Merja Sillanpää on Loviisan kansalaisopistojen Vakon ja MI:n uusi rehtori

Merja Sillanpää on Loviisan suomen- ja ruotsinkielisten kansalaisopistojen yhteinen rehtori.
Filosofian tohtori Merja Sillanpää on valittu Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin yhteiseksi rehtoriksi. Hän on eläkkeelle siirtyneen Eija Temmes-Silvosen seuraaja. Loviisan kaupungin sivistyslautakunta teki valinnan kokouksessaan 31.1.2018.

LOVIISA Merja Sillanpää valittiin rehtoriksi yhteensä yhdeksästä hakijasta. Viittä hakijaa haastatteli ryhmä, jonka muodostivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonna Hinttaniemi, Valkon kansalaisopiston johtokunnan puheenjohtaja Jaakko Isotalo, Lovisa svenska medborgarinstitutin johtokunnan puheenjohtaja Thomas Rosenberg ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm. Haastatteluryhmä esitti Sillanpään valintaa yksimielisesti.

Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten täyttämisen lisäksi rehtorilla tulee olla hyvät pedagogiset ja henkilöstöjohtamisen taidot. Rehtorilla tulee lisäksi olla hyvät vuorovaikutustaidot, organisointikykyä ja kehittämishalukkuutta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tällä hetkellä Merja Sillanpää työskentelee Järvenpään opiston rehtorina.