Mutkaton ensimmäinen kokous

Uudelle paikalle. Sauli Silfvast (sd.) valittiin valtuuston puheenjohtajaksi. Ensimmäinen kokous nuijan varressa sujui mallikkaasti.
Lapinjärven valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat vaihtuivat uusiin. Yhteistyö ja valtuustokauden haasteet korostuivat puheenvuoroissa.

KIRKONKYLÄ Lapinjärven uusi valtuusto valitsi puheenjohtajiston, kunnanhallituksen jäsenet sekä teki lautakuntien jäsenvalinnat keskiviikkona. Kahdenkymmenen pykälän massiivinen esityslista paketoitiin vajaassa parissa tunnissa päätökseen.

Uuden valtuuston ensimmäisen kokouksen avasi valtuuston vanhin jäsen Rea Svennas (r.). Hän pohti uuden valtuustokauden avauspuheessaan tulevaa.
– Meidän täytyy tehdä vaikeita päätöksiä ja löytää kompromisseja, Svennas totesi työnsä aloittaville valtuutetuille.

Hän johti ensimmäistä kokousta uuden puheenjohtajan valintaan asti.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Sauli Silfvast (sd.). Hän liikkui samoilla linjoilla Svennaksen kanssa omassa puheenvuorossaan.

– Yhteistyö, luottamus, avoimuus ja rehellisyys. Siinä muutamalla sanalla tiivistettynä toiveeni tulevasta valtuustokaudesta.

– Emme tälläkään kaudella tule tekemään kylä- tai kielipolitiikkaa, vaan yhteisen Lapinjärven elinvoimaa.

Silfvast totesi, että nyt aloittava valtuusto on valtavassa roolissa sen suhteen miten kunta voi valtuustokauden päätteeksi.

– Meidän tulee pystyä näkemään päätöksenteossa myös pidemmälle kuin tähän valtuustokauteen. Meidän tulee pystyä priorisoimaan asiat ja toiminnat joita pystymme niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisesti hoitamaan.

– Odotan myös, että jokainen valtuutettu, hallitus ja lautakunnan jäsenet osoittavat aitoa mielenkiintoa ja halua vaikuttaa asioihin.

Talous edellä

Kunnanhallituksen nuijaa kuluvan nelivuotiskauden pitää käsissään Christoffer Hällfors (r.).
– Tässä salissa on monta uutta kasvoa tänä iltana, mutta osa on myös sellaisia, jotka ovat olleet aiemminkin mukana. Meidän valtuusto on keski-iältään yksi Suomen nuorimmista. Neljänkymmenenneljän vuoden keski-ikä on kuusi vuotta alempi kuin maan keskitaso, mutta se ei yksin kerro koko totuutta, hän totesi puheenvuorossaan.

Hällfors uskoi, että kunnassa on nyt monipuolinen ja riittävästi kokemusta omaava valtuusto.

Hän nosti esille kunnan talouden. Kunta teki yhden miljoonan euron tappion 2016 ja koko konsernin tulos näytti jopa 1,2 miljoona tappiota.

Talous fokukseen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Christoffer Hällfors (r.) on huolissaan alijäämästä.

– Sen lisäksi, että meidän tulee investoida suuria summia Siviilipalveluskeskuksen tilojen kunnostamiseen sekä muihin jo käynnissä oleviin projekteihin. Meillä on kyllä haasteita riittävästi.

Hän manitsi myös kolmen tärkeän viranhaltijan irtisanoutumisen lyhyen ajan sisään. Uusien löytäminen tulee teettämään työtä.

Hällforsin mukaan ykkösasia seuraavan neljän vuoden aikana on saada kunnan talous kohenemaan.

– Jos ihan rehellinen olen, niin olen huolissani, että tilinpäätöksessä on niin iso alijäämä. Miljoonan euron miinus on tosi paljon Lapinjärvelle.

Hällfors sanoi, että haasteena on löytää mahdollisia säästökohteita.
Hänen mukaansa myös kommunikaatiota Loviisan suuntaan pitää kehittää, jotta tieto esimerkiksi mahdollisista lisämenoista kulkee paremmin kuntien välillä jatkossa.

Hällfors uskoi, että mullistuksista ja vaikeuksista huolimatta Lapinjärvi säilyy itsenäisenä tulevaisuudessakin.

Puheenjohtajisto
  • Valtuusto: Puheenjohtaja Silfvast Sauli, SDP, I vpj. Jordas Kim, RKP ja II vpj. Sistola Mika, Kesk.
  • Kunnanhallitus: Puheenjohtaja Hällfors Christoffer RKP,I vpj. Salonen Mikko, Kok. ja  II vpj. Lotila Mari, Vihr.
  • Tarkastuslautakunta: Puheenjohtaja Virtala Timo, Vihr., Vpj. Lill-Smeds Jan-Erik.
  • Sivistyslautakunta: Puheenjohtaja Lempiö Päivi, Kesk., vpj. Andersson Pricella, RKP.
    Suomenkielinen jaosto: Puheenjohtaja Lempiö Päivi, Kesk., Vpj Sirén-Paajonen Jenny, SDP.
    Svenskspråkiga sektionen: Puheenjohtaja Andersson Pricella, Vpj Huttunen Esa.
  • Tekninen lautakunta: Puheenjohtaja Engård Benny, RKP, Vpj Peltola Vesa, Kesk.
  • Perusturvajaosto: Puheenjohtaja Alatalo Minna, Kok., Vpj Lindfors Linnea, RKP