Miten menetellä, kun herää epäily sisäilmaongelmasta?

Marssijärjestys. Sisäilmaongelmaisen Loviisan liikuntahallin ilmastointi uusittiin, että rakennus saisi lisää käyttövuosia. Kaupungin tilapäällikkö Antti Kinnunen esitteli uutta koneistoa. Arkistokuva Marita Itävuori
Loviisan kaupunki teki menettelytapaohjeen siitä, miten sisäilmaongelmiin liittyvissä epäilyissä on toimittava. Ohjeissa kerrotaan muun muassa eri toimijoiden roolit, tarvittavat toimenpiteet sekä neuvotaan viestinnässä.

LOVIISA Ohjeissa kerrotaan seikkaperäisesti marssijärjestyksestä, jota noudatetaan, kun kaupungin tilojen käyttäjä epäilee ongelmia.

Ensimmäiseksi on tehtävä ilmoitus esimiehelle ja työsuojeluun, sekä varaa ajan työterveyshuollosta.

Esimiehen tehtävänä on varmistaa haittailmoituksen tekeminen kiinteistönhuoltoon. Hän myös ohjaa oirehtivat työntekijät työterveyshuoltoon tai muihin terveyspalveluihin.

Tieto epäilyistä menee myös koordinoivan sisäilmatyöryhmän jäsenille. Ryhmä lähtee pikaisesti selvittämään, mistä on kysymys. Myös työterveyshuolto informoi tilanteesta.
Haittailmoituksen tultua monella taholla on omat tehtävänsä: tilapalvelu, työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto, toimialajohto, esimies ja terveyspalvelut.

Koordinoivassa sisäilmatyöryhmässä arvioidaan sekä jatkotutkimusten että jatkotoimenpiteiden tarpeet. Se voi perustaa myös kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän.

Tehtyjä selvityksiä tarkastellaan eri kriteerien pohjalta. Tulosten pohjalta arvioidaan, onko haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen vai erittäin todennäköinen.

Sen lisäksi arvioidaan riskien terveydellistä merkitystä: sairastumisen vaara voidaan arvioida erityiseksi, joka edellyttää tunnetun sairastumisen vaaraa aiheuttavan tekijän olemassaolon lisäksi sellaista altistumista tai kuormitusta, mikä on osoitettu riittäväksi aiheuttamaan sairastumisen. Sairastumisen vaara-arvio on ensisijaisesti lääketieteellinen.

Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia altisteita ovat muun muassa kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvät epäpuhtaudet sekä asbesti ja radon.

Korjaus- ja puhdistustoimenpiteiden lisäksi arvioidaan esimerkiksi väistötilojen tarve. Seurantaan ja arviointiin kuuluvat muun muassa työntekijöiden ja käyttäjien terveydentilan seuraaminen esimerkiksi sisäilmakysely uusimalla.

Menettelytapaohjeissa on käytetty Valviran ohjeistusta.
Kaupunginhallitus käsitteli ohjeistusta maanantain 11.3. kokouksessaan.