Pääuutiset

Metsäjätti teetti kesämökkikaavan Pyhäjärven kalliorinteeseen

13.12.2002

Ranta-asemakaava koskee viimeistä Pyhäjärven etelärannan kaistaa, jolla ei ole kesämökkejä.


Euroopan suurimpiin metsäyhtiöihin kuuluva UPM-Kymmene on teettänyt omistamalleen ranta-alueelle Porlammin Pyhäjärvelle ranta-asemakaavan, joka mahdollistaa viiden kesämökin, vierasmajan ja saunan rakentamisen maisemallisesti aralle paikalle korkean Hiidenkallion rinteeseen.

Rantakaava käsittää ranta-alueen heti Koskenkylänjoen itäpuolella. Pyhäjärven etelärannalla alue on ainoa kaista, joka on jäänyt toistaiseksi rakentamatta. Pieni osa Pyhäjärvestä kuuluu Lapinjärveen ja valtaosa siitä on Artjärven puolella.

Alueella on voimassa Lapinjärven kunnan teettämä Koskenkylän jokilaakson oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava mahdollistaa 10 kesämökkiä, joilla ei ole omaa rantaa ja kolme yhteiskäytössä olevaa saunaa. UPM-Kymmene on lähtenyt siitä, että tontit on helpompi myydä, kun jokaiselle voi rakentaa omalla rantakaistaleella ja saunalla varustetun kesäasunnon.

Rantakaavan laatija diplomi-insinööri Markku Ihalainen toteaa kaavaselostuksessa, että rakennuspaikat on sijoiteltu maastossa tehdyn tarkastelun perusteella. Rakennusalat on rajattu siten, että ne sopeutuisivat maastoon mahdollisimman hyvin.

Mökit kaukana rantaviivasta

Kahdella eteläisemmällä tontilla päärakennukset jäävät maastollisista syistä noin 120 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja kolmella muulla tontilla keskimäärin noin 50 metrin etäisyydelle. Saunojen etäisyys rantaviivasta on vähintään 20 metriä. Tämän sanelee kunnan rakennusjärjestys.

Rantaviivaa on keskimäärin 58 metriä rakennuspaikkaa kohti. Rakennuspaikan keskimääräinen pinta-ala on 8.900 neliömetriä.

Tonteille rakennetaan tie kaava-alueen vieressä olevalta radiomastolta, jonne ulottuvaa tietä mökkiläiset voivat käyttää.

Lisärakentaminen ei ole mahdollista

Lapinjärven rakennustarkastaja Ulla-Maija Turja kertoo, että näiden suunniteltujen kesämökkien lisäksi rantakaava-alueelle ei saa rakentaa enempää kesäasuntoja.

Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 43 hehtaaria. Siitä on rakennettavaa korttelialuetta 10 prosenttia. Maa- ja metsätalousaluetta on 86 prosenttia. Sillä on kaavaselostuksen mukaan ympäristöarvoja. Siellä on myös voimassa jokamiehenoikeudet.

Ranta-asemakaava on nähtävillä kunnan virastossa tämän kuun 19. päivään saakka, johon mennessä on jätettävä sitä koskevat huomautukset. Kaava vaatii kunnanvaltuuston hyväksymisen.(JL)
  e-mail  Jouni Lappalainen

    [ Takaisin ]


onnittelut

Nimipäiviään viettää .
Onnea!