Oireilu koululla lisääntyi nopeasti

Kysely tehty. Oppilailla esiintyy hengitystieoireita, iho- ja silmäoireita, väsymystä, päänsärkyä ja erilaisia infektioita. Arkistokuva Auli Henriksson
Harjurinteen koulun alakouluikäisten lasten tiloissa on nopeasti ilmennyt merkittävä sisäilmaongelma. Kaupunki on hankkimassa ulkopuolisen asianajajan jatkoneuvotteluihin uuden osan rakentaneen Skanskan kanssa.

LOVIISA Loviisan kaupunki järjesti tiedotustilaisuuden aiheesta keskiviikkona 24.1. kello 17 alkaen.

Usealla Harjurinteen koulussa ja Loviisan lukiossa työskentelevällä henkilökunnan jäsenellä ja oppilaalla on terveydellisiä oireita, jotka viittaavat ongelmiin koulun sisäilmassa.

Oireita esiintyy osittain kiinteistön vanhemmassa, osittain uudemmassa osassa työskentelevillä. Loviisan kaupunki on teettänyt tutkimuksia koulun rakenteiden ja ilmanvaihdon osalta erilaisin menetelmin.

Kaupunki teetti koulujen joululoman 2017–2018 aikana oirekyselyn oppilaiden huoltajille. Matalan vastausprosentin vuoksi kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia.

“Merkittävä sisäilmaongelma”

Tulokset kertovat Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professorin Tuula Putuksen mukaan siitä, että alakouluikäisten lasten tiloissa on nopeasti ilmennyt merkittävä sisäilmaongelma. Näillä oppilailla esiintyy hengitystieoireita, iho- ja silmäoireita, väsymystä, päänsärkyä ja erilaisia infektioita. Oirekirjo sopii Putuksen mukaan viemärikaasuista ja mikrobien pintarakenteista aiheutuviin terveyshaittoihin.

“Pöly- ja mikrobihaittoja”

Yläkouluikäiset kokevat erityisesti koulun vanhan osan tunkkaiseksi ja lämpöolot epämukaviksi. Heidän oireensa viittaavat Tuula Putuksen mukaan pöly- ja mikrobihaittaan. Lukioikäisten vastauksista ilmeni, että yleisoireet olivat lisääntyneet syksyn aikana ja että infektiosairauksia oli tavallista enemmän.

Tulosten perusteella Putus suosittelee koulun tilojen kunnon ja ilmanvaihdon tarkempia tutkimuksia, oppilaiden terveydentilan seurantaa sekä lämpöviihtyvyyden ja siivouksen parantamista.

Tutkimuksia jatketaan

Harjurinteen koulun vanhemmassa osassa oireita ilmaantui ensin opiskeluhuoltotiloissa ja niiden lähellä olevassa luokkatilassa syksyllä 2017. Tilat poistettiin käytöstä marraskuussa 2017, alapuolella oleva kellari tyhjennettiin ja siivottiin ja kellarista tulevat läpiviennit tarkistettiin ja tiivistettiin. Tiloista otettiin pintapölynäytteitä, joista on professori Tuula Putuksen mukaan havaittu toksisuutta.

Harjurinteen koulun rehtori Laura Tenhunen kertoo, että henkilökunnalla ja oppilailla esiintyy vakavia oireita myös muualla koulun vanhassa osassa. Tutkimuksia jatkaa kevättalvella 2018 Sitowise Oy.

Vanhemman rakennuksen tiloista tullaan ottamaan sisäilmanäytteitä kenttätutkimushavaintojen perusteella. Lisäksi suoritetaan rakennetutkimuksia koulun alapohjien, ulkoseinät ja kattorakenteiden osalta.

Uutta osaa tutkittu usein menetelmin

Harjurinteen koulun uudemmassa osassa on otettu pintapölynäytteitä, tehty kosteusmittauksia ja rakenteiden visuaalisia tarkastuksia siinä laajudessa kuin on mahdollista. Esimerkiksi vesikatto ja rakenneliittymät eli ovet ja ikkunat sekä vanhan ja uuden talon tiiveys on tarkastettu. Lattiarakenteille on tehty kattava pintakosteuskartoitus ja muutama viiltomittaus muovimaton ja betonirakenteen välistä. Alakattotiloja ja ontelolaatastoa ei ole tähän mennessä voitu tutkia kattavasti, sillä toimenpiteet vaativat rakenteiden purkamista.

Rakennetutkimuksissa on havaittu muun muassa paikallisia ilmavuotoja ja tiiveyspuutteita sekä kosteutta alapohjan ontelolaattojen onteloissa.

Rakennuksen uudessa osassa otettiin 23.11.2017 asumisterveysasetuksen mukaisesti pintapölynäytteitä, joissa ei havaittu mitään hälyttävää. Yhdessä näytteessä (tila 239) havaittiin yksittäinen pesäke kosteusvaurioindikaattorilajistoon kuuluvaa Aspergillius Restrictiä. Asumisterveysasetuksen tulkinnan mukaan tämä on normaalia. Tilassa 204 otetusta kolmesta näytteestä yhden tulos oli erittäin toksinen, kahden muun ei-toksinen. Erittäin toksisen tuloksen antanut näyte otettiin opetustaulun päältä.

Sisäilma voi olla liian kuiva

Koulun uudemman osan sisäilmaa on pyritty parantamaan koneistettua ilmanvaihtoa korjaamalla ja säätämällä. Toimenpiteet aloitettiin joulukuussa 2017 ja jatkuvat edelleen. Sisäilmaa on tutkittu muun muassa erilaisilla paine-eromittauksilla.

Työ on kestänyt urakoitsijan tekemiä arvioita pidempään, ja se on ollut alkuperäisiä suunnitelmia monimutkaisempi kokonaisuus. Tämän johdosta valmistumisajankohta on siirtynyt eteenpäin ja tilanne on ymmärrettävistä syistä ollut rakennuksen käyttäjille turhauttava.

Töiden edetessä rakennuksen käyttäjien palaute esimerkiksi lämpötilasta ja ilman vaihtuvuudesta on erittäin tärkeää. Yhdeksi oireiden aiheuttajaksi epäillään erittäin kuivaa sisäilmaa: ongelma korostuu talviaikaan rakennuksessa, jossa on tehokas ilmanvaihto.

Loviisan kaupungin sivistystoimi pyrkii erityisjärjestelyillä turvaamaan mahdollisimman terveet työskentelytilat oireista kärsiville oppilaille ja henkilökunnan jäsenille. Kokonaisia luokkia ei toistaiseksi ole ollut tarvetta siirtää.

Asianajaja avuksi neuvotteluihin

Kiinteistön uudemman, vuonna 2014 valmistuneen osan rakentanut rakennusyhtiö Skanska Oy on vuonna 2017 osallistunut rakenteiden tutkimiseen. Loviisan kaupungin ja Skanskan väliset neuvottelut jatkosta ovat kesken, ja Loviisan kaupungin etuja asiassa valvomaan ollaan hankkimassa ulkopuolinen asianajaja.

Loviisan kaupunki järjesti Harjurinteen koulun sisäilmasta infotilaisuuden keskiviikkona 24.1. kello 17 alkaen. Aiheesta lisää Loviisan Sanomien nettisivuilla torstaina 25.1. ja paperilehdessä perjantaina 26.1.