Noin 4 600 kiinteistölle tulossa hulevesimaksu

Hulemaksu tulossa. Rakennetuilta alueilta poisjohdettavan sade- ja sulamisveden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi kunta voi uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan periä erillisen hulemaksun. Kuva Auli Henriksson
Loviisaan kaavaillaan hulevesijärjestelmän alueella sijaitseville kiinteistöille hulevesimaksua, jonka periminen aloitettaisiin ensi vuonna.

LOVIISA Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä erillisen hulevesimaksun hulevesien hallinnan järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Hulevesi tarkoittaa rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Vuosittainen kiinteä perusmaksu peritään hulevesien hallinnan järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa torstaina 26.10. Asia menee vielä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Ehdotuksen mukainen kiinteistökohtainen hulevesimaksu on 47 euroa vuodessa. Määräytymisperusteina ovat kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko.

Huleveden viemäröintivastuu siirretään kunnalta vesihuoltolaitokselle erillisellä päätöksellä. Lisäksi laaditaan kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen viemäröintisopimus. Viemäröintisopimuksella määritetään muun muassa alue, jolla vesihuoltolaitos vastaa hulevesien viemäröinnistä.

Hulevesijärjestelmän laajuudeksi esitetään noin 4 600 rakennettua kiinteistöä. Maksutulokertymäksi on arvioitu 300 000 euroa vuodessa. Luku sisältää oletuksen, että noin neljälle prosentille hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä myönnetään vapautus.

Hulevesistä valvovaksi monijäseniseksi toimielimeksi esitetään teknistä lautakuntaa, jonka tehtävänä on valvoa, että hulevesien hallinta toteutetaan kunnassa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kiinteistökohtaiset kertoimet
  • Pien- ja paritalot 47 euroa vuodessa.
  • Rivitalot 141-317,25 euroa vuodessa tontin pinta-alasta riippuen.
  • Kerrostalot 188-423 euroa tontin pinta-alasta riippuen.
    Liike- tai julkinen rakennus 235-528,75 euroa koosta riippuen.
  • Teollisuuskiinteistöt 282-634,50 euroa tontin koosta riippuen.
  • Pieni kiinteistö on alle 2 000 neliömetriä, keskisuuri 2 000-5 000 neliömetriä ja suuri yli 5 000 neliömetriä.