|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista ? Tunnin juna ?yksi fiksuimmista? ilmastoteoista (17.11.2018 12:50)
Juha Sipilältä uusi linjaus suomalaisesta ruoasta: Hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä (17.11.2018 12:11)
Pekka Haavisto varoittaa ?lasten luokkayhteiskunnasta? (17.11.2018 11:35)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Sahaniemen jalostus asuinalueeksi alkaa
12.09.2015Loviisan kaupunginvaltuusto päätti äänin 44-12, 3 tyhjää myydä Sahaniemen alueen Optirak Oy:lle. Ennen kokousta hanketta esiteltiin suljettujen ovien takana valtuutetuille. Hankkeen rahoittajat pysyttelevät vielä pimennossa.

LOVIISA Valtuusto aloitti kokouksensa runsaan puolen tunnin neuvottelutauolla. Suurin osa päättäjistä sai tarkempia tietoja hankkeesta ensimmäisen kerran keskiviikkona.
Ennen kokousta hanketta esittelivät Optirak Oy:n toimitusjohtaja Heikki Luminen ja sen hallituksen puheenjohtaja Esa Willberg.
Hankkeen kannattajat penäsivät valtuustolta riskinotto- ja päätöksentekokykyä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén puolusti voimakkaasti kaupunginhallituksen esitystä.
Kaupunginhallituksessa myyntiesitystä vastaan oli kokoomuksen Pekka Heikkilä.
Heikkilä esitti, ettei aluetta myydä. Perusteluksi hän sanoi, etteivät valtuutetut tiedä, kenelle ovat aluetta myymässä.
Myyntiä vastustettiin tai hankkeeseen suhtauduttiin varauksella lähinnä kahdesta syystä: aikaa päätöksentekoon pidettiin liian lyhyenä ja toisaalta pelättiin alueen maaperän puhdistuksesta mahdollisesti syntyviä ongelmia. Muun muassa Vasemmiston Armi Lindell kysyi, voiko maaperän puhdistus tulla niin kalliiksi, että koko yritys kaatuu.
Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva vakuutti, että alueen ostajan intressissä on maa-alueen puhdistaminen ja sen käyttöönotto. Alueen puhdistaminen olisi hänen mukaansa joka tapauksessa edessä, vaikka se tulisi kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.
Entisen saha-alueen maan puhdistaminen ja siitä koituvat kustannukset huolettivat valtuutettuja.
Lisäksi muun muassa kokoomusvaltuutettu Kari Hagfors kyseli, jääkö 1,3 miljoonan euron kauppahinnasta kaupungille mitään käteen, kun se on tehnyt alueelle tien ja kunnallistekniikan.
Sdp:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pertti Lohenoja esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Palautus sai kannatusta kokoomuksesta ja perussuomalaisilta. Kokoomus, vihreät, rkp ja sdp hajosivat asiassa.
Kaupunginjohtaja piti aikalisän ottamista huonona ajatuksena.
– Nyt mitataan selkeästi, onko kaupunginvaltuusto kyvykäs ja halukas ottamaan elinkeinopoliittista riskiä asian eteenpäin viemisestä.
Hän korosti, ettei asiaa ehditä saada uudelleen valtuustoon seuraavaan kokoukseen mennessä, joka on kuukauden kuluttua. Sitten vastaan on jo tulossa budjettikokous.
Heijnsbroek-Wirén ihmetteli arvostelua siitä, että Sahaniemi-hanke on tullut päätöksentekovaiheeseen liian nopeasti.
– Ollessani 2013 elinkeinojaoston puheenjohtajana olin mukana tapaamisissa. Liikeasioista ei voida alusta pitäen puhua 59 jäsenen kanssa valtuustosalissa.
Palautusesitys kaatui äänin 34-25.

Kaupunginhallitukseen

Valtuuston tekemän myyntipäätöksen jälkeen ryhdytään viimeistelemään kauppakirjaan kuuluvia liitesopimuksia, joista tärkeimmät ovat alueen kehittämissopimus ja kaavoitussopimus. Kehittämisjohtaja Sten Frondénin mukaan kaavoitussopimuksessa sovitaan muun muassa kustannusten jaosta ostajan ja myyjän välillä. Kehittämissopimus sisältää muut ehdot ja vastuiden jakautumisen.
Kaupunki käyttää liitesopimusten valmistelussa kahta kiinteistöalaan erikoistunutta juristia. Sen jälkeen kaupunginhallitus päättää kaupan hyväksymisestä. Mikäli tapahtuisi niin, että kaupunginhallitus ei kauppaa kaikkien kauppakirjan liitteiden valmistuttua hyväksyisikään, asia tulee hallintojohtaja Kristina Lönnforsin mukaan valtuustoon omana pykälänään, jossa esitetään, ettei aluetta myydä.
Frondén arvioi eilen, että jos hankkeesta valitetaan, valitus tulee valtuuston keskiviikkoiltana tekemästä myyntipäätöksestä.

900 - 1 500 asukkaalle

Optirak Oy esitteli Sahaniemi-suunnitelmia valtuutetuille ennen kokousta.
Yrityksen mukaan alue voidaan rakentaa 900 - 1 500 asukkaalle. Lisäksi Sahanimeen on suunniteltu kylpylähotellin ja uimahallin yhdistelmä, paviljonki merellisille harrastuksille, vierasvenesatama niemen kärkeen ja pienvenelaitureita, kaksi uimarantaa, toinen hotellille tai toinen yleiseksi rannaksi, sekä pienliiketiloja.
Satama laivayhteydelle Pietariin ja Viipuriin on niin ikään suunnitelmissa.
Sahaniemen ranta-alueet ja puistot on tarkoitus jättää pääosin kuntalaisten käyttöön. Suunnitelmissa on luvattu ottaa huomioon myös koirien ulkoiluttamismahdollisuudet sekä mahdollisuudet mattojen pesemiseen.

Tekesiltä haettu tukea

Lämpöenergia alueelle on tarkoitus tuottaa geotermisellä energialla. Geotermistä energiaa tuottava laitos ottaa lämmön maan sisästä: porattavat reiät ovat 2-10 kilometriä syviä. Geoterminen laitos tuottaa lämpöä 40-50 megawattia.
Myös aurinko-, bio- ja tuulienergiaa on tarkoitus hyödyntää alueella.
Rakennukset suunnitellaan plusenergiataloiksi. Sähköautojen tarpeetkin otetaan huomioon.
Uusiutuvien energiamuotojen toteuttamiseksi on haettu tukea Tekesiltä. Myös massiivipuurakentamisen mahdollisuuksia selvitetään.

Iso puhdistusoperaatio

Ennen kuin aluetta päästään rakentamaan, sen maaperä on puhdistettava. Saastunut alue on kooltaan 11 hehtaaria. Saman verran on puhdistettavaa vesialuesedimenttiä. Sahaustoiminnan jäljiltä Sahaniemessä on raskasmetalleja, kloorifenoleita, dioksiiniyhdisteitä ja kreosoottia.
Raskasmetallien saastuttama maa-aines on tarkoitus poistaa ja toimittaa käsiteltäväksi muualle. Muu maaperä puhdistetaan Sahaniemessä ensisijassa biologisilla menetelmillä.
Alueen rantaviivaa muokataan ja aluetta täytetään.

Rahoitusta ulkomailta

Hankkeen rahoittajat pysyttelevät ennen kaupan varmistumista taka-alalla.
Hankkeesta kiinnostuneita rahoittajia on Euroopasta, Venäjältä, Arabiemiraateista ja Suomesta.
Optirak Oy käynnistää suunnatun osakeannin oman pääoman vahvistamiseksi ja hankkeen rahoituksen turvaamiseksi, tiedottivat yritys ja kaupunki eilen.
Luminen ei kerro merkinnän tavoitetta, mutta sanoo ensimmäisen vaiheen tavoitteena olevan kaupan toteutumisen sekä sen, että maanpuhdistus ja kaavoitus pystytään tekemään omalla rahalla.
– Toivomme, että osakkeet ylimerkitään.
Hän huomauttaa, että sijoittajat eivät sijoita koko pottia kerralla, koska silloin raha makaisi tuottamattomana.
– Ensimmäinen askel on kerätä riittävästi ”papua”.

Luminen kertoo edelleen, että kauppaan kuuluva kehittämissopimus olisi Optirakin osalta jo valmis.
– Kaupunki halusi lisää haasteita. Ne koskevat kaupungin tavoitteita, jotka eivät ole varsinaisesti yrityksen tavoitteita. Porkkanaa ja piiskaa meille!
Sahaniemen hanke on Lumisen mukaan yrityksen kärkihanke, joka on yhteishankkeena hieman poikkeuksellinen.
Optirak näkee kuntien ja teollisuuslaitosten ongelmamaissa liiketoimintamahdollisuuden. Yrityksen ydinosaamista on kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
Optirakilla on Lumisen mukaan takanaan sen verran pääomaa, että se pystyy neuvottelemaan hankkeista pitkään, toisin kuin kvartaalitaloudessa toimivat pörssiyhtiöt.
Valtuutetut kysyivät keskiviikon infotilaisuudessa lähinnä yrityksen omistuspohjasta. Sijoittajille Sahaniemen hanketta luonnehditaan potentiaalisena riskisijoituksena, jolle saa kohtuullisen tuoton.
Optirakin hallituksen puheenjohtaja Esa Willberg on aiemmin johtanut isoa rakennusliikettä Venäjällä, sekä toiminut Finstroin johtajana. Luminen on Sahaniemen hankkeen pääsuunnittelija. Heikki Luminen toimii myös koulutussuunnitteluun ja elinkaaripalveluihin erikoistuneen Finnish Education Groupin konsernijohtajana.

Marita Itävuori
marita.itavuori@lovari.fiJaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI