Matka sosiaaliseen osallisuuteen

Yhdessä. Kokemusasiantuntija Christina Jäkkä, Loviisan kaupungin työvalmentaja Kirsi Kippola, projektityöntekijä Aino.Maija Maisonlahti sekä Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtajaPäivi Nousiainen ovat Matka sosiaaliseen osallisuuteen - projektin vetäjiä. Kuva: Charlotta Forsberg
Loviisa toimii Matka sosiaaliseen osallisuuteen – projektin kotikaupunkina. Tarkoituksena on auttaa olemassa olevien sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ulkopuolelle jääviä kuntalaisia sekä luoda toimintamalli syrjäytymisen ja työttömyyden vähentämiseksi.

LOVIISA Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen projekti ”Matka sosiaaliseen osallisuuteen” on aloittanut toimintansa Loviisassa ensimmäinen maaliskuuta. Projekti on kaksivuotinen (1.3.2017-31.1.2018) ja se on suunniteltu yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa.

Projektin tarkoituksena on luoda alueelle uusi toimintamalli, jonka avulla yritetään napata ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole voineet kiinnittyä jo olemassa oleviin sosiaali-, terveys- tai työllisyyspalveluihin.

– Ilmoittautuminen on tehty erittäin helpoksi sosiaalisessa mediassa, mutta sen jälkeen peruutamme perinteiseen ja kohtaamme ihmisiä kasvotusten, luonnehtii kaupungin työvalmentaja Kirsi Kippola.

Etsivän, kynnyksettömän palvelun tavoitteena on yksilö- ja ryhmätoiminnan muodoissa tukea kuntalaisen arkea ja elämänhallintataitoja, sekä yhdessä osallistujan kanssa laatia toiminnalle tavoitteet, joiden etenemistä seurataan. Kokemusasiantuntijat ja projektityöntekijä työskentelevät asiakkaiden kanssa ryhmissä, joiden teemat kumpuavat tukea tarvitsevien kuntalaisten toiveista.

– Ryhmissä voidaan esimerkiksi puhua raha-asioista, elämänhallinnasta tai työttömyyteen liittyvistä murheista, Kippola kertoo.

Apua sitä tarvitseville

Projektin tarkoituksena on, että kuntalainen kykenisi osallistuttuaan kiinnittymään tarvitsemaansa palveluun ja sitä kautta välttää työttömyyttä ja syrjäytymistä.
Projekti on ensimmäinen laatuaan.

– Loviisa on äkillinen rakennemuutosalue, eikä lakisääteinen sosiaalinen kuntoutus tavoita kaikkia. Siksi alueelle haettiin tämäntyyppistä projektia, kertoo Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Nousiainen.

Rahoitusta haettaessa Loviisassa on arvioitu asuvan noin 100 avun tarpeessa olevaa ihmistä. Projektin avulla tavoitteena on tavoittaa 80 prosenttia heistä.

– Avun tarvetta on saatettu vähän aliarvioida, Kippola tuumaa.

– Projekti on julkistettu 13 päivää sitten ja nyt mukana on jo yli kymmenen henkilöä, lisää projektityöntekijä Aino-Maija Maisonlahti.

Vertaistukea

Tavoitteena on, että ensimmäinen ryhmä aloittaa ensimmäinen huhtikuuta.

– Lähtökohtaisesti olen ajatellut, että ryhmät tapaisivat noin kymmenen kertaa, mutta luonnollisesti toimimme täysin apua tarvitsevan ehdoilla. Joku saattaa tarvita useamman käynnin useassa ryhmässä, kun taas toiselle riittää yksi käynti. Ketään ei haluta sitouttaa projektiin, vaan tarkoituksena on nimenomaan auttaa ihmisiä jaloilleen, Maisonlahti selventää.

Ryhmien kanssa työskentelemään on palkattu kolme kokemusasiantuntijaa, jotka itse ovat saaneet apua ja sitä kautta päässeet jaloilleen. Kokemusasiantuntija toimii niin peilinä kuin tulkkina ammattilaisten kanssa. Hän ymmärtää avun tarpeessa olevaa ilman sanoja ja voi esimerkiksi lähteä mukaan tapaamisiin.

– Elämänmuutoksia on helpompi lähteä tekemään kun on verkosto tukemassa. Lisäksi kokemusasiantuntija voi kertoa niistä asioista, jotka ovat auttaneet itseä eteenpäin ja toimia toivon lähettiläinä. Vaikka tilanne on kuinka huono, voi aina päästä eteenpäin, painottaa kokemusasiantuntijana toimiva Christina Jäkkä.
Maisonlahden ja Nousiaisen mielestä kokemusasiantuntijat ovat voimavara yhteiskunnassa, jota tulisi hyödyntää enemmän.

– Helposti voi pitää kirjanpitoa siitä, miten monta ihmistä päivässä on kohdattu, mutta tärkeämpää on kuinka moni heistä kokee saaneensa apua. Hankkeemme vahvuus onkin pienessä tiimissä, joka voi oikeasti kysyä mitä asiakkaalle kuuluu ja pohtia mihin suuntaan hänen elämäänsä lähdetään viemään, Kippola lisää.

Valtakunnallinen hyöty

Projektin rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysministeriö.

– Projektin jälkeen toivomme, että olemassa on malli jota muut kaupungit ja toimijat voivat hyödyntää, Maisonlahti toteaa.

Projektin onnistumista arvioidaan kahdella tapaa.

– Tarkastelemme kuinka paljon ihmisiä saamme kiinnittymään kolmannen sektorin päivätoimintaan tai työllisyyspalveluihin. Lisäksi asiakkaan omaa kokemusta mitataan gradun kautta, Nousiainen sanoo.

– Jos tulokset ovat hyviä uskon, että toimintamallia lähdetään hyödyntämään muissa kaupungeissa, Maisonlahti arvelee.

Avun tarpeessa
  • Ilmoittaudu
  • Facebook-sivu: Matka sosiaaliseen osallisuuteen
  • Facebook-profiili: Aino-Maija Projekti
  • Instagram ja Twitter: @msoloviisa
  • Puh/Whatsapp: 044 2317 505
  • Sähköposti: aino-maija.maisonlahti@ituspy.com

Charlotta Forsberg