Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille loviisalaisnuorille

Yleisesti luullaan, että ehkäisyn hankkiminen on helppoa ja vain yksilöstä itsestään kiinni. Se ei kuitenkaan pidä täysin paikkansa: erityisesti nuorilla on vaikeuksia hankkia juuri itselle sopivaa ehkäisyä. EPF:n (European Parliamentary Forum on Population and Development) tekemän vertailun mukaan Suomi sijoittuu ehkäisyn saatavuudessa toiseksi huonoimpana pohjoismaana EU:n keskitason alapuolelle. Selvitysten mukaan myös ehkäisyvalmisteiden hinnat vaikuttavat merkittävällä tavalla siihen, kuinka hyvin nuoret käyttävät saatavilla olevia keinoja.

Raumalla päädyttiin tarjoamaan maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille, sillä raskaudenkeskeytykset ja seksitautitartunnat muodostuivat erityisesti nuoren väestön ilmiöksi. Maksuttoman ehkäisyn ansiosta nämä määrät vähenivät merkittävästi ja lopulta se johti Raumalla myös kustannussäästöihin.

Nuorilla on viime kädessä myös itsellään vastuu siitä, että he huolehtivat omasta seksuaaliterveydestään. Myös saadulla neuvonnalla ja tiedolla on merkitystä. Tässä vaiheessa aikuisilta usein kuitenkin unohtuu, että harva nuori tai nuori aikuinenkaan tulee toimeen vielä kokonaan omilla ansioillaan. Nykyään yhä useampi nuori jää jopa ilman ensimmäistä työpaikkaansa, joten pienimmätkin hankinnat voivat olla näille nuorille hyvin haasteellisia. Työttömyys ei kuitenkaan estä nuoria ihmisiä harrastamasta seksiä, eikä siihen tavoitteeseen täytyisi pyrkiäkään. Yhdenkään nuoren seksuaaliterveys ei saa vaarantua sen takia, että hänellä ei ole varaa siihen.

Siksi vaadimme kuntalaisaloitteessamme, että Loviisan kaupunki tarjoaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille ja panostaa laadukkaaseen neuvontaan. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmää pidämme perusteltuna, sillä juuri 20-24-vuotiaiden keskuudessa tehdään eniten raskaudenkeskeytyksiä. Oikeus pitää huolta omasta kehostaan kuuluu jokaiselle kasvavalle nuorelle.

Kuntalaisaloitteen maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille loviisalaisnuorille pääsee allekirjoittamaan netissä osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3681

Yhteyshenkilöt:

Sofia Nevalainen
sofia.nevalainen@live.fi
puh. 044 9728 066

Meri Lohenoja
meri.lohenoja@hotmail.com
puh. 044 2582 113