Amisto, Edupoli ja Opso yhdistyvät Edupoliksi ensi vuoden alussa. Se pyrkii vahvaksi toimijaksi koulutusmarkkinoilla, joilla kilpailu sen kun kovenee.

PORVOO Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetuksen järjestämisluvan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupolille. Oikeus koulutuksen järjestämiseen kattaa 128 tutkintoa.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ensisijainen toiminta-alue on Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Järjestämislupa oikeuttaa kuitenkin järjestämään tutkintoja ja koulutusta koko maassa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Pertti Suursalmi sanoo, että kilpailun avautuminen, eli että kaikki opetuksen järjestämisluvan saaneet voivat järjestää opetusta missä haluavat, lisää haasteita.

– Koneen on oltava kunnossa.

Hänen mukaansa koulutusreformi on isoin muutos kolmeenkymmeneen vuoteen.
Edupoli haki ministeriöltä maakunnallista koulutuksen järjestämislupaa, mutta siihen ministeriö ei taipunut.

Hän arvioi, että muilla koulutuksen järjestäjillä on Itä-Uudellemaalle mielenkiintoa, koska täällä on sekä ihmisiä että työpaikkoja.

– Tosi on edessä vuoden 2020 jälkeen, mutta niin on kaikilla muillakin.

Ensi vuoden alusta alkaen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta yhteisellä nimellä Edupoli.

Ensi kevään yhteishaussa nuorten ammatilliseen peruskoulutuksen haetaan Edupoli-nimellä opintopolku.fi:n kautta.

Edupoli on ammatillisen koulutuksen reformin lisäksi muutenkin muutosten edessä, sillä Itä-Uudellemaalle ollaan luomassa kahden toisen asteen koulutuksen järjestäjän mallia.

– Paljon on palloja ilmassa vuotta 2019 ajatellen, Amiston vararehtori Anja Leino huomauttaa.

128 eri tutkintoa on tarkoitus koota isommiksi kokonaisuuksiksi. Koulutusta, joka ei kuulu palettiin, voidaan järjestää yhteistyössä jonkin kumppanin, kuten kunnan tai yhdistyksen, kanssa. Tutkinnot ovat suomenkielisiä kahta ruotsinkielistä lukuun ottamatta.

Perustutkintojen opiskelijavuosien lukumäärä kasvaa 1 484:stä 1 892:een. Kaikkia ammatilliseen tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta on mahdollista järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Lupa sisältää lisäksi oikeuden järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutusta.

Tehostustoimia

Iso muutos ovat myös Edupoliin perustetut oppimiskeskukset. Niissä toimivat yhdessä Amiston ammatillinen peruskoulutus, Edupolin aikuiskoulutus ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskoulutus.

Nuorten ja aikuisten kouluttajaresurssit ja tilat sekä laitteet tulevat tehokkaampaan käyttöön.

Myös opiskelu kahdessa vuorossa on lisääntymässä. Iltaopetus on jo otettu käyttöön kokeiluna. Iltaopintojen laajentamista hidastavat kuitenkin heikot bussiyhteydet
Lisäksi kesälukukausi on tarjolla.

Opiskelijoita otetaan lisäksi sisään jatkuvasti.
– Organisaatiorakennetta on tiivistetty, Suursalmi sanoo.

Käyttöön on otettu yhden rehtorin malli.
Koulutuskuntayhtymä pyrkii lisäksi eroon noin 10 000 neliöstä, joko myymällä tai vuokraamalla. Suursalmen mukaan tavoitteena on vähentää tiloja nykyisestä 38 000 neliöstä 28 000 neliöön.

Suursalmen mukaan Loviisan Amisto jatkaa vanhaan malliin.
– Loviisan Amisto on mukana yhteishaussa ja tutkinnot ovat samat.

Oppisopimus yhä suositumpi

Opson tarjoaman oppisopimuskoulutuksen suosio on koko ajan kasvamassa. Sen osuus rahoituksesta kasvaa ensi vuonna.

– vuositasolla oppisopimusopiskelijoita on tuhat ja määrä on nousussa koko ajan, oppisopimusjohtaja Hanne Lehtinen kertoo.

Oppisopimuskoulutus pyrkii reagoimaan nopeasti yritysten tarpeisiin.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sai järjestämisluvassa myös työvoimakoulutuksen tehtävän. Sitä haki 109 koulutuksen järjestäjää, joista tehtävä myönnettiin 63 hakijalle.

Uudessa opetuksen järjestämisluvassa opetus- ja tutkintokielenä säilyi suomen kieli.

Erikseen haetuista vieraskielisistä tutkinnoista uusi järjestämislupa laajensi tarjontaa; jatkossa Edupolissa voi suorittaa ruotsin kielellä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja virastomestarin ammattitutkinnon.

Opsossa oppisopimuksella opiskelevien ikähaitari on laaja. Tällä hetkellä nuorin opiskelija on 15-vuotias ja vanhin 65-vuotias.

Naisten ja miesten aloja

Lisäkoulutus kiinnostaa erityisesti yli 40-vuotiaita naisia.
Koulutusalojen tilastossa näkyy, että lisäkoulutusta tekniikan ja liikenteen alalla hakevat erityisesti miehet, yhteiskuntatieteiden alalla, johon luetaan muun muassa tradenomit.

Perustutkinnoissa miehillä on kärjessä tekniikan ja liikenteen ala, naisilla skaala on laajempi, sillä kolmen kärjessä ovat matkailu-, ravitsemus- ja talousala, yhteiskuntatieteiden alat sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.

Viime vuoden tilaston mukaan oppisopimuskoulutus on varma tie työllistymiseen: oppisopimuskoulutuksen kautta työllistyy 90 prosenttia ja vain viisi prosenttia jää työttömäksi.

Yhteishaku keväällä

Kevään yhteishaku ammattikouluihin ja lukioihin ajoittuu helmi-maaliskuulle 2018.
Syksyn aikana yhteishakuikäisille kerrotaan eri koulutusvaihtoehdoista.

Edupoli järjestää tänä vuonna Road Show´n Itä-Uudenmaan yläkouluilla. Silloin yhdeksäsluokkalaisille esitelllään eri ammattikoulun opintolinjoja.