Minna Väkevän unelmatyössä yhdistyy fysiikka ja bisnes

Lapsuudenkodissa. Minna Väkevä on mukana Keskuskauppakamarin naisjohtajien yhteisössä ja nostettu julkisuudessa maan nousevien johtajien joukkoon. Loviisa ja pikkukaupunkilaisuus on ollut hyvä lähtökohta johtajalle. Kuva Auli Henriksson
Minna Väkevä yhdistää toimitusjohtajan työssään aerosolifyysikon koulutuksen vankkaan bisnesosaamiseen. Pikkukaupunki Loviisa on antanut hyvät lähtökohdat vastuulliseen työhön.

LOVIISA Minna Väkevä on koulutukseltaan aerosolifyysikko Helsingin yliopistosta. Väitöskirjan hän viimeisteli työn ohella it-alan yrityksessä, jossa hän teki tietoturvallisuuteen liittyviä töitä.

– Haluan viedä asiat aina loppuun, en jättää kesken. Monet ystävistäni ovat väitelleitä tohtoreita, eikä tutkinto sinänsä tuntunut niin isolta asialta, mutta halusin viedä opinnot päätökseen.

Nykyinen työ Airmodus Oy:n toimitusjohtajana on kuin toteutunut haave. Yritys on spin off Helsingin yliopiston samasta ryhmästä, jossa hän teki väitöskirjansa.

Yksinkertaistettuna yritys tekee mittalaitteita, joilla tutkitaan pienhiukkasia. Kyse on pienen pienistä ilmassa leijuvista hiukkasista. Kun Väkevä teki väitöskirjaa, mittalaitteet olivat 10 nanometrin pienhiukkasille, nyt laitteilla tutkitaan yhden nanometrin tarkkuudella. Yrityksen aerosolifysiikan laboratorio on lippulaiva kansainvälisestikin katsoen.

Työssään hän on mukana tieteen viimeisimmässä rajapinnassa ja toisaalta saa hyödyntää bisnesosaamista.
– Yrityksessä tärkein asia on miettiä, mitä asiakas tarvitsee, mitä tarpeita hänellä on ja mitä oma yritys voi tarjota ratkaisuksi. Tehtäväni on ollut muokata joukosta tutkijoita yritys, jossa prosessit ovat kunnossa. Koska yrityksessä työskentelee huippuosaajia, on heille luotava alusta, jossa on tilaa tehdä päätöksiä itsenäisesti. Olen henkilö, joka mahdollistaa muiden työn tekemisen.

Yrityksen asiakkaita ovat yliopistot ja tutkimuslaitokset ympäri maailman. Kesän jälkeen hän on tehnyt työmatkoja Euroopan lisäksi Intiassa, Kiinassa ja USA:ssa.
– Pyrin välttämään turhaa lentämistä, jo ihan ympäristöfyysikkona, mutta joskus on välttämätöntä nähdä kasvokkain. Lentomatkat hyödynnän lukemalla jotain muuta kuin työhön liittyvää.

Pienhiukkasilla on hyviä vaikutuksia, esimerkiksi pilvien muodostumiseen tarvitaan pienhiukkasia. Toisaalta on pienhiukkasia, jotka lämmittävät ilmaa ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta tai ovat muuten haitallisia.

Hiilidioksidi ja metaani ovat useimmille tuttuja, mutta on paljon haitallisia pienhiukkasia, joiden vaikutuksia ei tutkijamaailman ulkopuolella riittävästi tunneta. Maailman merillä seilaavien rahtilaivojen pakokaasut esimerkiksi synnyttävät paljon pienhiukkasia, jotka kasaantuessaan voimistavat myrskyjä ja ukkosia.
– Alueilla, joissa tuhoisia myrskyjä syntyy muutenkin, syntyy yhä suurempia tuhoja. Laivojen pakokaasuja voitaisiin pienentää polttoprosessia parantamalla ja päästöjä suodattamalla.

Tieteilijänä hän on oppinut kysymään miksi, arvioimaan ja omaksumaan nopeasti uutta tietoa. Bisneksen tekijänä hän voi taustansa ansiosta puhua asiakkaiden kanssa samaa kieltä.

Sukupuoleton pikkukaupunki

Väkevä on mukana Keskuskauppakamarin naisjohtajien yhteisössä ja nostettu julkisuudessa maan nousevien johtajien joukkoon.

Loviisa ja pikkukaupunkilaisuus on ollut hyvä lähtökohta johtajalle. Väkevä kuvailee kirkonrottaleikkejä, joissa iso lapsiporukka erilaisista perheistä, suomen- ja ruotsinkieliset, tytöt ja pojat, leikki yhdessä. Tämä eräänlainen sukupuolettomuus on ollut vahvuus.

– Minulle se on ollut itsestään selvyys, mutta olen huomannut, että kaikkialla ei ole ollut samanlaista. Joskus on katsottu alaspäin sen vuoksi, että olen nainen.

Väkevä onkin vahvasti tasa-arvoisuuden asialla ja kannustaa tyttöjä opiskelemaan tekniikkaa ja teknologiaa. Pörssiyhtiöiden johtoryhmiin hallituksiin ei voi löytyä naisia, jos heitä ei ole keskijohdossa josta nousta.

Hän näkee tärkeänä, että odotukset ja oletukset lapselle eivät olisi sukupuolisidonnaisia.
– On monesti oletuksia siitä, mistä pojat tai tytöt ovat kiinnostuneita tai millainen käytös on sopivaa. Tytön vilkkaus voidaan kokea häiritsevänä, vaikka se ei olisi sen vauhdikkaampaa kuin päiväkotiryhmän poikien.

Sukupuolittuneet klikit pitääkin purkaa jo päiväkodista alkaen, jotta se vaikuttaa lopulta työelämään.
– Sukupuolen ei pitäisi olla estävä. Jos nainen törmää työelämässä lasikattoon tai tiiliseinään, ei niihin kannata jäädä iskemään päätään, vaan vaihtaa paikkaan, jossa omia vahvuuksia voi hyödyntää ja jossa niitä arvostetaan.

Rakennusteollisuudessa työskennellessä hän koki naiseuden olevan uralleen sekä haitaksi että hyödyksi. Asiantuntijana miesvaltaisella alalla jäi naisena paremmin mieleen kuin miespuolinen kollega.

– Suomessa on todella paljon päteviä naisia, yhteiskuntana emme voi jättää tätä hyödyntämättä. Minua ja sanomisiani voi aina kyseenalaistaa, keskustelen mielelläni, mutta pitää puhua asiaan liittyvistä faktoista, ei sukupuoleen liittyvistä oletuksista.

Tavoitteellista tekemistä

Väkevän voisi äkkiseltään kuvitella patteripupuksi, joka on koko ajan kehittymässä ja kehittämässä. Hän nauraa olevansa perusluonteeltaan laiska, ja menestymisen tarkoittavan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

– Mietin tarkkaan, mitä milloinkin pitää olla valmiina ja mitkä asiat ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Projektinhallinnassa on tiedettävä mitä ollaan tekemässä, mitä askelia on otettava jotta päästään tavoitteeseen. On tehtävä välitarkastuksia, ja muutettava jos muutettavaa on. Olen puhunut myös opiskelijoille kokonaisuuksien systemaattisesta hallinnasta, jossa ensin asetetaan tavoite, toiseksi katsotaan miten sinne mennään ja kolmanneksi päätetään askeleet jotka otetaan.

Hän painottaa omassa toiminnassaan analyyttisyyttä, uskallusta tehdä päätöksiä sekä faktojen hyväksymistä, on mietittävä olenko tehnyt niin hyvin kuin tässä tilanteessa on ollut mahdollista. Tutkijalla on halu tehdä täydellinen laite, kitkeä kaikki epävarmuudet ja pantata liiankin kauan.

– Loputtomiin ei voi miettiä, vaan jo alkuvaiheessa voidaan tehdä prototyyppi, jota voidaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa viedä eteenpäin. Epävarmoja osioita voi tuoda esiin. On oltava visio ja rohkeutta tehdä päätöksiä.

Huippututkimuksen ja bisneksen ympärillä on tietysti kilpailua, ja vallitsee eräänlainen kauhun tasapaino. Myös Väkevän luotsaaman yrityksen kintereillä on isoja ulkomaisia toimijoita, joilla on tarvittaessa heittää heti moninkertaiset henkilö- ja talousresurssit ideasta markkinoille -peliin.
– Tiedemaailmassa kaikki on julkista, elämme maailmassa, jossa kilpailija tietää tarkkaan missä on menossa.

Hänelle itselleen silmiä avaava oli käynti amerikkalaisessa yliopistossa, jossa tutkijat piirsivät ihan samoja yhtälöitä kuin Suomessa, mutta jokainen pystyi selittämään miksi oma tutkimus on tärkeä maailmalle, mikä on sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Liikkuvat naisjohtajat

Väkevä näkee joukkueurheilun antavan hyvät lähtökohdat johtajaksi. Hänelle itselleen joukkueurheilutaustasta on ollut hyötyä monta kertaa. Hän pelasi jalkapalloa jo Loviisan aikana, ja SM-tasolla FC Kontun riveissä. Silloin hän oli tutkijana päivät, treenasi ja pelasi vapaa-ajat.

– Olin sellainen puurtaja, juoksin aina jonkun perässä. Jatkoin SM-tasolla pelaamisen jälkeen vielä puulaakisarjassa.
Joukkueurheilussa pitää ottaa monta liikkuvaa osaa huomioon samanaikaisesti, kuten johtamisessakin.

– Kaikilla joukkueessa pitää olla joku yhteinen suunta, vaikka vahvuusalueita on useita. Ennen kaikkea pitää ymmärtää joukkuehenkeä.

Johtajanaisista löytyy ex-jalkapalloilijoiden lisäksi ratsastajia, samoin kuin pyöräilijöitä, joihin myös Väkevä kuuluu. Hän liikkuu pääosin fillarilla silloin, kun maa ei ole jäässä.

Työmatkojen 10 kilometriä suuntaansa on hyvää arkiliikuntaa.
– Aivot virittyvät mennessä ja nollautuvat palatessa mukavasti. Lenkkeily kotimaisemissa meren rannassa on arjen luksusta. Juostessa pää tyhjenee ja joskus joihinkin työasioihin tulee ratkaisu vaikka en ole aktiivisesti ajatellut mitään.

Minna Väkevä
  • Syntynyt Loviisassa 1970.
  • Aerosolifysiikan tohtori Helsingin yliopistosta.
  • Toimitusjohtaja Airmodus Oy:ssä.