyttivät mahdollisuuden sekä kotikäyntiin ja että pehmeään laskuun, jossa vanhemmat ovat lapsen mukana päiväkodissa tutustumassa. Omahoitaja Jaana Varvemaa kävi päiväkodin johtajan kanssa Rinteiden kotona tutustumassa Onniin ja vanhempiin.

Parituntisen vierailun aikana tutustuttiin puolin ja toisin.
– Halusimme että päiväkoti on turvallinen paikka, ettei tarvitse huolehtia ja että hoitajat tykkäisivät Onnista. Heti ensimmäisestä päivästä alkaen oli selvää, että tämä toimii tosi hyvin. Päiväkodissa on ammattilaisia töissä, he kiittelevät.

– Meidän toive oli, että Onni kävelisi ennen kuin hän menee päiväkotiin ja näin kävikin. Huomaa pienissä asioissa, että Onni on ottanut päiväkodissa mallia isommista, esimerkiksi joissain leikeissä. Isommat lapset myös hoivaavat Onnia kun hän on ryhmän nuorin. Onni on leikeissä mukana omalla tavallaan, Antti kertoo.

Kotikäynnit arvokkaita

Loviisan vs varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff kertoo vanhempien käyttävän kotikäyntimahdollisuutta ja suhtautumisen olleen positiivista.

– Uskallan väittää, että suurin osa vanhemmista on kokenut kotikäynnit arvokkaina. Kotikäynti antaa huoltajille ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa lapsestaan. Omahoitajalle se tarjoaa arvokasta tietoa, mutta myös korvaamattoman mahdollisuuden aloittaa luottamuksellisen suhteen rakentaminen lapseen ja huoltajiin.

Pehmeän laskun tarkoituksena on ennen kaikkea se, että lapsi alkaisi tuntea olonsa päiväkodissa turvalliseksi ja voisi harjoitella vanhemmista erossa olemista.

– Pehmeä lasku on kuitenkin myös huoltajia varten. He oppivat tuntemaan päiväkodin päivittäisiä rutiineja ja toimintamuotoja, Hoff huomauttaa.

Omahoitajan ensisijainen tehtävä on luoda lapselle edellytykset turvalliselle ja mukavalle aloitukselle varhaiskasvatuksessa.

Tukka kuntoon. Onni muotoili hiuksiaan kostein käsin päikkäriaamun alkajaisiksi. Lapsi oppii isommiltaan monenlaista taitoa. Kuva Auli Henriksson

– Omahoitajan rooli painottuu lapsen ensimmäisiin hoitopäiviin. Hän havainnoi lapsen tunnetiloja, huomaa jos jokin huolettaa lasta ja lohduttaa häntä, kunnes tuntuu taas paremmalta. Omahoitajuus jatkuu kunnes lapsi vaihtaa ryhmää tai siirtyy kouluun, mutta hoitajan merkitys vähenee yleensä sitä mukaa, kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ryhmässä ja ryhmän muut aikuiset tulevat tutuksi.

Lapsia toisessa sukupolvessa

Lastenhoitaja Jaana Varvemaa valmistui ammattiinsa 30 vuotta sitten. Hän aloitti Määrlahdessa, oli pitkään Ruukissa ja palasi neljä vuotta sitten Määrlahden päiväkotiin. Hoidettavaksi tulee jo lapsia, joiden vanhempia hän uransa alussa hoiti.

Aamiaisella. Jaana Varvemaa kävi tutustumassa Onniin ja vanhempiin kotikäynnillä. Kuva Auli Henriksson

Kotikäynti lapsen kotona on uutta työnkuvassa, hän on käynyt kahdessa perheessä tutustumassa.
– Alussa tuntui vähän oudolta ajatus mennä toisen kotiin, mutta se on hyvä tapa oppia tuntemaan lapsia ja vanhempia. Onni oli toinen lapsi, jonka kotona kävin ennen hoidon alkua.

Vanhemmille lähetellään whatsapp -ryhmässä valokuvia päiväkodin päivän tapahtumista ja jutellaan miten päivä on mennyt kun lapsi haetaan. Varvemaalle tärkeää on, että lapset viihtyvät hoidossa, vanhemmat ovat tyytyväisiä ja lapset oppivat asioita sekä omatoimisuutta.

Lapsille luontokokemuksia

Loviisassa on 11 kunnallista päiväkotia, joissa tarjotaan koko- ja osa-aikahoitoa, vuorohoitoa tai leikkikerhotoimintaa. Kunnallisten päiväkotien lisäksi Loviisassa on yksityinen ryhmäperhepäiväkoti sekä kolme yksityistä perhepäivähoitajaa.

Varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff kuvailee Loviisan päiväkodeissa pyrittävän tarjoamaan monipuolisia luontokokemuksia.
– Lähiympäristömme tarjoaa jännittäviä maastoja retkeilyyn ja luonnon tutkiskeluun. Monessa päiväkodissa Metsämörri – ohjelma vie lapset luontoon sadun ja elämyksien kautta. Loviisan varhaiskasvatus sekä päiväkodit ovat ilmoittautuneet valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Haluamme ohjelman avulla toteuttaa liikuntamyönteistä toimintakulttuuria.

Loviisassa ei nostettu yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmän lapsilukua, kun se tuli mahdolliseksi.
– Hallitus antoi vuonna 2015 varhaiskasvatuslain päivityksen yhteydessä kunnille mahdollisuuden kasvattaa päiväkotiryhmässä olevien lasten ja aikuisten suhdelukua niin, että yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmän koko kasvaa 24 lapseen. Loviisa ei nostanut lasten lukumäärää yhtä aikuista kohden, joten meillä on valtakunnallisessa vertailussa pienemmät ryhmät, kuin niissä kunnissa missä ryhmäkokoja kasvatettiin. Meillä on yli kolmevuotiaiden ryhmässä 21 lasta, Hoff mainitsee.

Kasvattajat läsnä

Hoff korostaa varhaiskasvatuksessa lapsen arkeen kuuluvana läsnä olevat kasvattajat, jotka kuuntelevat ja ovat kiinnostuneita lapsista ja siitä, mitä sanottavaa heillä on.

– Läsnä olevat kasvattajat uskaltavat haastaa omat käsityksensä ja eläytyä lapsen ajatusmaailmaan. Jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena ja pätevänä. Rohkaisemme ja innostamme lapsia osallistumaan, oppimaan toistensa erilaisuudesta ja harjoittelemaan toisten kohtaamista. Hyvien sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tukeminen on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä. Korostamme myös leikin merkitystä. Leikki on lapsen tapa olla ja elää. Vaikka lapsi ei itse koe leikkiä oppimisen työkaluna, hän oppii paljon leikin avulla. Jokaisella yksilöllä on erilaiset kehittymisen edellytykset, Hoff muistuttaa.

Yksi viime aikojen uudistuksista Loviisassa on ollut varhaiskasvatuksen ja neuvolan välinen yhteistyö.
– Vanhemmille annetaan mahdollisuus yhdistää lapsen 3-vuotisneuvolatarkastus ja keskustelu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta lastentarhanopettajan kanssa. Huoltajien suostumuksella neuvolan terveydenhoitaja tulee päiväkotiin seuraamaan lapsen kehitystä hänelle tutussa päiväkotiympäristössä. Vaa’an ja pituusmitan lisäksi terveydenhoitaja tuo mukanaan työvälineitä kuten kyniä, palikoita, kuvia ja leluja, joita hän käyttää arvioidakseen esimerkiksi lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Leikin lomassa terveydenhoitaja arvioi myös lapsen kielellisiä taitoja, kuvailee Hoff.

Tarkoitus on että tarkastus tapahtuu ryhmässä, yhdessä muiden 3-vuotiaiden kanssa.
– Ryhmätarkastus toteutetaan, jos siihen löytyy riittävästi osallistujia, vähintään kolme 3-vuotiasta, hän lisää.

Jälkeenpäin terveydenhoitaja, ryhmän lastentarhanopettaja ja huoltajat tapaavat ja laativat tai päivittävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lastentarhanopettaja toimii tapaamisen koollekutsujana.

Alku helpoksi
  • Omahoitajuus. Omahoitajan tärkeimpänä tehtävänä on olla läsnä lapsen ensimmäisinä hoitopäivinä, tutustua lapseen ja lohduttaa, jos jokin huolettaa lasta.
  • Kotikäynti. Kotikäynnillä lapsi saa kohdata omahoitajan ensimmäisen kerran hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Omahoitajalle kotikäynti tarjoaa arvokasta tietoa sekä mahdollisuuden luottamuksellisen suhteen rakentamiselle teihin ja lapseenne.
  • Pehmeä lasku. Pehmeän laskun aikana lapsi tutustuu vanhempiensa kanssa päiväkotiin. Pituus voi vaihdella viikosta kahteen riippuen lapsen tarpeesta ja persoonallisuudesta.