Nimby nitistämässä kerrostalon

Kaupunginhallitus käsitteli eilisiltana kiisteltyä Chiewitzinkadun kerrostalohanketta ja päätti esittää, että asia otetaan uudelleen valmisteluun. Valmistelussa on tarkoitus huomioida paremmin asiasta esitetyt muistutukset sekä neuvotella maankäyttösopimuksen laatimisesta.

Asia tuli yllättäen kaupunginhallituksen esityslistalle sen jälkeen, kun kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom oli käyttänyt otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen. Tekninen lautakunta päätti äänin 5-3, että paikalle saa rakentaa kolmikerroksisen kerrostalon.
Kaupunginjohtaja esitti kerroskorkeuden rajaamista kahteen, ja perusteli esitystään Chiewitzinkadun varrelle kaavaillun kerrostalon kieltämiseksi muistutusten lukumäärällä, yhdelle naapurille aiheutuvalla haitalla sekä harjumuodostelmalla.

”Kun huomioidaan harju, runsaslukuiset muistutukset ja etenkin rakennuksen rakennusneliömetrien epätasa-arvoinen jakautuminen alkuperäisen tontin kahden osan välille sekä mittava haitta ja olosuhteiden huononeminen, jonka kolme tai useampi kerrosta korkea rakennus aiheuttaisi naapurille, ei yli kaksikerroksisen talon rakentamista voi hyväksyä”, totesi kaupunginjohtaja esityksessään.

”Uusien asuntojen ja asukkaiden saamiseksi kaupungin olisi syytä kaikin keinoin pyrkiä alentamaan kerrostalohankkeita havittelevien investoijien aloittamisen kynnystä, ei liiaksi kerroskorkeutta.”

Osapuolia on kuitenkin useampia. Esimerkiksi toisen tontin omistajalle ja kerrostalohanketta havitelleelle rakennuttajalle kerrosmäärän rajoitus heikentäisi hankkeen kannattavuutta todennäköisesti niin paljon, että koko hanke jäisi toteuttamatta.
Kerrostalohankkeen kutistamisesitystä on edeltänyt melkoisen mittava nimienkeruu ja lobbauskampanja, jossa naapuritalojen asukkaat sekä myös yhteensä parisensataa loviisalaista ilmoitti haluavansa rajoittaa tontin kerroskorkeutta.

Kerrostalon vastustajien perustetuissa tuotiin esille muun muassa, että kerrostalohanke ”ei ole kaupungin sloganin ”Suomen paras pikkukaupunki” mukainen, vaan se on suurkaupungin hengen ja katukuvan mukainen.” Keskustan ja lähiöiden nykyiset ja uudet kohtuukorkeat kerrostalot tuskin kuitenkaan uhkaisivat Loviisan säilymistä pikkukaupunkina. Valitettavasti. Ei varsinkaan nelikerroksisten kerrostalojen naapuriin suunniteltu kolmi- tai edes nelikerroksinen kerrostalo.

Se, että lähinaapurit vastustavat viereen suunniteltua kerrostaloa, on tietenkin täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Eli nimbyksi kutsuttua ”ei minun takapihalle” -ilmiötä aidoimmillaan. Kaupunkikeskustoissa kerrostalot varjostavat tietenkin vääjäämättä usein toisiaan, ja heikentävät näköaloja sekä hieman myös asuinviihtyvyyttä ja asunnon arvoa. Se on syytä ottaa huomioon keskustan tyhjien tonttien kupeelle asettuessaan.

Loviisaan ei ole tyrkyllä kovin montaa kerrostalohanketta, jossa olisi valmiina rakennuttaja ja riittävä määrä asiakkaita. Suurten ikäluokkien ikääntyessä yhä useampi haluaisi muuttaa maalta lähemmäs palveluita kaupunkien keskustaan ja lähialueelle.
Uusien asuntojen ja asukkaiden saamiseksi kaupungin olisi syytä kaikin keinoin pyrkiä alentamaan kerrostalohankkeita havittelevien investoijien aloittamisen kynnystä, ei liiaksi kerroskorkeutta. On hyvä, että herkässä hankkeessa otettiin aikalisä, ja asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Lykätään koulujen kesälomia

Joukko ruotsinkielisten koulujen rehtoreita ehdotti, että koulujen kesälomat lykättäisiin alkamaan vasta viikkoa ennen juhannusta eli parisen viikkoa nykyistä myöhemmin, ja jatkuisivat elokuun loppuun saakka.

Ehdotus on kannatettava. Lukiolaisten liitto ehdotti samaa jo viime vuonna. Kesälomakauden myöhentämiselle on monia hyviä perusteluita. Suomen alkukesä on yleensä kolea ja kostea, kun taas elokuun sää on usein vielä lämmin ja aurinkoinen. Kahden viikon lykkäys toisi todennäköisesti oppilaille enemmän aurinkoisia päiviä luokkahuoneiden ulkopuolelle.

Lykkäyksessä koulujen kesälomat osuisivat myös paremmin yhteen muiden Pohjoismaiden sekä Euroopan kesälomien kanssa. Monen matkailuyrittäjän näkökulmasta on hankalaa, että useimmat kesätyöntekijät joutuvat palaamaan koulunpenkeille, vaikka turistikausi on vielä vilkkaimmillaan.