Osaamista keittiössä ja siivouksessa

Tyytyväiset. Tea Peräkylä tekee jo moniosaajatyötä, eli keittiö- ja siivoustyön yhdistelmää. Eeva-Riitta Lindberg työskentelee nyt terveyskeskuksessa pelkästään siivoustyössä, mutta aiempi kokemus moniosaajatyöstä on positiivinen.
Loviisan ruoka- ja siivouspalveluihin on tulossa isoja muutoksia, kun kaikki ateriat toimitetaan keskuskeittiöstä 1.8. alkaen. Loviisan kaupungin siivous- ja ruokahuollon henkilöstöä koulutetaan parhaillaan moniosaajiksi, jotka tekevät sekä keittiö- että siivoustöitä.

LOVIISA Tea Peräkylä kuorii mandariineja päivälevolta heräileville päiväkotilapsille. Aamiainen, lounas ja välipalat rytmittävät päivän, johon kuuluu keittiötyön lisäksi myös päiväkodin siivous. Peräkylä on tehnyt moniosaajatyötä Valkon päiväkodissa viime marraskuusta lähtien. Aiemmin hän teki pelkästään siivousta, ja kohteina olivat päiväkodin lisäksi koulu ja monitoimitalo. Uudistus oli hänen mielestään hyvä.
– Työhön tuli lisää vaihtelevuutta ja kun siirtymiset eri kohteiden välillä jäivät pois, voi keskittyä vain yhteen paikkaan. Siivousta ja keittiötyötä on noin puolet ja puolet.
Hän on saanut itse suunnitella parhaan päivän kulun, milloin siivoaa minkäkin kohdan päiväkodista aterioiden välillä.

Sanottua
Työhön tuli lisää vaihtelevuutta.
Tea Peräkylä

Loviisan terveyskeskuksessa laitoshuoltajana työskentelevä Eeva-Riitta Lindberg on tehnyt siivousalan töitä lähes 30 vuotta. Liljendalin kunnalla hän oli reilut 20 vuotta, ja työskenteli välillä muualla palaten Loviisan kaupungille vuonna 2015, ensin Hambergin kotiin, jossa teki sekä siivous- että keittiötehtäviä. Sen jälkeen hän oli Porvoossa vastaavanlaisessa yhdistelmätyössä päiväkodissa ja on nyt ollut kuukauden verran terveyskeskuksessa. Nykyinen työ käsittää vain siivousta, mutta keittiötyön yhdistäminen on mieleinen uudistus. Työtään hän pitää mielekkäänä ja vaihtelevana, vaikka ajoittain kiireisenä.

Tutkinto työn ohessa

Sekä Peräkylä että Lindberg ovat suorittaneet työn ohessa laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Heidän mielestään kaupunki on hyvin tarjonnut mahdollisuutta kouluttautumiseen. Peräkylä valmistui laitoshuoltajaksi reilussa vuodessa, Lindberg reilussa kahdessa vuodessa. Peräkylä on työskennellyt siivoojana kuusi vuotta Loviisan kaupungilla. Laitoshuoltajan tutkinnon Peräkylä suoritti heti tultuaan Loviisan kaupungille töihin. Ammattitutkinnon jälkeen kaupunki on tarjonnut säännöllisesti koulutusta esimerkiksi välineisiin ja aineisiin liittyen. Yhtenä koulutuksen tärkeimpänä antina he pitävät työergonomiaan liittyvää oppia.
– Koulusiivous on kaikkein raskainta, he arvioivat.
Molemmat kokevat, että siivoustyötä osataan nykyisin arvostaa enemmän. Työnsä parhaina puolina he pitävät itsenäisyyttä, saamaansa hyvää palautetta sekä työaikoja ja hyvää työyhteisöä.
– Vaikka työ on itsenäistä, saa olla ihmisten keskellä. Tykkäsin erityisesti vanhainkodissa työskentelystä, siellä sai osallistua vanhusten hyvinvointiin, Lindberg lisää.
Peräkylä kertoo päiväkodin lasten juttelevan paljon ja hänet otetun alusta asti päiväkodissa kivasti vastaan.

1,3 miljoonaa euroa

Viime syksynä Loviisan kaupunginhallitus päätti luopua ruokahuollon ja siivouksen ostopalveluista ja jättää yhden keskuskeittiön sekä kunnostaa muut keittiöt palvelukeittiöiksi. Keittiöiden saneeraukseen on investoitu 1,3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä kaupungin ruokapalvelussa on 35 erillistä keittiötä, joista seitsemän on valmistus- ja 28 palvelukeittiötä.
Valmistuskeittiöinä toimivat nyt terveyskeskuksen keittiö, Isnäsin koulukeittiö, Koskenkylän päiväkodin keittiö, Sävträsk skolan keittiö, Taasiakodin keittiö sekä Hemgårdenin keittiö. Kaikissa näissä on erilaisia korjaustarpeita, tarvitaan kunnollisia kylmätiloja, sekä aterioiden lämmitysmahdollisuudet. Lisäksi pintoja on uusittava. Tavoitteena on, että elokuun alussa, kun lukuvuosi taas käynnistyy, palvelukeittiöitä olisi valmiina kymmenen. Korjausjärjestys ei ole vielä lopullisesti selvillä, mutta tarkoitus on aloittaa ISS:n tähän asti hoitamista valmistuskeittiöistä. Harjurinteen koulun ja Ruukin koulun palvelukeittiöitä ei tarvitse korjata.

3 000 lounasta

Keskuskeittiö sijaitsee Amiston kiinteistössä Johtajantiellä. Keskuskeittiöön on tehtävä joitakin laitehankintoja. Muutosten jälkeen keskuskeittiössä valmistetaan nykyisen 1 700 lounaan sijasta noin 3 000 lounasta. Ateriat menevät päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainkoteihin.
Selvitysten mukaan palvelukeittiön käyttökustannukset ovat 50 prosenttia alhaisemmat kuin valmistuskeittiön. Palvelukeittiössä tarvitaan vähemmän laitteita, kulutetaan vähemmän energiaa ja selvitään pienemmällä henkilöstömäärällä. Kaikkien aterioiden valmistaminen keskuskeittiössä säästää arvion mukaan noin 400 00 euroa vuosittain.
Terveyskeskuskeittiö toimii niin kauan kuin Harmaakallion keittiö on toiminnassa.
ISS on tuottanut tähän asti kolmanneksen ruokapalveluista viidessä valmistuskeittiössä. ISS:n sopimus on irtisanottu ja se päättyy heinäkuun lopussa ja nämä kohteet otetaan kaupungin omaksi toiminnaksi. ISS-sopimuksen arvo on ollut ruokapalveluiden osalta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. ISS:n siivouskohteet kilpailutetaan kevään aikana. Loviisan talousjohtaja Kirsi Kettunen toteaa, että näihin toivotaan paikallisia toimijoita.
Kaupungin omassa ruokapalvelussa työskentelee tällä hetkellä 25 työntekijää. Siivoojia on nelisenkymmentä. Kaupungin omille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua yhdistelmätyöntekijöiksi, eli moniosaajiksi, jotka tekevät sekä keittiö- että siivoustöitä.
– Kaupunki toivoo moniosaajia, ja tämä on mielekästä myös työntekijöille. Kouluille saadaan näin henkilökuntaa, joka voi huolehtia sekä ruokahuollosta että siivouksesta, tavallaan palataan entiseen aikaan. Työntekijän kannalta työ muuttuu vaihtelevammaksi, samalla saadaan myös tehokkuutta ja säästöä, arvioi Kettunen.
Työntekijöillä on mahdollisuus suorittaa laitoshuoltajan ammattitutkinto, josta saa todistuksen.
– Työnantaja toivoo, että mahdollisimman moni lähtisi mukaan ja siihen kannustetaan, Kettunen sanoo.

Osaamiskartoitukset

Loviisan kaupungin siivouspäällikkö Tuija Niemeläinen kertoo työntekijöiden ottaneen avoimin mielin vastaan tulevat työnkuvan uudistukset. Ihan uutta tuleva ei kuitenkaan ole, sillä jo nyt noin neljänkymmenen siivouspalvelun työntekijän joukossa on neljä laitoshuoltajaa, jotka tekevät moniosaajatyötä, eli sekä siivous- että keittiötyötä. Siivoojia on kaikissa kaupungin kiinteistöissä, kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa, terveyskeskuksessa, liikuntatiloissa ja virastoissa.
– Kaikille työntekijöille on tehty osaamiskartoitus, jonka perusteella katsotaan, mitä täsmäkoulutusta tarvitaan lisää. Koulutus aloitetaan nyt keväällä ja jatketaan tarpeen mukaan syksyllä, hän kertoo.
Niemeläinen toteaa siivouspalveluiden työntekijöiden olevan hyvää ja osaavaa, mutta jatkuvan kouluttautumisen ja tietojen päivittämisen olevan tärkeää.
– Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen on ollut meillä mahdollista tähänkin asti, juuri valmistui yksi ja toinen opiskelee parhaillaan. Tuleva uudistus on iso, varsinkin, jos on tehnyt vain siivoustyötä, niin tulee keittiöosaamisvaatimus. Haaste on varmasti iso, mutta uudistus on herättänyt positiivista kiinnostusta ja on pidetty kivana saada uutta nykyisen työn rinnalle, hän kuvailee.
Loviisan ruokahuoltopäällikkö Annika Kuusimurto kertoo keittiöhenkilökunnasta kaikilla jo olevan keittiöalan tutkinnon, mutta laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittamiseen sen lisäksi kannustetaan.
– Muutoksia tulee ja toivon, että ne otetaan positiivisesti vastaan. Yhdessähän me tätä teemme ja uudistus on myös luottamuksenosoitus, hän toteaa.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here