|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Kärpät jatkaa mestareiden liigassa puolivälieriin (20.11.2018 23:07)
Kuolemanristi ilmestyi nyt Netflixin kurssikäyrään ? Pelätty ilmiö leviää (20.11.2018 19:31)
Kansanedustajat: Lasten harrastaminen maksaa liikaa ? ?Kustannukset nousseet rajusti 10?15 vuodessa? (20.11.2018 18:47)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Ensin meni kuin Strömsössä, sitten kuin Loviisassa
13.05.2016Kaupunginvaltuustossa kuultiin keskiviikkoiltana hienoja puheenvuoroja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen puolesta. Kaupungin uuden strategian käsittely sen sijaan puuroutui.

Kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkoiltana äänestyksen jälkeen, ettei Loviisa rajoita subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Päätös syntyi äänin 49–9, 1 poissa.
Kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaan oikeutta ei olisi rajoitettu 1.8.2016-31.7.2017. Sen sijaan tehtäisiin selvitys, joka olisi käsitelty viimeistään talousarvion 2017 käsittelyn yhteydessä.
Otto Andersson (r.) teki vastaehdotuksen, jonka mukaan oikeutta varhaiskasvatukseen ei rajoiteta. Vastaehdotus voitti selkein luvuin.
Andersson puolusti muutosesitystään muun muassa sillä, että varhaiskasvatukseen tehtävät mahdolliset rajoitteet iskisivät erityisesti niihin lapsiin, jotka ovat vaikeimmassa asemassa.
Hän arvioi, että jos asiaa päätetään selvittää, oikeutta pyrittäneen myös rajoittamaan.
– Miksi selvittää, jos oikeutta ei aiota rajoittaa.
Hän piti päivähoito-oikeuden mahdollista rajoittamista kaupungin valmisteilla olevan strategian vastaisena, sillä Loviisa haluaa profiloitua lapsiystävällisenä kaupunkina.
– Millaisen kuvan annamme kaupungistamme niille perheille, jotka miettivät tänne muuttoa?
– Kyse on arvovalinnasta. Varhaiskasvatus on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme helmistä.
Andersson vetosi myös siihen, että lähes kaikki lainvalmistelussa kuullut asiantuntijat pitivät muutoksen taloudellisia säästöjä kyseenalaisina. Pikemminkin säästöt voivat näkyä lisääntyneinä menoina esimerkiksi lastensuojelussa.
Anderssonin kannalla oli pääosa RKP:n ryhmästä.
Anderssonin puhe kirvoitti aplodit niin oikealta kuin vasemmaltakin. Vasemmiston Armi Lindell antoi aplodit kahdesti.
– Kiitos Otto, tosi hyvää puhe ja hyvät perustelut!
Saara Lång (ps.) kysyi, riittääkö rajoitettu oikeus, neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa, täyttämään varhaiskasvatuksen tavoitteet. Hän kaipasi päätöksenteon pohjaksi enemmän faktoja esimerkiksi niiden lasten lukumäärästä, joita oikeuden rajoittaminen mahdollisesti koskisi.
– Faktoja pitäisi olla päätösten tueksi, ei vain arvokeskustelua.
Satu Hämäläisen (sd.) mielestä rajoituksella pyritään enemmänkin rankaisemaan vastuuttomia vanhempia, tai ratkomaan kunnan taloutta.

Strategia palautettiin
Loviisan kaupunginvaltuusto palautti kaupungin uuden strategiapaperin uudelleen valmisteltavaksi äänin 46-12, 1 poissa. Strategiasta käytiin vilkas, sekä osin sekava keskustelu. Palauttamista ehdotti Kari Hagfors (laillisuusryhmä). Ryhmäpuheenjohtajat työstävät paperia valtuutettujen antaman palautteen pohjalta, ennen kuin paperi käsitellään uudelleen hallituksessa ja valtuustossa.
Siihen saakka Loviisa noudattaa nykyisin voimassa olevaa vanhaa strategiaansa.
Strategiasta ja asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun keskusteltaessa monesta ryhmästä kiinnitettiin huomiota valmisteluprosessiin. Osa valtuutetuista katsoi, että esitykseen on ollut vaikea vaikuttaa. RKP:n Patrik Stenvallin mukaan strategiasta järjestetyt valtuutettujen iltakoulut ovat olleet keskusteluja, joissa jokainen läsnäolija on tuonut esiin omia toiveitaan.
Sekä Stenvall että Hagfors arvostelivat strategiapaperin huonoa kieltä, sekä suomen- että ruotsinkielisessä versiossa.
Strategiapaperin painavuudestakin oltiin eri linjoilla. SDP:n Pertti Lohenoja piti strategiaa valtuuston tärkeimpänä paperina, RKP:n Thomas Rosenberg katsoi, että keskustelulla on merkitystä, mutta paperi on yhtä tyhjän kanssa.
Lohenoja otti strategiaan vauhtia taistelutermistöstä: pitäisi olla yhteinen näkemys, mihin ollaan pyrkimässä.
Kokoomusryhmä piti paperia hyvänä pohjana, jota seuraavana valtuusto voisi täydentää.
Saara Lång totesi, että valtuutetuilla on ollut mahdollisuus osallistua paperin työstämiseen sekä valtuutettuina että kuntalaisina.
– Peräänkuuluttaisin valtuutetuiltakin vastuullisuutta yhteisestä tekemisestä, joka on laitettu myös yhdeksi Loviisan arvoista.
Armi Lindellin mielestä sotatoimien ja kunnallispolitiikan tekemistä ei pitäisi sekoittaa.
– Tavoite valtuustossa on kaikilla sama: tuskin tänne kukaan on tullut tuhoamaan kaupunkia. Mutta keinoista ja tavoista ei ole yksimielisyyttä. Kun väännetään kompromissia, niin siitä tulee ympäripyöreä johon kukaan ei ole tyytyväinen.
– Mittarit ja toimenpide-ehdotukset puuttuvat strategian alapuolelta, vihreiden Timo Noroviita totesi.
Kari Hagfors arvioi strategiaesityksen huonosti valmistelluksi, eikä se hänen mukaansa selkeästi vastaa kuntalain vaatimuksiin, jotka koskevat esimerkiksi kaupungin omistajapolitiikkaa, palvelujen järjestämistä ja laeissa säädettyjä palvelutavoitteita.
Hän ihmetteli myös asukaslukutavoitetta: maaliskuun luvusta 15 282 väkiluvun pitäisi nousta 15 468:aan ensi vuoden loppuun mennessä.
Hagfors esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja se sai kannatusta salissa muun muassa Noroviidalta.

Keskustelua vai ei
Siinä vaiheessa asian käsittely meni solmuun: käsitelläänkö palautusta vai jatketaanko muutosehdotusten käsittelyä?
– Ei tässä voi mitään esityksiä enää tehdä, Antti Väkevä (ps.) kiteytti.
Otto Andersson piti käsittelyjärjestystä huonona ilman, että valtuusto ohjeistaa uudelleen valmistelua.
– Muuten käydään sama keskustelu täällä uudelleen ja täällä on sama show tai äänestetään 75 kertaa.
Hän piti asiaa niin isona ja merkittävä, että nimenomaan valtuustossa olisi oltava mahdollisuus käydä kunnollinen keskustelu.
Saara Långin mielestä iltakouluissa esiin tulleet asiat näkyvät paperissa.
– Ainoastaan minun ehdotukseni Loviisasta kansainvälisenä kulttuurikaupunkina puuttuu!
– Jos valtuustossa aletaan pitää työpajaa, se kestää todella kauan.
Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva totesi, että uuden valmisteluun lähettäminen merkitsee sitä, että uutta strategiaa ei voida ottaa huomioon ensi vuoden talousarvion valmistelussa, vaan silloin noudatetaan vanhaa, kaikkien huonoksi toteamaa strategiaa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén piti hänkin palautusta huonona, sillä uuden strategian piti olla päätettynä ennen kouluverkkopäätöksen tekemistä. Valtuusto kokoontuu päättämään kouluverkosta 25.5.
– Jos nyt jokainen valtuutettu alkaa lisätä pisteensä ja pilkkunsa, niin paperi ei enää palvele ketään.
Hän katsoi, että parempi palauttaa tai tehdä pieniä muutoksia, kuin ryhtyä nyt tekemään isoja muutoksia.

Ohjaa toimintaa
Talousjohtaja Kirsi Kettunen muistutti hyväksytyn strategian tärkeydestä. Sitä toteutetaan operatiivisella tasolla kaupungin talousarvion ja toimintasuunnitelman painopisteissä.
– On totta, että aikaisempina vuosina strategia-asiakirja on jäänyt sanahelinäksi. Mutta nyt yritetään vakaasti, eli talousarviokirjalla pyrimme toteuttamaan strategisia tavoitteita. Siksi visio on hyvin tärkeä: mitä haluamme olla? Strategia on se tie sinne ja sen pitäisi olla elävä paperi. Jos yritätte ajaa Tampereelle mutta päädytte aina Poriin. Kyllä silloin varmaan jollain tavalla reittivalintaa korjaatte.
– Jos strategiaa ei uudisteta, kohdistamme resurssit vanhan strategian mukaisesti. Vanhan ongelma on ollut, että sitä on ollut vaikea purkaa operatiivisiksi tavoitteiksi ja saada aikaiseksi mittareita. Silloin on suuri riski että resurssit kohdentuvat väärin ja strategia jää sanahelinäksi.
Kettunen pitikin esitystä riittävänä työkaluna.

Marita ItävuoriJaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI