Päihdetyössä puutteita

Ehkäisevässä päihdetyössä riittää parannettavaa Loviisan seudulla. THL ja aluehallintovirastot ovat kartoittaneet Uudenmaan kuntien ehkäisevän päihdetyön tilaa vuoden 2016 lopussa.

Kartoituksella selvitettiin missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä, toimiiko kunnissa ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin ja moniammatillinen työryhmä. Lisäksi selvitettiin miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien toiminnan suunnittelua.
Loviisassa ja Lapinjärvellä riittää raportin valossa pohtimista, sillä neljästä edellä mainitusta osa-alueesta vain yksi toteutuu. Yhdistetty mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on olemassa. Karkeasti arvioiden käytännössä asioita on kirjattu paperille, mutta käytännön työ näyttäisi puuttuvan.

Toki etsivä nuorisotyö ja nuorisotyöntekijät antavat panoksensa päihdetyöhön, mutta siihen täysipäiväisesti paneutuvaa henkilöä ei ole.
Valtuutettu Saara Lång teki jo vuonna 2014 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että Loviisan kaupunki nimeää Loviisaan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, jonka pääasiallinen toimenkuva on kenttätyö nuorten ja lasten keskuudessa.
Aloitteesta huolimatta tuoreimman kyselyn yhteenvedon mukaan Loviisalta puuttuu ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Huomattavaa tästäkin puutteesta tekee sen, että 51 kuntaa 62:sta on sen pystynyt jollain tavalla järjestämään.

Vuonna 2014 Lapinjärvellä toimi vielä oman toimensa ohella yhdyshenkilö. Hän käytti työajastaan 10 prosenttia päihdetyöhön, mutta tehtäviä ei oltu tarkkaan määritelty.
Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, siitä huolimatta Uudellamaalla 26 kunnassa ei ole nimetty lain vaatimaa ehkäisevään päihdetyöhön keskittynyttä toimielintä. Loviisa ja Lapinjärvi kuuluivat raportissa tähän joukkoon.

Raportin mukaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä voidaan katsoa olevan huomattava puute, mikäli kyseistä toimielintä ei ole nimetty.
Päihteiden käyttö ei ole laskusuunnassa. Tuoreimpien sotkanet.fi:stä löytyvien tilastojen valossa esimerkiksi Loviisan ja Lapinjärven kuntien kustantamien A-klinikkapalveluja käyttävien asiakkaiden määrät ovat olleet nousussa.
On myös huomioitava, että ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt.

Ruohonjuuritasolla tehdään paljon työtä. Se ei päädy tilastoihin tai virallisiin kyselyihin. Tätä työtä on syytä arvostaa erityisesti nyt, kun näyttää ettei tilanne ole paras mahdollinen.

Hatunnoston paikka

Loviisan rauhanfoorumi juhli viikonloppuna 30-vuotisjuhliaan. Merkkipaalulle on syytä nostaa hattua, sillä kyseessä on varsin poikkeuksellinen kesätapahtuma. Lisäksi se järjestetään vapaaehtoisvoimin ja työtunteja laskematta.

Jo yksin foorumin aihe, rauha, niputtaa sen kuitenkin lokeroon, joka tuntuu kiinnostavan vain harvoja. Tänäkin vuonna seminaarien aiheet olivat tärkeitä, mutta suurta yleisöä ne eivät kiinnostaneet. Listalla oli Ukrainan tilannetta ja ydinaseiden kieltosopimuksia käsitteleviä seminaareja.

Takavuosina rauhanfoorumi ja rauhanpalkinnot ovat kiinnostaneet valtakunnallisestikin ja tuoneet näkyvyyttä Loviisalle. Nykyisin on toisin, ohi ajavat palstatilassa some-julkkisten päivitykset ja muu kevyempi uutisointi.

Seuraavia tapahtumia pohtiessa voisi miettiä, miten tuoda rauhanaatetta lähemmäksi tavallista kengänkuluttajaa. Riittääkö siihen musiikki ja teatteri. Pieni tuuletus voisi tuoda myös uusia tekijöitä hyvän asian taakse. Tai sitten rauhan edistämistä ei koeta tärkeäksi. Valitettavan usein nykyisin oma napa on tässä maailmassa tärkein, kun ne sodatkin soditaan jossain kaukana.